lördag, mars 28, 2009

Kom igen nu!!!

Jag börjar få guldsmak i mun. HV har vaknat ordentligt. Härligt!

fredag, mars 27, 2009

Mitt fotbollsår

Känns som om detta fotbollsår kan bli mitt, äntligen.
Laget närmast hjärtat J-Södra har äntligen förutsättningar att inte bli ett bottengäng i superettan, Öis är tillbaka i Allsvenskan, Tottenham har rest sig från bottenskiktet och börjar hamna på fast mark även om man borde tillhöra topp 8 egentligen, Barcelona leker i Spanien och Champions league. Bara i Italien vet jag inte riktigt hur det går eftersom Perugia numer ligger så långt ner i seriesystemet att de är svåra att hitta i redovisningen och deras hemsida finns bara på italienska....

Dåligt samvete....

Man känner att man varit borta lite väl mycket den sista veckan när sonen överväger att ge bort den cirkusbiljett han vunnit i en tävling till sin syster för att han istället skall få vara hemma med mig....

Obegripliga politska kullerbyttor

Socialdemokraterna gjorde den oerhört exceptionella åtgärden att yrka minoritetsåterremiss på skolplanen igår på kommunfullmäktige. Jag tror det är fjärde gången denna mandatperiod man använder sig av denna ovanliga åtgärd. Tydligt att man väljer partitaktik framför att främja kommunens utveckling. Svagt, om du frågar mig.
Man väljer dessutom att göra det för att man inte anser sig ha fått vara med och utforma den. Det är bara det att de tydliga och mätbara kunskaps- och värdegrundsmål som finns i skolplanen har vi alla nämndens partier gemensamt arbetat fram i budgetberedningen (VIPen) och vi var överens om att de skulle utgöra grunden i skolplanen. Detta för att göra den enklare och tydligare. S ville sedan att majoriteten skulle utarbeta ett politiskt försättsblad med de politiska visionerna. Vi gick dem till mötes och accepterade det. Sedan kommer de plötsligt och påstår att de inte fått vara med och ta fram skolplanen. Logiskt? Någon? Vi sköt till och med på antagandet av skolplanen i nämnden för att dokumentet skulle hinna studeras av oppositionen och att de skulle kunna presentera ett eget. De valde att inte göra det utan att krångla om formalia...... Ett enkelt sätt om man inte har några egna idéer...
Det politiska försättsbladet kan du läsa nedan om du är intresserad:

”Vi skall klara alla barn och elever!”
Det övergripande målet för oss är att kunna erbjuda barn och elever en trygg och säker skolmiljö där kunskapsmålen står i centrum. Alla barn och elever, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha en likvärdig tillgång till utbildning.

Vi vill även i fortsättningen satsa på utbyggnaden av förskolor i alla delar av kommunen. Vår målsättning är att den som önskar skall få tillgång till en förskola i närmiljön. Vi vill också fortsätta verka för mindre barngrupper och välutbildad personal inom förskolan. Vi tror på mångfald och valfrihet inom barnomsorgen. Den skall vara av hög kvalitet och erbjuda en trygg miljö för barnen.

I vår vision ingår att ha ändamålsenliga lokaler, även på landsbygden. Lokalerna skall på ett flexibelt sätt kunna anpassas och utvecklas efter olika behov.

Vi vill att skolorna ska agera på ett självständigt sätt inom de ramar som beslutas.
Det skall finnas alternativ bland skolor som erbjuder olika profiler, inriktningar och lärstilar.
Vi tror på föräldrars och elevers förmåga att välja den skola som passar bäst. Vår strävan är därför att föräldrars och elevers inflytande ska öka med syftet att nå en bättre måluppfyllelse.

Det skall finnas en resursfördelning som skapar rättvisa och jämlika villkor, för kommunal verksamhet så väl som för fristående. Ett led i att nå måluppfyllelsen är också att det sker en god samverkan mellan olika skolformer, inom skolor och med närsamhället utanför skolans väggar.

Vi vill att verksamheten ska främja hälsa och lärande och att alla skolor blir hälsocertifierade. I sammanhanget spelar också maten en viktig roll. Vi vill göra det möjligt för skolor och förskolor att handla ekologiskt och närproducerat. Arbetet med såväl fysisk som psykisk hälsa skall lyftas fram.

Vi vill också peka på betydelsen av att skolorna arbetar med forskningsbaserade handlingsplaner, inte minst mot mobbning eller andra former av kränkande behandling.
Stödet till barn och elever med särskilda behov är mycket viktigt. Arbetet med att vidareutveckla familjecentraler och föräldrastöd skall fortgå.
Särskolan skall uppmärksammas och utvecklas som skolform.

Vi vill verka för en förbättrad integration, ökad jämställdhet och ett vidgat miljöansvar i alla verksamheter.
Vi vill fortsätta vår satsning på att öka intresset för naturvetenskap och teknik och samtidigt höja kvaliteten inom NO-undervisningen.
Kulturskolans verksamhet skall utvecklas i nära samverkan med Kulturnämnden.

Vi anser det mycket angeläget att fortsätta satsningen på personalens kompetensutveckling inom alla områden. Vår övergripande ambition är att vidmakthålla och utveckla en god och tydlig personalpolitik.

I vår vision, inom skol- och barnomsorgsnämndens ansvarsområde, står den kommunala verksamheten stark. Den kommunala verksamheten erbjuder undervisning och omsorg i för ändamålen anpassade lokaler och med adekvat utbildad personal. Det finns en utbyggd skolhälsovård och personal med olika specialkompetenser för barn och elever som på olika sätt är i behov av stöd.
Skolan är individanpassad där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.
Slutligen vill vi lyfta fram det självklara, helt avgörande om visionen skall kunna förverkligas, att vi även i fortsättningen har kompetenta lärare och rektorer som både vill och kan leda utvecklingen mot en trygg och säker skola där kunskapsmålen står i centrum

söndag, mars 22, 2009

Att granska och bli granskad

En del av det politiska livet är att allt man säger och gör granskas av fri och oberoende media. Detta är mycket viktigt och även om vi politiker ibland kan tycka att vi vill komma fram mer i media och önskar en annan vinkling skall vi vara oerhört glada att det inte är vi som avgör detta. Medias granskande och oberoende roll är viktig och därför är det en hederssak för mig att aldrig offentligt kommentera hur media sköter sin roll. Jag tror att media mycket sällan medvetet förvanskar. Ofta är det så att när vi själva anser det så beror det i själva verket på att vi inte varit tydliga med vad vi gjort och varför. Vi måste vara rädda om det fria ordet.

Vi bör faktiskt också vara rädda om den politiska oppositionen. Även opposition behövs för att vi skall kunna granska de som för tillfället har makten. I debatt och diskussion vässas argumenten och man tvingas tänka efter och precisera och motivera vad man gjort.
Ofta tycker människor att man bara träter i politiken. Inte minst i Jönköping där vi har ett mycket debattlystet kommunfullmäktige med långa möten. Tyvärr finns det några få män där som inte klarar att skilja på sak och person och därför gång på gång går över gränsen. Där kunde man önska att deras respektive parti tog tag i detta, men generellt sett bör vi vara stolta över att vi har ett aktivt och debatterande fullmäktige för att vi skall granska varandra och slipa argumenten. Och visst går det att angripa varandra hårt politiskt och ha hårda debatter utan att gå över gränsen och gå för långt och gå till personangrepp. De flesta klarar det och vi fikar ofta tillsammans och har trevligt mellan partigränserna efter de tuffa debatterna. De som inte klarar detta är få.

lördag, mars 21, 2009

Distriktstämma och EU

Var på distriktstämma idag där jag svingade ordförandeklubban tillsammans med Acko. Huvudperson var gästen Ella Bohlin som är partiets förstakandidat i europaparlamentsvalet den 7 juni . Ett viktigt val eftersom EU påverkar mer än vi tror. Ella är en mycket kompetent och duktig kandidat och jag är glad att vi har henne som etta. Hon är med sina ca 30, den yngste förstakandidaten till parlamentet av alla partier . Ella signalerar tre huvudfrågor i klimatförändringarna, människohandel och alkoholfrågan.

Personligen hör jag till dem som tycker att parlamentet borde ha mer makt till förmån för kommissionen och ministerrådet. Detta eftersom parlamentet är direktvalt av folket.

EU har förstås brister, men jag tror att allt går att förbättra om man vill. Alliansregeringen har höjt Sveriges aktivitet i EU väsentligt. Vi använder EU och visar att vi vill vara delaktiga. Detta har uppmärksammats och uppskattats av EU som förstås vill ha aktiva medlemsstater. När stater står på kö till EU, fd diktaturer ser EU som en demokratisk garant där man vill vara med. Ja, då är det konstigt om en mycket gammal demokrati som Sverige med ett stort internationellt engagemang bakom sig historiskt, skulle sitta och tjura på avbytarbänken och inte vilja vara med fullt ut i förbättringsarbetet. Inom en snar framtid hoppas jag vi bland annat har Kroatien, Serbien och Turkiet som fullvärdiga EU-medlemmar.

I dessa tider av global finanskris tycker i alla fall jag personligen att det där med finanssamarbete med den gemensamma valutan Euro vore något att återigen fundera över. Allt är inte bra, men visst är det tråkigt att Sverige får lämna rummet när finanskrisens lösningar inom ramen för eurosamarbetet skall diskuteras. Vi påverkas av dessa beslut som tas på möten då vi sitter utanför och dricker kaffe med danskar och britter och väntar på att få komma in i sammanträdesrummet igen. Påverkas vi så bör vi enligt min egen mening också vara med och påverka. Kanske sticker jag ut hakan i det också inom mitt eget parti, men nog är tiden mogen för att gå med i eurosamarbetet tycker i alla fall jag.

Låt inte valet i juni bli en folkomröstning om EU, låt det bli ett tillfälle att forma politiken inom unionen. Enskilda politiker gör skillnad i EU. Den kristdemokratiske parlamentarikern Anders Wijkman har gjort ett stort jobb inte minst inom miljöområdet och har blivit lovordad för detta. Han har arbetat hårt i klimatfrågan, han var mycket starkt drivande i den grupp som utformade den nya tuffare kemikalielagstiftningen, han har engagerat sig i demokratiarbete i nya demokratier och han fick utmärkelsen ”Achiever of the year” av tidningen the Parliament Magazine ett år. Han har alltså varit mycket aktiv under sina 10 år i parlamentet.
Nu slutar Anders Wijkman eftersom resorna till och från Bryssel sliter på en man som inte längre är en ungdom. Låt oss nu få in parlamentariker som fortsätter Wijkmans arbete. Ella vill gärna fortsätta hans arbete.
Kristdemokraterna tillhör den största partigruppen i parlamentet eftersom våra systerpartier i Europa som tyska CDU till exempel, ofta är stora partier. De svenska kristdemokraterna har ingenting att skämmas för i denna skara. Vi behövs och du kan räkna med att vi gör oss hörda där vi finns. Men, vi vill bli fler.

torsdag, mars 19, 2009

Dagens utspel

Dagens nationella skolpolitiska utspel kommer från folkpartiet. Man tycker inte att sekter eller odemokratiska stater skall få ge pengar till friskolor. Det kanske inte är något jättestort problem i skolpolitiken och därför ingen kioskvältare direkt. Frågan är om det överhuvudtaget finns något exempel på sådana bidrag i Sverige idag?!

Själv tycker jag att de övervinster som finns i vissa friskolor är ett större problem. Jag är för friskoletanken, men det förhindrar ju inte att jag inte tycker att systemet kring detta är det mest ideala.
För kristdemokraterna är valmöjligheten och det engagemang som detta skapar det drivande i friskoletanken. Att organisationer, föreningar (det civila samhället) och företag också vill bidra till det gemensamma välfärdsbygget är också positivt. Det är positivt med välfärdsengagemang. För oss är det inte konkurenstanken som är det viktiga, även om det kan vara en positiv bieffekt ibland att konkurrens gör att alla vässar sig lite extra.
Däremot är det förstås inte bra när kommuner i stort sett inte har något att säga till om när nya friskolor etableras i kommunen och man dessutom tvingas betala pengar till dessa. Det är heller inte bra när systemet tillåter övervinster som tas ut från vissa friskolebolag.
Jag vill se att kommunernas yttranden tillmäts en större vikt när skolverket ger tillstånd till en ny friskola. Jag vill också se att insynen blir ännu bättre i friskoleverksamheten än idag eftersom det idag i mycket bygger på frivillighet. Jag vill också efter norsk modell se ett tak för hur stora vinster som får tas ut av ett friskolebolag. Det bör finnas ett återinvesteringskrav över detta tak.
Friskolorna är här för att stanna, vilket jag välkomnar. Då kan man välja att sätta sig i ett hörn och tjura och tycka att allt är deras fel, vilket socialdemokraterna gör. Eller så väljer man att använda politiken till att förbättra systemet så att det blir mer rättvist och välbalanserat. Jag vill göra det senare.

lördag, mars 14, 2009

Go Carro go

Håller stenhårt på Caroline af Ugglas ikväll, men hon lär väl tyvärr inte vinna ändå. När det börjar bli lite väl mycket glitter och glamour och hela Melodifestivalen börjar kännas lite väl tillgjord även för en melodifestivalfan som jag, så är Caroline på riktigt. Befriad från glittret och glamouren och istället genuint sprallig och äkta så sticker hon ut med sin svajande men känslosamma stämma. Heja heja Caroline!

måndag, mars 09, 2009

Sluta bossa mig

Köpte nya byxor idag. Känner alltmer att jag inte trivs med bossande 20-åriga expediter som inte låter mig kolla runt själv utan skall vara PÅ hela tiden. Käcka och pigga skall de tala om för mig vilka byxor jag skall ha, dvs de de själva skulle valt. Snälla låt mig få kolla runt lite själv plocka åt mig några par och gå och prova. Sedan kan en expedit få komma och hjälpa till med lite storlekar och så.
Så nu har jag gnällt lite.

söndag, mars 08, 2009

Ett moment helt enkelt.

Det var ett sånt där moment igår. En härlig HV seger med 7-0 och kanske säsongens bästa spel. Men, efter matchen kommer plötsligt en snäll funktionär fram och ger 5-åriga dottern och hennes kusin varsin matchpuck. Lyckliga barn och ett sånt där lyckligt ögonblick som bara kliver fram ur den grå vardagen ibland. Hon bar pucken i handen nästan hela kvällen, tittade på den guldiga texten och luktade på den. Hon lade den sedan i sitt glittriga och rosa skrin bland hennes extra fina saker som hårspännen och ringar. Där ligger den ännu på en hedersplats.

söndag, mars 01, 2009

Ovant ord

I torsdags hade vi ett historiskt kommunfullmäktige. Inte bara för att det var debut för den nya voteringsanläggningen som besparade oss oerhört mycket tid. Utan också för att några ledande socialdemokrater med oppositionsrådet Peter Persson i spetsen faktiskt använde ordet valfrihet. Tydligen har man faktiskt noterat att det är vad folk vill ha.

Ännu är det dock bara ett ord sossarna använder eftersom man de facto röstat nej till varenda förslag som vi drivit igenom som syftat till valfrihet såväl inom verksamhet och om innehållet i detsamma, som valfrihet mellan olika utförare. Fritt Val, friskolor, enskilda förskolor, värdighetsgaranti syftande till att garantera ett värdigt innehåll i äldreomsorgen, service- och tjänstegarantier, vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng. Ja, listan kan göras lång. Sanningen är den att sossarna när det kommer till praktisk politik säger nej till både äldres möjlighet att kunna välja vad man vill ha hjälp med just den dagen, som till de äldres möjlighet att välja vem som skall utföra detta, nej till föräldrars möjlighet att välja omsorgsform för sina barn osv.

Tala räcker inte. Det är handling som betyder något.

Har man inga egna idéer så....

Sossarna har utformat en ny taktik i kommunpolitiken. Man sitter tysta på möten och lyssnar in vad som är på gång i kommunpolitiken. Sedan går man hem och skriver motioner eller gör utspel i media om det man just hört är på gång. Allt för att sedan kunna säga att man själva "drivit" frågan, fast det egentligen är tvärtom eftersom man ju satt helt tyst när ärendet behandlades i nämndsdiskussion, au eller utskott.
Säkert smart, men inte speciellt ärligt eller visionärt.

Rumpor och spindlar

Laila Bagges rumpa har dominerat löpsedlarna en längre tid nu och på teve såg jag just snygga amerikanska kvinnor och män äta spindlar för att vinna Fear factor. Varför?
Ibland önskar man att det fanns lite proportioner på tillvaron. Jag blir så trött.