onsdag, januari 16, 2013

Tillbaka till sakfrågan

Mycket intressant Uppdrag Granskning ikväll. Programledaren Janne Josefsson får tydligen nu (enligt Expressen) hård kritik av vänsterfolk för att han gör sitt jobb, nämligen att granska samhället. Josefsson har aldrig gjort någon hemlighet av att han själv har de politiska sympatierna till vänster, men tydligen passar inte galoscherna denna gång för vänstern som ser sin världsbild rämna. Josefsson har gång efter annan visat att han med outröttbar energi tar parti för de "svaga" i samhället och även om man kan tycka att han ofta är tendentiös i sina program kan man inte ifrågasätta att han har hjärta för den lilla människan.
Att organisationer som Rädda Barnen (där jag själv är medlem), Majblomman och BRIS som likaledes har hjärtat på rätt ställe bedriver en så överdriven utspelsagenda är illavarslande och skadar sakfrågan gravt. Att det finns barn som inte har det bra i samhället och att det finns ett såväl socialt som ekonomiskt utanförskap som vi måste ta på allvar, oavsett vad vi kallar dem. Det är det viktiga och det är där vi måste sätta in insatser. Det är därför vi kristdemokrater antagit "Barn och ungas uppväxtvillkor" som övergripande politisk inriktning. Men när organisationer med hög trovärdighet faller för de enkla utspelens och enkla lösningarnas väg så skadas inte bara dessa organisationers trovärdighet utan grundfrågan faller bort och debatten blir snedvriden. Jag tänker på alla de djupt engagerade människor i exempelvis Rädda barnen som kämpar och sliter för barnens situation, jobbar med läxhjälp, föreläsningar mm. Plötsligt kommer deras arbete i skymundan eftersom de har en ledning som är slarvig med sanningen. Väldigt sorgligt!
Statistik är ett vapen som ofta används och att siffrorna används rätt är nödvändigt. Det krävs kunskap och vilja för att tolka statistik. I några av exemplen får man känsla av att det finns både okunskap och en slarvighet med fakta i syfte att nå genomslag i det mediala bruset.
Frågan kring det egna ansvaret kontra samhällets ansvar är intressant och viktig. Intressant att de människor som man försöker stämpla som fattiga och hjälplösa vägrar ta på sig den stämpeln själva och inget högre vill än att få möjlighet att försörja sig själva. Där har vi mycket att lära! Vi kan inte ha en politik som stämplar folk som hjälplösa, utan som istället tar tillvara folks egen inneboende kraft och som hjälper dem att prioritera det som är viktigt. Att få människor i arbete måste där vara ett övergripande mål. Att bara tycka synd om leder ingen vart.
Jag tror att den sociala/emotionella fattigdomen är större än den ekonomiska i vårt svenska samhälle. Tyvärr talas det sällan om den.
Jag hoppas att debatten som kommer att följa på programmet kan sätta fokus på sakfrågan på ett bra sätt, utan överdrifter med partipolitiska undertoner, utan med de behövande barnens bästa i fokus. För behövande barn har vi många. Hur hjälper vi dem på bästa sätt utan att passivisera familjerna? Det är det viktiga, inte vad vi kallar och definierar dem.

måndag, januari 14, 2013

Leve uppkäftigheten!

En massiv kritik har rullat mot Centerns förslag till nytt partiprogram. Självklart reagerar även en kristdemokrat starkt mot förslag som månggifte, slopad arvsrätt och plattskatt. Tydligt stolliga nyliberala tendenser.
Samtidigt är det lite befriande med förslag som sticker ut. Ett parti som vågar gå sin egen väg och som uppkäftigt pekar finger mot likriktningen i svensk politik. Där de två ledande partierna i ena fallet vunnit framgång genom att sluta tycka något överhuvudtaget, gå till val två gånger i rad utan eget program och där partiledaren varnat för visioner i ett offentligt tal och i det andra fallet bytt partiledare två gånger sedan förlustvalet 2006 utan att förnya varken politik eller framtoning och nu leds av en partiledare få sett röken av och som verkar sakna idéer helt.
Svensk politik behöver idéer och visioner, partier som vågar gå sin egen väg och lyfta blicken för att peka ut en färdriktning. Visst, centerns färdriktning skulle enligt min åsikt bli fel med det nya programmet, men att inte peka ut någon färdriktning alls utan leda landet dit vinden blåser kan i realiteten bli precis lika fel.
Här har KD ett bidrag att komma med i svensk politik. Vi har en röd tråd i det vi gör, även om den kan bli bättre och tydligare. Vi har idéer och vi vågar gå vår egen väg och sticka ut, utan att sticka iväg. Sverige behöver visioner och olika åsikter! I det avseendet, heder åt Centern. Gillar man det som centern en gång var, men inte känner sig hemma med det nya programmet kan man ju alltid istället rösta på...kristdemokraterna....

onsdag, november 21, 2012

Ett hus för ALLA

Hittills tycker jag tyvärr att debatten om den så kallade nystarten för Kulurhuset i Jönköping mest handlat om vad man INTE vill med verksamheten istället för vad man VILL med verksamheten. Det känns lite defensivt och idéfattigt.
För oss kristdemokrater är inte kulturen någon grädde på moset eller sylt på ostkakan, utan ett elexir för själva livet. Nödvändigt för att vi skall vara hela som människor. Därför är inte detta en alls oviktig fråga. Det fria kulturlivet i stan måste få blomma.
Jag vill att Kulturhuset på allvar blir en borg för det öppna och fria kulturlivet. Det måste få provocera och irritera, annars är det inte fritt. Det skall inte censureras eller filtreras av kommunen. Därför är det viktigt att föreningslivet får ett starkt inflytande i Kulturhuset, men med kommunal insyn. Exakt hur ansvarsformerna där emellan skall se ut utreds just nu av kulturförvaltningen. Men det är ett hus för det civila samhället i första hand och inte för kommunala tjänstemän.
Huset skall inte vara exkluderande och får inte tas över av en viss typ av föreningar som driver en exkluderande agenda, utan måste vara öppet för insyn i alla sina delar. Självklart måste alla föreningar som ryms under taket vara demokratiska och inte uppmana till våld eller extremism. Det gör att exempelvis Bokcaféet inte hör hemma där. Men alltför detaljerade regler för vem som får vara i huset och inte blir i sig exkluderande. Där är balansen hårfin.
Jag vill ha ett Kulturhus där det är lätt för personer att förverkliga en idé man fått, där det är lätt att få tag på en lokal för att driva sin idé. Där det civila samhället får blomma, engagera och provocera och där kommunen inte blir den som håller i alla trådar och "tar över". Där man kan ordna teaterföreställningar, konserter, filmvisning, dansuppvisning, vernisager osv på ett anspråkslöst sätt eller för den delen på ett anspråksfullt sätt om man vill det. Där det smala får utrymme och där möten skapas. Där inte frågan ställs om det är kommersiellt gångbart, utan det viktiga är att ung som gammal får uttrycka sin kultur. Där inte uppvisning eller utställning är det viktiga, utan möjligheten att uttrycka sig får vara viktigt.
Jag gillar inte att en del sätter Kulturhuset som motpol till Spira. Tycker inte man kan skilja på finkultur, populärkultur eller skräpkultur. Kultur är kultur! Att det finns olika lokaler för kultur är viktigt, men det ena är inte finare än det andra.
På ett sätt är ingången i utredningen fel genom att kommunen utreder vad man vill med Kulturhuset, kanske borde man fråga det civila samhället i större omfattning vad man vill med Kulturhuset och vad man behöver kommunen till.
Jag tror på en ljus framtid för Tändsticksområdet med ett engagerat kulturliv i Kulturhuset och med ett fullbelagt Höghushotell i andra änden av området som tillsammans skapar ett flöde av människor genom området. Här har vi en oslipad diamant utan like. Jag skrev redan som ung gymnasieelev för KDUs räkning ett remiss-svar för hur vi då såg på områdets framtid. Inser att det är aktuellt än idag.

lördag, oktober 20, 2012

Om feghet!

Jag uppskattar alltid en ärlig, öppen och tuff debatt. Det utvecklar idéer och förhållningssätt och man lär sig alltid något av detta. Att bli ifrågasatt är ofta en förutsättning för eftertänksamhet. Men anonyma insändare har jag väldigt svårt för. Fegt att inte våga stå för sin åsikt. Vissa partier sätter dessutom anonyma insändare i system för att föra fram åsikter, jag är glad att vi inte jobbar så! Det är oärligt och fegt att inte våga skriva sitt namn under, eller ännu värre att låtsas var någon annan än man verkligen är. Det man tycker skall man säga och stå för har alltid varit min ståndpunkt! Jag har alltid beundrat min egen far för hans ärlighet och rakrygghet och försöker förvalta hans arv efter bästa förmåga.

Stolthet!

I torsdags fattade kommunfullmäktige beslut om att ta fram en modell för barnbokslut i kommunen. För några månader sedan klubbade vi införandet av barnkonsekvensbeskrivningar. Båda dessa förslag är något jag själv förde fram som idéer när vi tog fram gällande kommunprogram 2010. Visst känner man en stolthet när kommunfullmäktige debatterar och klubbar en idé man vet kommer från det egna huvudet!
Vårt lysande kommunalråd, min kristdemokratiska vän och kollega Andreas Sturesson har på ett handfast sätt baxat dessa förslag genom systemet och fått ut en fin produkt i slutändan. Detta utgör nu en viktig del i strävan efter att bli den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Barn och ungdomars uppväxtvillkor sätts tydligt på agendan i kommunen.
Nu är det upp till förvaltningar och nämndspolitiker att se till att detta inte blir ett administrativt monument, utan ett levande dokument som sätter en tydlig inriktning på att utgå från barn och ungdomars bästa i politiken i kommunen. Min fasta övertygelse är att en kommun som utgår från våra minsta blir en kommun som blir fin att leva i för alla människor i kommunen.
Syftet med barnkonsekvensbeskrivningar är att man skall tvingas tänka efter hur ett beslut påverkar barn och ungdomars uppväxtvillkor och utgå från det. Syftet med barnbokslut är att lyfta fram årsvis hur barn och unga mår, vilka villkor de växer upp under och hur de politiska besluten under året påverkat barnen och ungdomarna osv. Detta blir sedan en utmärkt grund för förbättringsförslag. Jag ser fram emot att se detta i användning!

lördag, oktober 06, 2012

Därför kräver vi inte återbetalning!


En del har undrat varför kristdemokraterna väljer en annan väg än moderaterna när det gäller den arvodesdiskussion som flammat upp kring två politiker i kommunen. Kristdemokraterna kommer aldrig att specifikt kommentera anonyma insändare fulla av personangrepp, men för alla som undrar förklarar vi gärna vårt vägval i frågan.  Vi har full respekt för komplexiteten i frågan!

När diskussionen kring beloppen för ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare, som bland annat en moderat och en kristdemokrat fått, kom upp första gången kontrollerade vi med den aktuella kd-politikern hur han räknat fram summan som över tid utbetalats som förlorad arbetsinkomst. Detta stämde väl med den sjukpenningsgrundande inkomsten och vi fick besked att den snarast låg i underkant. Summan blev ändå sammantaget stor eftersom det var mycket tid som vederbörande lagt ner på uppdrag för kommunen över många år. Även kommunrevisionen har översiktligt gått igenom de aktuella politikernas ersättningar utan att finna några fel.  Det finns inget som tyder på att det lämnats oriktiga uppgifter eller att det förekommit något mygel.

För oss är det viktigt att av ett enigt kommunfullmäktige gemensamt fattade beslut om spelregler respekteras och att den som gör sitt bästa för att följa dessa inte i efterhand riskerar att hängas ut som en bov och krävs på återbetalning av en ersättning som är ärligt beräknad. Den aktuella politikern hade naturligtvis tjänat mer på att inte engagera sig politiskt utan istället sköta sitt företag. Istället har han haft betydande samhällsengagemang som politiker under många år. Det förtjänar respekt! Hade det framkommit att beräkningarna var felaktiga hade vi däremot krävt återbetalning.

Vi kommer aldrig att hänga ut våra ledamöter när de följer gemensamt av alla partier antagna riktlinjer. Vad sänder det för signaler och vad skapar det för trygghet? Vem vågar då engagera sig politiskt i något parti överhuvudtaget? Det är mycket viktigt att det även finns egenföretagare inom politiken, som ju skall spegla samhället som det ser ut.

Diskussionen kring ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare visade dock att här fanns ett reglemente som behövde ses över för att inte upplevas godtyckligt och icke-transparent. Därför tog Acko  Ankarberg-Johansson (KD) initiativ till en översyn av detta hösten 2010 och ett nytt reglemente antogs därför nyligen av kommunfullmäktige. Kristdemokraterna har sett till att även detta skall utvärderas efter något år. Allt för att försöka göra detta så bra det går. Det riskerar att finnas otydligheter även i det nya reglementet och det får heller inte leda till att egenföretagare hindras att engagera sig i kommunpolitiken. Därför krävs eftertanke och öppenhet kring alla reglementen kring ersättningsnivåer, av respekt för dem vi företräder, nämligen medborgarna i kommunen.
(min artikel ovan publicerades i JönköpingsPosten 121004)

lördag, augusti 18, 2012

Ibland växer tuppkammen snabbt...

Elfsborg som nyligen blev utslagna ur europaspelet tidigt av danska småklubben Horsens och som i åratal underpresterat med tanke på sin starka trupp har lottats mot vårt Hovslätts IK i svenska cupens andra omgång. En superbingo för en liten klubb som Hovslätt, en gäspning för en allsvensk klubb som Elfsborg. Detta har också visat sig tydligt när det gäller planering för speldatum. Elfsborg anser sig ha ett tufft spelschema där man spelar EN gång i veckan, vilket ju för övrigt även Hovslätt gör och man får väl anse att det var tur att Elfsborg då gjorde bort sig i Europa League eftersom man annars ibland hade behövt spela två matcher i veckan. Nu orkar man inte ta sig de 8 milen till Hovslätt för att spela en match man naturligtvis inte ens behöver anstränga sig för att vinna. Man tycker tydligen även synd om sina spelare som inte varit lediga sedan EM.... Kan väl då upplysa Elfsborgs klubbledning om att alla de vanliga knegare ute i landet som har en betydligt lägre lön en en bortskämd 20-åring i Elfsborgs A-trupp och nu kommer åter från semestern kommer att jobba ett helt år innan man får semester igen... Elfsborgs säsong tar slut om cirka 2 månader följt av ett halvår utan tävlingsmatcher. Man erbjuder nu Hovslätt att spela matchen i november efter den allsvenska säsongen.
Lite grann har man då tappat kontakten med det föreningsliv som är fotbollen ute i landet och som också är en förutsättning för att klubbar som Elfsborg skall kunna bedriva sin verksamhet. Att man då orkar peta in en match mot ett division 3 lag i svenska cupen när Hovet fortfarande är spelbart är då inte mycket begärt. För småklubbarna i landet är detta ett sätt att få känna på den stora fotbollen, att motivera och inspirera ungdomar och ledare och för storklubbarna att dessutom få sprida goodwill kring sin klubb och på det sättet få supportrar. Lite grann av det som Svenska Cupen handlar om, att stor möter liten och vägar som aldrig annars korsas möts. En match i svenska cupens andra omgång mot en allvensk klubb på sin egen hemmaplan är mycket stort för ett division 3 gäng. Detta bör storklubbarna inse och inte sucka över en 8 mil resa. Kanske är det värt det för att det ger ett mervärde för fotbollen som helhet. Elfsborg behöver inte själva gå längre än att se hur de själva resonerar inför lottningen i europacuperna. Hur kul var det för Valencia att här om året åka och utklassa Elfsborg en kall svensk höstkväll? En resa de gärna varit utan, med en på förhand given utgång. Kanske bör Elfsborg minnas och vara ödmjuka. Se nu till att gå till ett speldatum under augusti/september! Det är Elfsborg skyldiga fotbollen!

tisdag, juli 31, 2012

Smidighet och serviceanda viktig för kommunen!

Enligt lokal media vill inte tekniska kontoret bidra ekonomiskt till att bygga ut piren. Självklart skall vi inte bryta mot lagen och gynna enskilda näringsidkare framför andra. Men en utbyggnad av piren är av intresse för hela staden.
I den något märkliga debatten om huruvida utökningen av serveringstiderna för alkohol på uteservering skulle ha 01 som normaltid (med möjlighet både till längre och kortare tid för tillståndet) eller 02 som normaltid förekom väldigt hög svansföring från vissa politiker där man ansåg att Jönköping i princip skulle bli helt oattraktivt om man inte serverade alkohol på uteservering en timma till. Vi kristdemokrater har hela tiden hävdat att det handlar om att ha en solidarisk alkoholpolitik kombinerat med goda, transparenta villkor med tydliga och rättvisa bedömningar av ansökningar, samt en smidighet från kommunens sida när det gäller kontakterna med entreprenörer såväl inom restaurangsidan som inom andra sektorer. Jag tror att det egentligen är viktigare än en timma extra alkoholservering på uteservering. De som ropade högt i alkoholfrågan är tysta idag, men jag menar att här behöver tekniska överväga om gjort rätt bedömning. En smidighet är som sagt nödvändig för att uppmuntra alla de duktiga entreprenörer vi har. Tillsammans bygger vi Jönköping, då krävs en god samverkan!