onsdag, januari 28, 2009

Bland matsäckar och skolresor

Ibland blir man bekymrad över att svåra debattämnen bli så snuttifierade i den allmänna debatten.
Få i vår Jönköpings kommun har missat den sk matsäcksdebatten. Upprinnelsen är att skol- och barnomsorgsförvaltningen enligt våra direktiv i den politiska majoriteten tog fram ett förslag på hur vi skullle komma tillrätta med det faktum att skolorna inte följer lagens krav på avgiftsfrihet i skolan.
Lagen säger: "Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som krävs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna". Dessutom har det funnits många medvetna och omedvetna misstolkningar av vår egen tolkning av lagen om att obetydlig kostnad betyder max 70-80 kr några gånger per år. Det har funnits alltifrån kostnader för innebandyklubbor som skolan köper in för elevernas pengar, till hundratals kronor för skolresa. Dessutom en mängd sk frivilliga insamlingar som inte blir frivilliga när skolan skickar hem en vädjande lapp. Vi har fått många synpunkter på detta. Det har ibland periodvis kunnat röra sig om 150-200 kr på ett par veckor. Detta drabbar inte minst de med en sämre ekonomi förstås.
Därför lade förvaltningen fram ett förslag om nolltolerans mot avgifter i skolan. Det skulle i förlängningen också innebära att skolan inte kan kräva att föräldrar utför skolans uppgift att ordna skollunch genom att kräva matsäck vid utflykter. Däremot skulle det förstås inte förbjuda föräldrar att skicka med matsäck om de själva vill.

Efter att funderat mycket på det slutgiltiga förslagets konskevenser inför den politiska behandlingen och lyssnat på alla synpunkter vi fått så kom vi fram till att nolltolerans leder för långt i detaljstyrning och begränsar rektorsenheternas frihet för mycket. Därför avslog vi förslaget och eftersom vår tolkning om 70-80 kr också lett till otydlighet så valde vi istället att trycka på lagtexten som du ser i början av detta inlägg. Inget kan ju vara starkare än en lagparagraf som ju också ger sanktionsmöjligheter mot den som bryter den. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att noggrannt årligen följa utvecklingen av hur avgiftshanteringen sker på enheterna och att lagen följs. Om en skola inte följer lagen skall åtgärder vidtagas förstås! Då finns möjligheten att t ex koppla in skolverket på det.
Men en nolltolerans skulle leda alltför långt och ge absurda konsekvenser. Matsäcksdebatten visar på det, även om debatten är snedvriden. Självklart måste det vara okej att någon gång ta ut en tjuga till någon aktivitet. Däremot kan det inte vara okej att kräva hundratals kronor till skolresa eller att göra detsamma smygvägen genom att låta eleven göra dagsverken i sitt hem mot betalning på hundratals kronor.
Skolresor är viktiga, därför bör skolorna avsätta pengar inom sin budget för detta. Det är fullt möjligt. Sedan krävs lite fantasi som ger möjlighet att samla in pengar genom loppisar, basarer, vara parkeringsvakt vid idrottsevenemang osv. Där finns mängder av möjligheter.

söndag, januari 25, 2009

Djupsinnigt

Efter att ha köpt Expressen två dagar i rad och tillbringat kvällen och en bit av natten med att läsa fotbollstidningen Offside slås man av två tankar.
Expressens Mats Olsson påpekar det ena, nämligen att Brad Pitt och Lasse Kronér är lika gamla.... Olika falla ödets lott...

Den andra nämner Offside sådär i förbigående utan att ens stanna upp och reflektera. För faktum är att den gamle mittfältshjälten Stefan Schwarz tre barn som heter Chloé, Chanel och... Jürgen... Jürgen!...

lördag, januari 24, 2009

Ett nytt hopp

Världen ser helt klart lite ljusare ut nu när Obama tagit över i USA. En rivstart har skett under veckan, trots att orden i presidenteden blev fel. Lovande med stängningen av Guantanamo, stängning av CIA-fängelserna, förbud mot tortyr och fredsförsök i konflikten mellan Israel och palestinier.
Återstår nu bara att det inte bara blir prat av detta, men det ser lovande ut helt klart. Sedan hjälper det förstås inte bara att stänga Guantanamo, utan den stora grejen och utmaningen blir förstås att hantera alla de människor som finns där på ett rättssäkert sätt fortsättningsvis.

fredag, januari 23, 2009

Bra Anna!

Kommunfullmäktiges ordförande Anna Mårtensson framförde på ett klokt och välavvägt sätt vid mötet med Kubas ambassadör idag att Jönköpings kommun är mycket bekymrad över situationen på Kuba . Bra jobbat, Anna!

Vi kan aldrig acceptera att mänskliga rättigheter kränks i vår värld. Jag har inte varit kritisk mot ambassadörsbesöket som sådant, eftersom jag inte tror på isolering ens av diktaturer. Men, att inte använda ett sådant besök till att framföra vår kritik och på det sättet uppmärksamma att världen ser och vet, hade varit att svika folket på Kuba.

Svensk-kubanska föreningen däremot verkar vara en tämligen sorglig samling. Efter att följt dem lite extra under några dagar kan jag konstatera att ett mer USA-fixerat gäng får man nog leta efter. Svaret på kritik mot Kuba viftas bort med att det är USAs fel eller att kritiken framförs av någon som på något sätt skulle vara betald av USA. Att internationella människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch är tydliga i sin kritik mot Kuba väljer de att inte låtsas om. Svensk-kubanska föreningens retorik är på det sättet väldigt obehaglig. Deras definition av demokrati verkar vara att vara emot USA. En definition de torde vara tämligen ensamma om....
USA har gjort en del konstigt, inte minst under GW Bushs administration. Men, det är ett demokratiskt land där folket får rösta som de vill och man sätts inte i fängelse för sina åsikters skull.
Kubas brott kan aldrig bortförklaras med att även andra gör dumma saker. Det faktum att Kuba har flest politiska fångar per capita i världen är väl enligt Svensk-kubanska föreningen också USAs fel, eller?
Kristdemokraterna har kritiserat USAs hanterande av fångarna på Guantanamo, vi har kritiserat Israels bombningar av Gaza, förhållandena i Kina och Vitryssland, Mugabes terror i Zimbabwe mm. Och vi kritiserar Kubas allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.
Vi kommer alltid att kritisera brott mot mänskliga rättigheter oavsett vem i världen som utför dessa brott!

onsdag, januari 21, 2009

Mera Kuba

Jag har under dagen haft telefonkontakt med företrädare för majoriteten som kommer att träffa Kubas ambassadör. Jag anser att man inte bör försitta ett tillfälle att ta upp bristen på mänskliga rättigheter när man träffar representanter för en diktatur, oavsett vilken.
Man har lyssnat på vad jag sagt och kommer överväga om det är lämpligt för en kommun att ta upp den typen av utrikespolitiska frågor vid ett besök. Det finns ju en etikett att ta hänsyn till vid den typen av besök.
Jag kommer också att rent generellt ta upp frågan vid nästa träff mellan gruppledarna och kommunfullmäktiges presidium kommande vecka.

Tveksamma gäster

Den kubanska revolutionen ledd av Castro firar 50 år detta år. Det med firande är ju relativt i och för sig. Det är nog bara den socialistiska eliten i landet som firar påhejade av ett antal revolutionsromantiker världen över. I Sverige representerade av den svensk-kubanska föreningen. Den förtryckta befolkningen känner sannolikt ingen större entusiasm.
Med anledning av detta gästar den kubanske ambassadören Jönköping på fredag denna vecka. Han skall träffa kommunfullmäktiges ledning. Man kan känna tveksamhet till att vår politiska ledning träffar företrädare för en så hänsynslös diktaturregim, men trots allt tycker jag att man bör ha en dialog även med diktaturstater och då passa på att kritisera förhållandena. Inget blir bättre genom isolering.
Kuba och deras internationella socialistiska hejarklack gör stort nummer av att man har gratis sjukvård, ett hyfsat utbildningssystem och det helt absurda faktumet att man är ledamot i FNs kommitté för mänskliga rättigheter....
Men, vad är gratis sjukvård värt när man inte får uttrycka vilka åsikter man vill, man kan bara rösta på ett parti och oppositionella fängslas. De mänskliga rättigheterna kränks dagligen på Kuba. Detta måste man protestera emot när man nu träffar deras ambassadör. Därför kommer jag så snart jag slutat skriva detta inlägg att ringa till dem som skall träffa ambassadören och kräva att man passar på att kraftfullt framföra dessa protester i samband med besöket.

söndag, januari 18, 2009

Bra lista!

Jag tycker partifullmäktige gjorde rätt. Med stor majoritet spikade man en bra lista med kandidater till EU-parlamentsvalet. Lennart Sacredeus kom inte med på listan, precis som valberedningen föreslagit.
För mig är det självklart att vi måste ha företrädare i EU som tror fullt ut på EU-tanken om gemenskap i Europa. Vårt parti har varit luddigt i EU frågan och om vi skall bli tydligare är det viktigt att vi lämnar den över 10 år gamla JA eller NEJ kampanjen bakom oss och går vidare.

Vårt parti brukar inte ägna oss åt partipiska och det skall vi inte börja med heller, men det är självklart att våra företrädare bör dela våra grundvärderingar och inte i fråga efter fråga offentligt gå ut och kritisera partiets demokratiskt beslutade ställningstagande. Politik är ett lagarbete och klarar man inte det utan tycker att det viktigaste är att själv få spela solo så fungerar man inte bra i sitt uppdrag. Det är lätt att bli någon slags hjälte och verka vara modig genom att kritisera det egna partiet, men min erfarenhet är att det ofta krävs större mod att försöka påverka ett ställningstagande innan det är taget och sedan försvara de lösningar man demokratiskt beslutat om i ett parti, istället för tvärtom.

Sedan var det ju fel av partiledningen att gå ut och offentligt kritisera Sacredeus så väldigt starkt. Även om det ju skedde efter listvalet och att man på det sättet inte lade sig i själva processen så är det ju inte tradition inom partiet att man behandlar varandra på det sättet, även om beskrivningen i sig är riktig. Partiledningen bör utåt vara neutral till hur listor ser ut.

Jag är glad att vi nu har en lista som toppas av Ella Bohlin som blir en mycket bra representant i europaparlament för kristdemokraterna. Jag stöttar henne fullt ut!