söndag, februari 28, 2010

Om debattklimat

Det var ju kommunfullmäktige i torsdags igen. Tyvärr ett riktigt lågvattenmärke denna gång när det gäller stämningen.
Vi skall vara glada att vi har ett livaktigt fullmäktige med mycket debatt. Alltför många fullmäktigeförsamlingar ute i kommunerna består av gäspande individer som river av ett sammanträde på en timma och sedan hastar ut till kaffe och mazarin.
Hos oss tar sammanträdena i stort sett aldrig mindre än fem timmar.
Självklart skall debatterna vara hårda och tuffa. Alternativen skall vara tydliga. Inget mesande där. Min mening är dock att det absolut går att ha en tuff debatt utan att gå över gränsen där det blir personangrepp och osakliga politiska angrepp där man kallar folk för "kriminella", "perversa" osv som fallet var i torsdags. Inte alls svårt egentligen och det finns tillräckligt mycket politik att diskutera för att få livliga debatter. Det finns också tillräckligt mycket vettigt folk på båda sidor i fullmäktige för att den lilla klick som inte klarar debatt-tonen borde kunna hållas tillbaka.
Träff efter träff tas detta upp bland gruppledarna, ändå fortsätter en väldigt liten klick att gå över gränsen. Alla som lyssnar på eller besöker fullmäktige regelbundet vet vem eller vilka det är som inte klarar av debatt-tonen och vilken politiker det är som ständigt går för långt. Men, ALLA måste rannsaka sig själva och ingen kan skylla ifrån sig, för alla har vi ett ansvar om detta skall bli bättre. Man måste börja med sig själv. Det sa jag också till min egen grupp under ajourneringen. Väljarnas tålamod håller inte hur länge som helst.

lördag, februari 27, 2010

För det gemensammas bästa!

I Jönköping äger vi numera en flygplats tillsammans. Till skillnad från socialdemokraterna så insåg vi nämligen att Jönköping behöver ha en sådan. S ville lägga ner den. Efter många års dålig skötsel från staten så har vi nu bestämt oss för att utveckla flygplatsen och göra den till en bra flygplats som lockar många resenärer, vilket därigenom även utvecklar kommunen.

Eftersom det är tämligen unikt i Sverige att en kommun äger en flygplats så krävs att vi knyter till oss kompetens. Tror inte folk riktigt förstår vilket unikt och oerhört stort kap vi gjort som knutit upp en av europas ledande personer när det gäller just att utveckla regionala flygplatser. Kan lova att andra flygplatser i Europa är gröna av avund. Att han dessutom jobbar heltid (och lite till) med just vår flygplats och bor i en lägenhet i Huskvarna är mycket, mycket stort. Han ställer naturligtvis inte upp gratis, men har erbjudit sina tjänster till en betydligt lägre summa än vad han normalt sett gör för att han tror på just Jönköpingsbornas gemensamt ägda flygplats. Utifrån detta är det faktiskt märkligt med den debatt som uppkommit om hans ersättning. Visst det är väldigt mycket pengar, men jag tror inte folk fullt ut förstår vilket kap vi gjort och han är värd varje krona om vi verkligen vill utveckla flyplatsen. Han har dragit igång för fullt och det är väldigt mycket positivt på gång. Utan honom lyckas vi inte. Att då bråka om en ersättning som är hög, men som förstås betalar sig mångfalt om han lyckas med sitt uppdrag. Lyckas vi inte, vilket vi inte gör utan honom, så blir kostnaden definitivt högre än så för kommunen. Vi borde vara stolta istället för att gnälla om ett högt arvode. Här har vi fått en unik chans!

Nu krävs att alla partier tar sitt ansvar och jobbar för kommunens bästa. Det finns definitivt saker som bör stå högre än kortsiktiga politiska poäng. Det kräver politiskt mod och ansvarskänsla. Men, vårt uppdrag är att jobba för det gemensammas bästa. Jag förutsätter att vi alla är beredda att göra det!

tisdag, februari 23, 2010

Att tvinga eller inte tvinga

Socialdemokraterna har lagt en motion i kommunfullmäktige om att skolorna skall tvingas att anordna läxhjälp. Skol- och barnomsorgsförvaltningen ville föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, men vi i majoriteten i skol- och barnomorgsnämnden avslog detta vid dagens möte. Här har ni vårt yrkande som också motiverar vårt ställningstagande:

"Motionen tar upp en viktig aspekt i vår målsättning om att ”vi skall klara alla elever”. För att göra detta behövs nämligen individanpassade insatser i skolorna. Läxhjälp, ämnesverkstad mm kan vara effektiva sätt att ytterligare öka måluppfyllelsen, som vi vill uppmuntra till och även rekommendera.
Under mandatperioden har en mycket lyckad medveten politisk storsatsning på ökad måluppfyllelse med en mängd delmoment skett, vilket 2009 ledde fram till den högsta behörigheten till gymnasiet och den högsta måluppfyllelsen i alla ämnen någonsin.
En nyckel i detta har varit att släppa loss kreativiteten ute på rektorsenheterna och låta dem utforma de metoder som passar de förutsättningar som finns på deras enhet och för deras elever. Vi har stort förtroende för rektorernas och personalens förmåga att hitta dessa metoder utifrån sin professionalitet. Vi tror att läxhjälp kan vara en sådan satsning, men vi vill låta rektorsenheterna själva detaljutforma hur man tänker lyckas uppfylla vårt uppdrag att klara alla elever. Vi viker inte en tum från direktivet att vi skall klara alla elever, men vi vill inte gå in i detalj i enhetens pedagogiska ansvar och tvinga dem till en sådan satsning som motionen föreslår även om den är vällovlig. Kanske arbetar man hellre med ämnesstugor, ökad lärartillgänglighet under skoldagen eller liknande i stället.
Hittills har strategin med självständiga kommunala skolor varit mycket lyckad. De styrs av tydliga mål, en ny tydligare skolplan, krav på trygghet och studiero och en mängd centralt initierade måluppfyllelsesatsningar. Elevernas måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen följs regelbundet upp. Men, basen byggs på rektorsenheten. Vi tänker fortsätta jobba på detta framgångsrika sätt.

Vi yrkar därför:
- Avslag till förvaltningens förslag till beslut
- Att yrkandet ovan får utgöra skol- och barnomsorgsnämndens yttrande över motionen "

Så långt yrkandet. Tilläggas kan att nästan alla skolor redan arbetar med läxhjälp. Det finns också skolor som arbetat med detta i perioder men slutat eftersom man inte tyckte att det fungerade bra. Att då tvinga dem att återinföra blir konstigt. Vad kan vara mer tydligt än att säga att vi skall klara alla elever!?

söndag, februari 21, 2010

Succé för hushållsnära tjänster

Arbetsgivarorganisationen Almega rapporterar att hemservicebranschen nu sysselsätter 11400 personer, motsvarande 7600 heltidsjobb. En succé för regeringens reform om hushållsnära tjänster. Socialdemokraterna vill helt obegripligt slopa reformen vilket alltså i ett penndrag allvarligt skulle hota jobbet för merparten av dessa personer. För mig är det obegripligt hur man kan vara så fast i en ideologisk ståndpunkt om att det skulle vara fel att arbeta med hemservice. Lyckligtvis har vi en regering som inte anser att det skulle vara fel på vissa jobb.
Nya jobb skapas, vilket ger fler möjligheten att få ett jobb, svarta tjänster kan bli vita jobb och en sektor öppnas för entreprenörer och nyföretagare. Dessutom blir det genom reformen biligare än tidigare att anlita dessa företag, vilket förstås ligger bakom det stora antalet som nu jobbar inom sektorn. Att det blir billigare gör också att inte bara den absoluta överklassen har råd att anlita hemservice vilket var fallet under den socialdemokratiska eran.
Att socialdemokraterna vill slopa detta är som sagt väldigt svårt att förstå!

torsdag, februari 18, 2010

Grattis Anja

Bragdguldet måste nu gå till Anja Pärson. Självklart!

onsdag, februari 17, 2010

Vem sponsrar?

det blir tydligen inget krav på att man skall redovisa varifrån de politiska kampanjbidragen kommer. Jag tycker detta inte alls är bra. Att hänvisa till valhemligheten håller inte. Självklart har väljarna rätt att veta vem som sponsrar. Allt annat föder misstänksamhet.

måndag, februari 15, 2010

Usch för dusch???

Väldigt rolig undersökning som presenteras i DN idag. Undersökningen handlar om folks duschvanor och det visar sig att bland de som duschar minst är KD största parti. Kanske därför luften snabbt blir dålig på gruppmötena?! Vi kanske skall rannsaka oss själva innan vi klagar på ventilationen på Rådhuset....
Uppenbarligen är det inte på badhusen eller bland duschtvålhyllorna på varuhusen vi skall fånga de ytterligare procenten.

söndag, februari 14, 2010

Aj aj aj

Aj aj aj (som Ulfbåge skulle sagt). Inledningen på OS känns klassisk för svensk del. Tur att det är mycket kvar. Men, bortförklaringen att det skulle bero på Urea (urinsyra) i spåren som förklarar misslyckandet i skidskyttesprinten känns väl lite väl krystad.
Kom igen nu så så kör vi. Inget att hänga läpp för. Mycket kvar som sagt!

onsdag, februari 10, 2010

Vårdval gjort

Så där ja. Nu har jag valt vårdcentral då. Det blev...... tamdaratam..... Råslätts Vårdcentral. Således samma som jag redan hör till. Jag såg ingen anledning till att byta, eftersom det är en välfungerande och bra vårdcentral.
Men, jag måste erkänna att det kändes bra och lite högtidligt att själv bli bemyndigad av samhället att göra valet själv! För mig som kristdemokrat är detta det viktiga. Att människor själva får välja och agera som aktiva samhällsmedborgare. Det skapar ett engagemang i sig och det gör att man dessutom får en känsla för sin vårdgivare. Dessutom är det positivt när enskilda vill gå in och aktivt hjälpa till i välfärdsbygget genom att bedriva sjukvård mm. Det skapar även en ännu större förbättringsvilja hos de olika vårdgivarna, eftersom de annars riskerar att tappa sina patienter.
Socialdemokraterna tjatar om profit, pengar ner i privata fickor och det hemska i att någon annan än landstinget får bedriva solidariskt finansierad och gemensam sjukvård. Tror inte vanligt folk upplever det så. För det är ju inte på något sätt det som vårdvalet handlar om. Valmöjligheten i sig är viktig, men vad folk väljer är ju upp till den enskilde. Vi vill ha en bra vård och mötas av intresserad och angelägen personal när vi behöver hjälp av sjukvården. Vi bryr oss inte så mycket om det står Vårdcentralen eller AB Vårdcentralen på dörren.
Råslätts vårdcentral passade bra för min familj. Därför fortsätter vi där.

måndag, februari 08, 2010

Frihet a´la KD

Efter Göran Hägglunds av mig efterlängtade utspel förra helgen om att kristdemokraterna nu skall betona frihetsaspekten mer har detta debatterats av liberala debattörer. Naturligtvis välkommet eftersom en debatt utvecklar och tvingar fram förtydligande.
Ofta är det ju så att många vill göra frihetsbegreppet till ett liberalt begrepp. Det parti som traditionellt sett brukar kallas för det liberala (Folkpartiet) visar dock med sin förbudspolitik och sitt evinnerliga kravställande på att liberalismens frihetspatos blivit rejält uttunnat i Sverige. Oavsett om man nu ser Folkpartiet eller Moderaterna eller kanske Centern som det ledande liberala partiet i Sverige idag, så finns det en skillnad mot frihetsbegreppet a´la kristdemokrati.
I den liberala ideologin är ju individen det dominerande. Självförverkligandet och jaget som centrum för friheten. I kristdemkratin är personalismen istället en ideologisk grundbult. Där är inte individen en egen jolle som seglar omkring oberoende och i syfte att leva främst sin egen dröm. I personalismen kan man som människa förverkliga sig själv först i relationen med andra. Friheten ligger där inte i oberoendet utan snarare i beroendet. Behovet av relationen med de nära (ofta familjen, men även föreningen osv) är något som definierar oss som människor. Individens frihet har därför ett ansvar för människor omkring en. Om individens frihet inkräktar på de nära och käras frihet så leder den till ofrihet.

Därför behövs även spelregler, grundvärderingar. Vi kristdemokrater hämtar dessa ur kristen etik. Det har inget med tro och religion i sig att göra, religionsfriheten är ju en viktig grundbult, utan det är de allmängiltiga värden som traditionellt sett förvaltats av denna etik som vi anser utgöra en stabil och välbeprövad grund för samhällets spelregler. Här ryms mänskliga rättigheter såväl som människans särart. På detta sätt tycker jag inte att detta står i kontrast mot friheten och hindrar inte heller männsikor att leva sina liv som de vill, tvärtom. Det kristdemokratiska frihetsbegreppet tar dock hänsyn och ansvar till sin närhet. Dels för att samhället blir varmare då, men också för att vi människor som personer mår bättre då, eftersom vi är sociala varelser. Då blir vi också mer fria. No man is an island.

söndag, februari 07, 2010

EM kval

Det snackas om drömlottning efter EM-kvallottningen. Och visst känns det inte omöjligt. Holland är svåra och Finland och Ungern luriga. Men, detta kan vi faktiskt vinna.
Nästan ännu mer intressant än exakt vilka lag vi fick i gruppen är vilka som kommer att spela i Sveriges lag.
Jag skulle vilja se följande uppställning:
Isaksson
Stoor-Mellberg-Majstorovic-Safari
Källström-Svensson
S Larsson-R Elm-Bajrami
Zlatan

4-2-3-1 verkar ju vara det som gäller och det har jag efterlyst länge. Tyvärr har vi bara en anfallare som håller. Berg kan bli något, men är inte purung och behöver slå igenom i klubblaget snart om han skall bli så bra som han skulle kunna bli.

"Information" eller information

Mina farhågor om socialdemokraternas "information" om vårdvalet besannades i alla fall delvis. Affischer sattes upp där man kallade vårdvalet för "vanvård".... När "informatörerna" pressades i ärendet i lokaltidningen så försökte man förklara sig med att det är "vanvård av sjukvårdssystemet".... För mig är detta socialdemokrati i ett nötskal. Det viktigaste är där att vårda ett system. I kristdemokraternas Sverige är det tack och lov viktigare att vårda patienterna......

Själva informationen (för 20 personer...) lär enligt media ha varit mer opartisk däremot. Det hedrar. Förslag fördes därför fram i media på att även alliansen skulle passa på att informera. Mitt svar på det är ett tydligt nej. Debatten om olika sjukvårdsystem förs i de politiska sammanhangen, liksom förbättringar av desamma. När sedan det är klubbat och klart skall vi i själva det praktiska införandet akta oss för subjektiva politiska inslag. Då är en saklig tjänstemannainformation att föredra. Politikens uppgift är inte främst att informera om hur olika system fungerar, utan snarare om tankarna bakom, varför man gjort en förändring. Här är rågången mellan tjänstemän och politik viktig.

onsdag, februari 03, 2010

Välkommen Birgitta

Intressant att det blev Birgitta Ohlsson som blev ny EU-minister. Det kommer bli bra tror jag. Hon är en frisk fläkt med mycket åsikter som jag tror kommer att kunna växa in fint i uppdraget. Tycker också att man kan se en mognad hos henne där det viktigaste inte längre är att tycka för tyckandets skull.
Hon talar sig varm för mänskliga rättigheter och för liberala värden och människors rätt att förverkliga sig själva utan att mötas av förutfattade meningar. Det märkliga är dock att allt detta slutar när det kommer till familjepolitiken. Där skall människor styras och rätta sig efter vad Birgitta Ohlsson eller staten vill. Konstigt, men hon kanske mognar där med....