söndag, januari 31, 2010

Bye bye kommunala solarier

Fritidsnämnden har beslutat att stänga de kommunala solarierna efter larmrapporter om hur farligt detta är. Helt rätt beslut tycker jag av två skäl. Som du förstår av mitt förra blogginlägg om frihet så är jag naturligt emot ett förbud mot solariesolning, förstås. Men jag tycker inte att kommunen skall erbjuda en aktivitet som enligt rapporterna medför så stora risker. Vuxna människor som är informerade, men ändå vill ta risken får naturligtvis göra det, men då går man till ett privat drivet solarium. Dock är informationen viktig och en 18-årsgräns vore också logisk. Allt för att människor själva skall kunna göra ett välgrundat val.

Min andra bevekelsegrund är att jag inte tycker att kommunen skall ägna sig åt verksamhet av typen solarier som med fördel kan utföras av privata småföretag. Det blir en konstigt snedvriden konkurrens som jag inte tycker är något en kommun skall ägna sig åt. Ungefär lika dumt som om kommunen skulle driva en kommunal frisörsalong eller en grönsaksbutik....
Detta tillhör inte den välfärdens kärna som tillhör kommunens uppdrag, tycker jag.

lördag, januari 30, 2010

Frihet, helt enkelt

Göran Hägglunds linjetal på kommun- och landstingsdagarna var välkommet tycker jag. Att vi äntligen skall betona frihetsaspekten mer är något jag önskat länge och som jag lokalt försökt trycka på i debatt och internt arbete.
Människor måste få leva sin liv och myndigförklaras genom att få göra sina egna val. Självklart behöver vi ge stöd till människor som behöver det så att människor klarar av att göra egna välgrundade val för sig och sin familj. Men, människor måste få bestämma mer över sina egna liv och vi måste lita på människors förmåga att bestämma själva. Vi behöver inte en förbudsmentalitet. Det handlar om familjepolitik, äldreomsorg, skola osv. Det handlar också om de stora övergripande frågorna som religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet osv. FRA-lagarna t ex är svåra att försvara ur ett frihetsperspektiv.
Det offentliga skall inte krångla till det för människor. Småsint regelrytteri behöver ersättas av en attityd där vi underlättar för människor. Självklart behövs regler för att garantera rättvisa och undvika godtycke och svågerpolitik, men det finns definitivt en mellanväg där reglementet underlättar för människor och inte krånglar till det i onödan.
Nu gäller det att frihetspratet får genomslag, för precis som DN skriver så finns det fortfarande alltför mycket förbudsmentalitet kvar inom partiet om man ser till motioner i riksdag och till riksting.
Helt klart har vi dock här något att bygga på. Människan före systemet är det som gäller!

fredag, januari 29, 2010

Inte helt utan stolthet

Idag samlas 1200 kristdemokrater på Elmia i Jönköping för två dagars inspirerande kommun- och landstingsdagar. Som lokal värd tror jag förstås att det blir "the best Kommun-och landstingsdagar, ever".
Själv skall jag delta i seminarium om skolpolitik. Där presenterar jag positiva exempel från Jönköping. Vi har gjort mycket åtgärder för att öka måluppfyllelsen både av kunskapsmål och värdegrundsmål. Så jag känner mig faktiskt ganska stolt när jag berättar om detta. Självklart finns mycket kvar att göra och just nu är det tufft ekonomiskt, men att vi trots detta lyckats genomföra mycket och få upp behörigheten till gymnasiet till faktiskt rekordnivå känns oerhört stimulerande. Men, vi är inte klara ännu! Vi vill mer.

onsdag, januari 27, 2010

Ohederlig "information"

Hmm, nu skall socialdemokraterna som alltid fruktar folks egna och självständiga val, ta till ABF för att "informera" om vårdvalet. När man hör de socialdemokratiska landstingsföreträdarna förklara är det tydligt att deras syfte är att misskreditera, svartmåla och skrämma. Dessutom verkar man planera att ge dåligt samvete till dem som väljer en vårdcentral som inte socialdemokraterna vill att de skall göra.
Vårdvalet kommer att öka antalet vårdcentraler och ger invånarna en mer aktiv ställning i sjukvården. Alla landsting utformar sitt eget vårdval och här i Jönköpings län har vi fått till ett bra reglemente som gör det mer attraktivt för vårdcentralerna att ta sig an patienter med lite större behov, samt att vi undantagit barnhälsovården. Men, det spelar ingen roll för s som bestämt sig att det är politiker som skall bestämma och patienterna skall snällt inordna sig i ledet och stå med mössan i hand. Att ett studieförbund som ABF ställer upp på att låta sig utnyttjas är uppseendeväckande och visar att banden är starka även mellan dessa två grenar av "rörelsen".
För mig är det inget självändamål att människor väljer den ena eller den andra vårdcentralen. Det viktiga är att de nu har möjlighet att göra det. Sedan är det upp till dem. Det är ju som sagt inte jag som politiker som skall bestämma utan just DU. Det viktigaste är kvaliteten, inte vad det står på huset.

tisdag, januari 26, 2010

Cyniskt om skriftliga omdömen

Det flammade i samband med skolornas resultatsredovisning helt oväntat upp en diskussion om skriftliga omdömen på dagens möte med skol- och barnomsorgsnämnden. Vi har använt dem ett tag nu och debatterade dem hårt när de infördes. Socialdemokraterna fick återigen ett utbrott idag och tyckte att det märker elever och ger dem dåligt självförtroende.... Samma retorik igen.
Oerhört märkligt tycker jag. Inget blir bättre av att man sopar under mattan och inte uppmärksammar för skola och föräldrar att här behövs extra insatser. Först när man vet att en elev halkat efter kan man ju sätta in extra stödåtgärder. Eleven själv känner ofta att han eller hon har svårt med ämnet i fråga, så det dåliga självförtroendet finns där redan. Att då dessutom inte använda instrument som gör att pedagogen måste tänka till lite extra och föräldrarna blir informerade är ju cyniskt.
Alltför ofta hörde man tidigare om elever där föräldrarna och för den skull även eleven själv inte förrän i senare delen av mellanstadiet fick klart för sig att man låg långt efter i skolan. Därför måste vi ha ett instrument som skriftliga ömdömen för att tidigt uppmärksamma detta. Vi kopplar det dessutom till krav på åtgärdsprogram med syfte att hjälpa eleven. Så tveksamhet om man kommer att uppfylla målen leder direkt till krav på åtgärd. Allt för elevens skull.
Det handlar inte om betyg. Det vill vi inte ha så tidigt. Det handlar om information i form av en slags omdömen. Långt ifrån betyg.
Väldigt ofta blir den socialdemokratiska bristen på idéer inom skolområdet alldeles uppenbar i den kommunala debatten. Man tuggar på om sin friskolekritik och betygskräck likt i gamla dagar och blickar bakåt istället för framåt. Idén om flumskolan lever och hyllas som ett ideal av socialdemokraterna i Jönköping.

lördag, januari 23, 2010

Om lycksökare i välfärdsnätet

Det har varit en del turer kring hemtjänstbolaget Delegi i lokal media under veckan. Avslöjande om att man inte skött sin personalpolitik på ett bra sätt ledde till märkliga uttalanden från deras VD som inte direkt var överlycklig över att bli granskad. Nu lägger tydligen bolaget ner sin verksamhet i Jönköping. Det är inte första gången bolaget som även erbjöd "kunderna" tusenlappar i bonus om de flyttade över till dem, är i blåsväder.
VD väljer också att skylla på Fritt val systemet som orsak till varför han varit tvungen att erbjuda så dåliga villkor för personalen. Svagt! Han bör ta sitt ansvar för sitt bolag där han är ansvarig och där han har misslyckats.
Jag tycker det stärker systemet att enskilda lycksökare avslöjas och tvingas bort från marknaden. Sedan måste vi förstås se till att reglementet kring "Fritt val" är rättvist och välfungerande. En översyn måste ske ständigt. Men det var nog inte detta som var det egentliga problemet i detta fall.
Den socialdemokratiska oppositionen tar förstås tillfället i akt att lova att avskaffa "Fritt val" vid en högst eventuell valseger för dem i nästa val. Inte oväntat, eftersom socialdemokraterna ständigt fruktar människors egna val och helst vill detaljstyra över människors liv. Kommunalrådet Peter Persson sammanfattar väldigt väl deras inställning när han enligt JönköpingsPosten säger: JAG tycker inte att det viktiga är att man får välja bolag...//. Jag! Nej men vad bra då behöver ju inte han välja bolag när det blir dags för honom, men eftersom inte han tycker att det är viktigt skall inte heller någon annan heller få välja bolag tydligen.
Det är ju just detta fritt val syftar till. Makten närmare människorna. De skall välja det de tycker passar och inte politikerna. De flesta tycker nog innehållet i omsorgen är det viktigaste och inte vad det står på jackorna. Därför borde det inte vara så kontroversiellt om det står Jönköpings kommun eller AB Hemtjänst på jackan så länge de hanterar brukare och personal väl och gör en god insats i det gemensamma välfärdsbygget.

torsdag, januari 21, 2010

Sorgligt Massachusets

Märklig känsla att igår kväll se den nya republikanske senatorn som tar över efter demokratiska ikonen Ted Kennedy i Massachusets och nu rubbar majoritetsförhållandena. Att det skall vara så kontroversiellt i USA att ha ett mer rättvist och allomfattande sjukvårdssystem. Det tvingas på amerikanska folket så han... Det är ju bara det att det är ju amerikanska folket som valt en demokratisk majoritet. Jag hoppas verkligen att det löser sig så att Obama får igenom sin reform. Viktigpettrar som njuter av sina 15 minuter i solen borde inte stoppa den amerikanska befolkningens majoritets vilja och ett mer solidariskt sjukvårdssystem i världens mäktigaste land.

tisdag, januari 19, 2010

Om rätten att vara sjuk och rätten att bli frisk

Så tog då den så kallade rödgröna oppositionen steget fullt ut och skall vid en högst eventuell valseger återinföra det gamla sjukförsäkringssystem som ledde till ett gigantiskt utanförskap för många människor. Ett system som sorterade ut människor och märkte dem med "passerat bäst före datum" stämplar. Människor förtidspensionerades och fastnade i detta utanförskap.
Självklart är regeringens förändring av systemet inte en succé. Det finns många skönhetsfläckar som ibland är alldeles för stora. Ibland beror de på regeringens mycket dåliga förmåga att förklara sina reformer och hur man menade och ibland beror de på att försäkringskassan är fast i ett gammalt system och därför har svårt att förstå det nya. Ibland beror de också på obetänksamhet från båda hållen.
Men, tankarna bakom systemet är bra. Tanken på att ingen skall fastna i ett utanförskap och som "utsorterad" för gott. Arbetsförmågan behöver prövas med jämna mellanrum för att se om den kommit tillbaka. Vad jag förstår så är det just det som den rödgröna röran vill ta bort. Åter till utsorteringen..... Inte bra.
Om man är fortsatt sjuk och inte kan arbeta så skall man självklart få en fortsatt sjukskrivning och i sista fall en förtidspension. Systemet måste leda till att man kommer tillbaka till sitt liv och inte till att man hålls ifrån det. Fokus måste vara rehabilitering och återkomst. För människans skull.
Det är ju dessa tankar som finns i grunden till det nya systemet. Den så kallade rehabiliteringskedjan. Helt klart måste man som sagt putsa på det så att inte människor far illa, men att återgå till det gamla leder inte till något bättre utan kommer även det att göra att människor far illa. Det vägrar oppositionen att se i någon slags konservativ yra av att "allt var bättre förr".

Mycket kan göras för att minska sjukskrivningarna. Även kommunalt kan vi göra mycket. Det gäller att gå till botten med orsakerna till detta och förebygga på ett genomtänkt sätt. Att vara en god arbetsgivare. Inom min förvaltning, skol- och barnomsorgsförvaltningen har vi genom aktiva insatser detta år minskat sjukskrivningarna från 17,45 sjukdagar per årsarbetare 2008 till 16,53 2009, vilket är den lägsta frånvaron sedan 2000! Känns bra. Då har det ändå varit i en tuff ekonomisk tid det sista året, men den minskning vi sett sedan vi gavs makten av väljarna i kommunen har fortsatt.
Människor måste få vara sjuka när de är sjuka, men också hjälp att komma tillbaka! Oppositionen blundar för detta och vågar inte se problemet.

måndag, januari 18, 2010

Om egenansvar och förnuft

Caution hot! Denna produkt kan allvarligt skada din hälsa! Barns lek med plastpåsar kan sluta allvarligt. Eller bara ett surt påpekande från ett bolag där man köpt något, om att detta att det kunde vara fel på varan stod i det finstilta och det tar företaget inget ansvar för. Allt längre texter från läkemedelsbolagen i FASS där läkemedel beskrivs, vilket gör boken helt ohanterlig och att ingen orkar läsa texterna. Opraktiskt men läkemedelsbolaget är ju säkert för de skrev ju om den eventuella biverkan i den långa texten som ingen orkade läsa....Sämre säkerhet för patienten men större säkerhet för bolagen...
Visst kan man bli trött på det på producenternas behov av att skriva ner allting som kan vara farligt så att ingen kan kräva dem på pengar när de sedan brände sig på kaffet som de bäljade i sig alldeles för snabbt eller fick ont i magen när de åt upp frigoliten i kartongen eftersom det inte stod att man inte kunde det...
Tänk om man släppte fram lite sunt förnuft och lite egenansvar istället. Alla fattar självklart att varmt kaffe är just varmt eller att man inte kan äta emballage? Ibland känns det som en fördumning av samhället pågår i stämningarnas spår och att där varningstexten tar vid upphör förnuftet. Det är också enkelt för en producent att gömma sitt sunda förnuft bakom torra avtalstexter eller varningslappar.
Nej, fram för lite ansvarskänsla och förnuft. Bara för att det inte finns en skylt som säger att man inte får cykla på minigolfbanan så innebär det inte att man får cykla på den. Vissa saker fattar man liksom ändå.

söndag, januari 17, 2010

Om korta hörnor och högtidsstunder

Högtidsstund denna helg eftersom nya Offside dök upp i lådan i fredags. Jag fick den då i alla fall. Man vet aldrig eftersom frugan ibland gömmer den om hon känner för att kunna få kontakt med mig under de närmaste dagarna, för att sedan ta fram den om hon skall jobba några tunga pass och ändå inte vara hemma.
Torbjörn Nilsson berättar om när han var frågespaltsvarare på tidningen och säger bland annat att han fick fråga om det någonsin blivit mål på en kort hörna. Han ger inte svaret i artikeln, men jag kan svara själv. Nej, det har aldrig och kommer aldrig bli ett mål på en kort hörna. De är och förblir ett helt onödigt inslag i fotbollen och innebär varje gång en bortkastad målchans. I alla fall om du frågar mig.

lördag, januari 16, 2010

Ovärdigt bråk

Läste att USA och Frankrike slåss om vem som skall ta ledningen i hjälparbetet till Haiti... Varför är det så ofta annat än effektiv hjälp och solidaritet som präglar världspolitiken till och med vid mänskliga katastrofer. Skärpning!

Visionslösa hockeygubbar missar målet

Det diskuteras tydligen att göra mindre rinkar i Elitserien. Har ingen större åsikt i frågan (tro det eller ej), eftersom det känns som man som vanligt skjuter över målet och inte tar tag i den svåra och viktigare frågan.
Svaga domare och ett förbund som är kroniskt rädda för allt som verkar farligt är på väg att ta bort kampmomenter ur svensk hockey. Jag menar att det är detta som gjort att svenska hockey hamnat på efterkälken. Tillåt ärliga tacklingar och hårda, men inte brutala tag. Många förfasade sig över tacklingen igår mellan Malmö och Leksand som gav en Leksandspelare hjärnskakning. Ser otäckt ut, men killen tror han kan åka skridskor över halva planen med blicken ner i backen. Hur cyniskt det än låter så kan man inte åka så, man måste höja blicken och vara beredd. Tillåter vi kampmomenten mer så kommer också spelarna vara beredda på tuffa tag och tar då dem bättre. Dessutom kommer vi då ifrån de förfärliga filmningarna som lurar rädda domare att blåsa utvisning.
Det är den frågan som hockeypamparna borde diskutera istället för eventuellt 2 meter kortare is.....

fredag, januari 15, 2010

Sorgens dag i Huskvarna

Ett dråpslag för Huskvarna att VSM-group inte bara rationaliserar, utan helt lägger ner symaskinstillverkningen på orten.
Självklart tror jag på fri företagsamhet och marknadsekonomi, men jag tror också på ansvarstagande företag och moraliska hänsyn.
Att man lägger ner tillverkningen på orten som varit synonym med verksamheten, där allting startade och som dessutom givit verksamheten sitt namn, tycker jag är beklagligt. Tror det är viktigt med identiteten för ett företag och med den stolthet som detta för med sig både för arbetarna, orten och därmed för företaget. Om ett företag förlorar detta så förlorar man mycket av arbetsmoralen och viljan bland de anställda att göra det där lilla extra.
Nu flyttar man tillverkningen till Kina, med dåliga löner, sämre arbetsvillkor och en regim utan några som helst demokratiska tendenser. Säkert kortsiktigt ekonomiskt försvarbart, men långsiktigt är jag mindre säker på att detta är utvecklande för företaget.
VD:n säger i loklatidningen att man inte hade något val. Helt fel. Naturligtvis har man ALLTID ett val. Det handlar bara om att våga göra det valet och att ha rätt värden för ögonen när man gör det. Jag anser inte att VSM-group haft det! När VD skyller på att man inte haft något val så frånsäger han sig sitt eget ansvar och gör sig själv till ett offer för olyckliga omständigheter. Svagt.

torsdag, januari 14, 2010

Gärna euron för mig, tack

Utspel från 3 av fyra allianspartier idag om Euron. Bra att man åter debatterar denna. Tycker idén om att utvärdera Sveriges självvalda utanförskap är bra. För mig är det en gåta hur Sveriges befolknings majoritet kunde anse att det är bättre att stå utanför eurosamarbetet som vi ändå påverkas mycket av, men nu inte har möjlighet att påverka. Jag anser att det fanns ett betydande inslag av nationalism och rädsla för det okända i det beslutet. Jag lockas inte av någon av de drivkrafterna.
Sjävklart att vi skall in i eurosamarbetet om du frågar mig.

Herrgårdar och herrgårdar

Fantastiska herrgården "Gula Sanna" som är en av de 4 gårdar som en gång utgjorde Sanna, dagens Vättersnäs, är ute till försäljning för knappt 6 miljoner. Hushållningssällskapet är säljare och köpare är högstbjudande. Herrgården har anor och har bland annat varit kurort där såväl Mark Twain som Carl Jonas Love Almqvist bott. Ett stenkast från den bostad där jag själv växte upp. Synd att man inte har 6 mille att langa fram. Hade inte tvekat en sekund i så fall.
En Herrgård som faktiskt varit en viktig del av bygdens historia och som inte tillåtits förfalla. Till skillnad från vissa andra herrgårdar. Blir det stora politiska stridigheter och namninsamlingar mot försäljningen....?

Skulle inte tro det.

onsdag, januari 13, 2010

Gnället provocerar mig!

Tänk vad mycket lättare det är att vara emot och gnälla än att faktiskt se möjligheter och visionera. I det första läget är ju allt någon annans fel vilket gör att jag själv automatiskt blir ett oskylidigt offer för en cynisk värld. I det andra fallet går man in och gör sig själv delaktig i verkligheten och samhällsarbetet eftersom det är gemensamt. Det finns faktiskt stora möjligheter att påverka om man vill, men visst är det smidigare att sitta hemma och gnälla eller skriva anonyma insändare om vad dumma alla andra är. Eller att sitta i opposition och gnälla utan att presentera någon som helst egen lösning.
Gnällmentaliteten gör mig oerhört provocerad! Man skall så klart inte bortse att det finns problem som behöver lösas, men leta då efter lösningar istället för efter problem.

måndag, januari 11, 2010

Historiska Mona

Säga vad man vill om Mona Sahlin. Men ett är säkert. Hon kommer att bli historisk. Antingen blir hon Sveriges första kvinnliga statsminister, eller så blir hon den förste socialdemokratiske partiledare i modern tid som aldrig blir statsminister. För vid valförlust lär hon ju petas omgående.
Jag hoppas förstås verkligen på att det blir för det senare som historien minns henne. Alternativet känns väldigt oroande.

lördag, januari 09, 2010

En sorgens dag

Vad sysslar FIFA och afrikanska fotbollsförbundet med egentligen? Självklart måste de ställa in afrikanska mästerskapen i fotboll när inte arrangörslandet Angola kan garantera en bättre säkerhet än att Togos spelartrupp i 20 (!) minuter utsätts för automateld. Inget snack om att de som gjorde detta förskräckliga dåd var ute efter en massaker. Ställ in och flytta till ett säkrare land! Detta är ju förskräckligt!

torsdag, januari 07, 2010

Stoppa krånglet

En mackägare i Skillingaryd har fått Vaggeryds kommun på halsen för att han säljer wienerbröd. Han förbjöds göra detta och försökte då skänka ut wienerbröden, vilket inte heller var okej. Däremot går det bra att sälja korv med bröd t ex...
Detta är väl ändå byråkratin när den är som värst. Självklart skall en kommun underlätta för människor och inte krångla till det i onödan. Politik går ut mycket på att underlätta för människor att leva sina liv tycker jag. Jag ser också detta som en grundbult för borgerlig politik. Därför är det väldigt förvånande att borgerligt styrda Vaggeryds kommun krånglar till det i en fånig detalj som denna. Klart karln skall få sälja sina wienerbröd!

onsdag, januari 06, 2010

Gammaldags familjesyn genomsyrar Preisz retorik

I dagens DN drar man långtgående slutsatser av att antalet vårdnadsbidrag i Stockholmsförorten Spånga-Tensta ökat från ett 60-tal till 135 på ett år. Detta sägs nu hota språkutvecklingen eftersom man då förlänger resonemanget till att vara ett tecken på att fler i invandrartäta områden kommer att utnyttja vårdnadsbidraget. Inga siffror på att så skulle vara fallet presenteras, utan slutsatsen dras utifrån att det är 135 familjer som valt vårdnadsbidrag i en invandrartät förort. 2 förskolor har tydligen lagts ner i närheten pga minskande kö. Man presenterar ingenting som skulle slå fast att detta dock skulle bero på vårdnadsbidraget, åndå drar man den slutsatsen. Således väldigt långtgående slutsatser utifrån 65 ytterligare vårdnadsbidrag i en stadsdel i Stockholm...

Självklart hänger Eva-Lis Preisz från Lärarförbundet på och beklagar sig över att folk inte vet vad de gör. Hon uttalar att det är beklagligt att föräldrar låter barnens utveckling stå tillbaka för att dryga ut den egna kassa i tider av arbetslöshet.
Preisz uttalande är oerhört kränkande för alla föräldrar som valt vårdnadsbidrag. Att människor skulle välja vårdnadsbidrag för att "dryga ut kassan" är ju helt horribelt. Självklart väljer de vårdnadsbidrag för att de vill vara tillsammans med sina barn och att det då är rättvist att man får en liten del av den enorma summa som barn på förskola får satsat på sig. 3000 kr är knappast en speciellt lönsam affär. Att hon misstänkliggör föräldrar på detta sätt visar bara det ovanifrånperspektiv som hon har i frågan. Föräldrar skall "tas om hand" och styras, istället för att "utsättas" för sina egna val verkar vara ledorden där... Dessutom visar hennes påstående på okunskap, eftersom den som har a-kassa inte kan får vårdnadsbidrag samtidigt....
Den andra tanken man får är ju att uttalandena från såväl Preisz som den förskolechef från Tensta som intervjuas tyder på att deras inställning verkar vara att barnen finns till för förskolan och inte tvärtom.
Den tredje reflektionen jag får är att inställningen från dessa båda personer från sitt ovanifrånperspektiv verkar vara att de inte tror att föräldrar med invandrarbakgrund är kapabla att förstå vidden av sina val. Ett uttalande som är så kränkande och ålderdomligt att det blir hårresande även på min kala hjässa!

Jag är varm anhängare av bra förskolor och har mina egna barn i den verksamheten, men jag är också varm anhängare av tillit till föräldars val. Vitsen med vårdnadsbidraget är ju att flytta makten från maktens korridorer ut till människor i vardagen. För mig är det helt irrelevant om 20 eller 200 väljer vårdnadsbidraget. Valet är deras och min uppgift är att erbjuda möjligheten. Vi kristdemokrater driver ju inte bara frågan om vårdnadsbidrag utan vi driver också på om familjecentraler, öppna förskolor, föräldrastöd osv. Vitsen är att stötta familjer att fungera och kunna göra bra egna livsval.
Jag tror att det finns barn som mår bäst av förskola, men det finns också barn som skulle må bättre av att vara hemma. I regel är det föräldrarna som är bäst på att avgöra detta. Alla barn är olika och det går inte att göra enligt socialdemokraternas modell där alla stöps i samma passform och skall erbjudas så få egna val som möjligt. Den politikens tid är förhoppningsvis över. Det är dags att även gammalmodiga debattörer som Preisz inser det.

Vårdnadsbidrag kan man få fram till dess barnen blir 3 år. Jag tror att man kan arbeta med språkutveckling gentemot förädrarna före dess även om barnet är hemma, t ex genom öppen förskola eller familjecentral. Jag tror också att de barn som är tryggast hemma mår bäst av det och då också får en bättre start på livet som uppväger en eventuellt i något fall något försenad språkutveckling. Det senare är lättare att ta igen än det första.

Att socialdemokraterna hänger på resonemanget har jag inte ens berört. Deras alltmer visionslösa politik går ju ständigt ut på att tala om för folk att man inte får välja själv utan man vill fösa in människor i kollektivets påtvingade likriktade famn. Så där är inget nytt under solen. Ett alltmer ointressant parti med gårdagens svar på frågor människor inte ens ställer längre.

Främja kampen i hockeyn

Såg min första bortamatch med HV live på ett tag. Två sega och en lysande period mellan mitt förstalag HV och mitt andralag Frölunda. Alltid kul matcher dem emellan!
Rättvist med 2-2 trots allt även om jag tycker HV var lite starkare. Men, självklart är man ju partisk. Domaren var inte hellyckad. 2 bra perioder där han släppte löst spelarna ganska bra för att sedan balla ur helt i tredje. Det var nog lika åt båda håll, men han påverkade matchen och inte minst HV-spelarna blev väldigt irriterade och gnällde på mycket domslut. Missconduct utvisningarna mot HV för protest mot domslut haglade i slutet av matchen och till och med efter densamma.
Naturligtvis oproffsigt av spelarna och inte berättigat i samtliga fall eftersom Frölunda drabbades av domarens bristande kompetens nästan lika mycket som HV.
Men är det inte konstigt egentligen att i dagens demokratiska samhälle har gubbarna i ishockeyförbundet bestämt att det är förbjudet att kritisera domarens insatser. Det går naturligtvis en gräns någonstans för vilken typ av protester som är tillåtna, men att man inte skall få protestera mot ett orättvist eller felaktigt domslut eller ens kommentera domarinsatsen är ju horribelt.
Nej, det är dags att modernisera hockeyn.
-Domarna måste klara av kritik mot domslut
-Tillåt mer tacklingar
-Var inte så rädd för slagsmålen. Alla gillar att se dem och de är en natulig del av ishockeyn. Blir bara fånigt när man låtsas annorlunda
-Stävja filmandet och klubbpetandet och hakandet

Då får vi en mer kampfylld hockey. Vi ser att Tre Kronor kommit på efterkälken i alla märkliga träningsturneringar vi har. Jag menar att en orsak till det är att man inte är van vid det tuffare spelet internationellt.

NHL har hittat balansen känns det som . Där har de svenska domarna mycket att lära.

måndag, januari 04, 2010

Höghusrädsla

Tydligen något bråk i stockholmsalliansen om höghus. Som vanligt förväxlar många media lokal stockholmspolitik med nationell politik. Tycker själv det hela är ganska ointressant i sak, men som fenomen är det mer intressant. Varför är vi så rädda för höghus? Höga hus kan ju skapa en skön omväxling i stadsbilden och fina vyer. Höghus ger inte automatisk en gårtrist miljonprogramskänsla. Det går att bygga höga vackra hus också.
Även i Jönköping finns en liknande diskussion om ett eventuellt höghushotell på Tändsticksområdet. Har inte blivit nationell nyhet om det ännu.... Jag tror det vore mycket positivt för staden med lite variation och dessutom skullle det bli en fantastisk utsikt mot Vättern och skapa lite liv i det underutnyttjade vackra Tändsticksområdet. Där finns potential om man skapar lite flöde av människor genom området. Ett populärt hotell med en fin skybar kan vara ett sätt.

Sämst när det gäller

Återigen inte bäst när det gäller. Liksom förra året klappade tyvärr småkronorna igenom när det väl gällde något i JVM. Det är uppenbart att vi ligger långt efter nordamerikanerna när det gäller intställning och fömåga att klara av trycket. Man undrar varför egentligen. Det hjälpte inte ens att hejarklacken i kommentatorsbåset agerar okritiska supportrar och blåser upp laget...
Mycket bra offensiv, men sämre defensiv kan man sammanfatta. Där avgjordes det. Men, hejarklacken i kommentatorsbåset tycker ju det roligaste är när backarna dribblar i defensiven. Så de är väl nöjda. Jag tycker det roligaste är när man vinner.

söndag, januari 03, 2010

Fotboll, fotboll, fotboll

Man United mot Leeds. Visst känns det oerhört länge sedan, men det är ändå inte så väldigt många år sedan. Men, det känns riktigt på något sätt. Så här skall det vara. Här hör Leeds hemma. Och så vinner de till råga på allt. Känns bra.
Om bara Tottenham ville ta det sista steget också. Men, jag tvivlar på att man gör det med galningen Redknapp som tränare.

Såg för övrigt årskrönikan från Viasat sport. Saknar huvudkanalen, men TV6 räddar denna typ av program för mig. Nyskapande, kul och sevärt. Modern teve. Långt ifrån svt:s allt trögare Sportspegel där man fastnat i bredden och tappat toppen. Att man nu dessutom måste snacka om sport i programinslaget "Halvtid" i stället för att visa den, bevisar ju bara att man har för lite sändningsrättigheter för att kunna fylla programtiden.
Men, visst var Sladjan oerhört mycket roligare när han levererade stryktipsförslag i radions Rally, än nu när han sitter som urtråkig kostymnisse i Viasatstudion. Faran för Viasat är väl just det att det blir för tråkigt och kostymklätt.

lördag, januari 02, 2010

Om vardagsrasism och ljuset i mörkret

Läste en ny intervju med pastorn i Höglandskyrkan i Sävsjö. Den numer rikskända kyrkan som på ett så fint sätt hjälpt de afghanska flyktingpojkarna som däremot statliga SJ brutalt slängde av tåget.
Hela historien visar på behovet av det civila samhällets roll. När engagerade människor vill hjälpa och gör detta utan tankar på någon egen vinning så är det mycket mer verkningsfullt och smidigt än om allt ständigt skall gå genom det offentliga. Tycker det är bra att socialtjänsten låtit kyrkan ta detta ansvar. Det ställer dock frågan om det är så att detta var ett val som socialtjänsten i Sävsjö gjorde eller om det inte fanns någon beredskap från socialtjänsten och att man därför hade tur att kyrkan tog ansvaret. Jag hoppas på det förstnämnda.... För självklart måste även socialtjänsten ha beredskap.

Det gör mig mycket bekymrad när pastorn berättar om de telefonsamtal han fått där ofta äldre män och kvinnor beklagar sig över att kyrkan tagit hand om pojkarna och kritiserar detta. Helt oförståeligt att solidariteten inte är större hos en del människor. Vardagsrasismen är skrämmande, den är svårfångad eftersom den är så smygande och den ligger latent och bärs fram av intoleranta människor mittibland oss och kan mycket lätt blomma upp och bli stor. Det är otäckt och därför är vardagsrasismen mycket farligare än förvirrade skinnskallar som skriker dumheter på stan. Sådana mentala kalhyggen klarar inte själva att driva ett samhällsfenomen och sina intoleranta otäcka tankar, utan det är vardagsrasismen hos medelsvensson som legitimerar skinnskallarnas våldsamheter. Det är därför Sverigedemokraterna på ett sätt är farligare än sina mindre rumsrena och våldsamma utomparlamentariska halvsyskonpartier.
Lyckligtvis är de flesta människor inte vardagsrasister utan har en solidarisk grundsyn. Men, om vi är tysta kommer den intoleranta minoriteten att bli den dominerande. Därför måste du och jag stå upp för människovärdet och vara föredömen och visa att vardagsrasismen inte är okej. Säg emot nästa gång någon brer ut sig med någon halvrasistisk utläggning vid fikabordet på jobbet. Det är där vi kan börja! För i tystnaden växer ondskan.
All heder till Höglandskyrkan i Sävsjö!

En demokratisk mardröm

Ibland kommer det över mig likt en mardröm. Tänk om vi efter valet har sverigedemokrater i riksdagen och kommunister i regeringen. Jag hoppas att det stannar vid en mardröm och inte blir verklighet, för Sveriges skull.

fredag, januari 01, 2010

Önskelista 2010

En liten önskelista över det nya året:
1. Mer medmänsklighet och hyllande av mjuka värden i världen.
2. Valseger för alliansen. För att Sverige behöver det. Visionslös socialdemokrati är varken vägen ur krisen eller till ett solidariskt samhälle. Tänk dig själv Mona som statsminister, Ohly som arbetsmarknadsminister och Peter Eriksson som utrikesminister. Då stannar Sverige.
3. Inget SD i riksdagen.
4. SM-Guld för HV.
5. OS guld för Tre Kronor.
6. Södra som topplag i superettan och slut på lindansen äntligen.
7. En lång och varm sommar.
8. Ett fotbolls-VM där anfallsglad och fin fotboll dominerar.

Har alla förutsättningar att bli ett toppenår. Både samhällsmässigt och sportmässigt är det många höjdare på ingång. På det sättet väldigt likt 2006.