söndag, september 21, 2008

a-kassan

Sur och tvär står han då där återigen i teve, Thomas Östros. Nu är det dåligt ledarskap att sänka kostnaderna för A-kassan när s hela mandatperioden och i valrörelsen 2006 kritiserat regeringen för att man höjde avgiften.
Tycker inte den kraftiga höjningen var helt bra och jag välkomnar att man nu sänker avgiften igen. Rätt tidpunkt också förstås då man inte vet riktigt hur djup konjunkturen blir. I en lågkonjunktur är det förstås extra viktigt att folk är med i A-kassan.

tisdag, september 02, 2008

Leve de ideella krafterna

Vi har ett ärende på gång i kommunen om ideelt arbete. Syftet är att skapa spelregler för detta som bland annat förhindrar att man missbrukar ideella krafter till att gratis göra arbete som skall ske av avlönade arbetare i kommunen, samt att se till att man har viss kontroll på vem som utför ideellt arbete. Viktigt förstås. Syftet är också att generellt stärka och uppmuntra den ideella sektorn att ta ansvar i samhället.
Jag tror att det ideella arbetet och det civila samhällets möjlighet att hjälpa till i samhällsbygget och arbetet i samhället är oerhört värdefullt. Det skapar ett engagemang, en närhet och ett ansvarstagande som är viktigt. Det skapar också en samhörighetskänsla när vi alla är med och hjälper till. Initiativ som kommer från det civila samhället bör uppmuntras och underlättas.
Socialdemokraterna har en tendens att tycka att allt bra måste göras av kommunen för att det skall vara bra på riktigt. Man vill gärna att bra initiativ tas över av kommunen. Själv tror jag att underifrån-perspektivet och engagemanget är viktigt och kommunen måste inte göra allt själv. Att göra en kommunal tjänst av ett ideellt engagemang kan vara samma sak som att döda engagemanget i frågan. Jag tror att detta kan bli mycket bra. Vi behöver ett blomstrande föreningsliv som engagerar.