onsdag, maj 26, 2010

Virrig s-politik

De illröda Socialdemokraterna i Jönköping tänker visst gå till val på att förbjuda äldre i Jönköping att välja vem som kommer hem till dem och utför hemtjänst. De vill dock öka valfriheten för de äldre säger de....!? Tycker det är väldigt svårt återigen att få ihop s-politiken.
Jag tror mer på politiken där vi ökar valfriheten för de äldre över hela linjen och inte förbjuder dem att göra vissa val. Vi gör satsningar när det gäller valfrihet när det gäller innehåll i äldreomsorgen och vi låter också de äldre välja vem det är som utför omsorgen. Kan inte se att detta står i motsats till varandra. Det är dags att låta de äldre vara myndiga!

söndag, maj 16, 2010

Intressanta kongresser

Det har varit intressant att följa såväl Vänsterpartiets som Miljöpartiets kongresser den senaste tiden. Intressant att följa debatterna och även att se hur man i andra partier arbetar internt. Miljöpartiet är dessutom ett parti som jag anser politiskt sett hör hemma i alliansen istället för hos betongpartiet socialdemokraterna.
Samtidigt står det helt klart att dessa partier inte är regeringsdugliga. I de frågor där man faktiskt har någon slags överenskommelse med socialdemokraterna så röstar kongressen tvärtemot och i floran av motioner finns väldigt märkliga inslag. Här finns ytterligare ett stort problem för den splittrade vänsterkartellen. Man har helt enkelt inte fotfolket med sig och man visar inte regeringsduglighet.

Mot detta står en regeringsduglig allians. För mig står det klart att Sverige inte har råd med en splittrad och icke-regeringsduglig vänsterkartell.

fredag, maj 14, 2010

Lyckad landstingstrategi

Läser i dagens tidning om olika syn i landstingspolitiken om resursfördelningen till sjukvården. Majoritetens system med kvalitetsstyrning där man får ut de 2 sista procenten av budgeten endast om man kan uppfylla vissa kvalitetskrav har blivit mycket lyckat. S däremot för något obegripligt resonemang om piska och att man istället skall jobba med personalen. Men, det är ju just det som sker nu. Alla kliniker får ju tillsammans hitta lösningar som leder till kvalitetsförbättringar. Det leder till ett tydligare kvalitetstänkande och förutsätter att all personal hjälps åt. Dessutom har ju klinikerna lyckats fantastiskt i detta! Ändå är S emot av någon slags tekniska skäl som ingen riktigt begriper. Återigen för S något slags eget resonemang som inte riktigt är verklighetsförankrat. Jag upplever att de har klara svårigheter att hitta rätt i debatten och komma med egna förslag, både i kommun, landsting och riksdag. Lite synd för vi behöver en levande opposition för att utveckla oss själva.
Men, ytterligare ett skäl för omval av alliansen där idéerna och regeringsdugligheten finns.

lördag, maj 08, 2010

Och så lite fotboll!

Känns riktigt att Leeds är tillbaka i toppfotbollen efter deras avancemang till Championship. De hör hemma i premier league och nu är de på väg.
Gott också att mitt favoritlag i England, Tottenham, tog sig till Champions league. Kanske har jag underskattat Harry Redknapp ändå?!

onsdag, maj 05, 2010

Om sprutbyte i landstinget

Tydligen vill inte landstinget tillåta sprutbyte för narkomaner. Mycket märkligt och cyniskt tycker jag. På gränsen till obegåvat!
Självklart skall vi mota bort knark och självklart skall varje liberaliseringstendens i narkotikafrågan hållas borta. Men, ingen narkoman slutar knarka för att han inte får tag på en ren spruta. Nej, istället används en smutsig vilket ofta leder till hepatit, HIV mm. Ingen börjar heller knarka bara för att det erbjuds rena sprutor. Att erbjuda rena sprutor är absolut inte att underlätta knarkande, inte heller att uppmuntra kriminalitet. Men, en knarkare är och förblir också en människa. Kan vi hindra mänskligt lidande i form av kanylsmitta är mycket vunnet, dessutom får man då en möjlighet att ha lite medicinsk koll vid bytet, kanske erbjuda hjälp att komma ur beroendet, erbjuda tak över huvudet osv.
Jag tycker att vårt framsynta landsting borde se längre och lägga denna cyniska syn åt sidan. För mig är inte sprutbyte en särskilt svår fråga. Landstinget bör satsa på ett genomtänkt sprutbytesprogram!

Kluvet

J-Södra och HFF har slutit någon slags samarbetsavtal. Kanske bra på ett sätt, men samtidigt lite riskabelt när konkurrentklubbar börjar samarbeta. Fotbollen behöver derbyn, lokal rivalitet osv för att bli intressant. Därför är jag lite kluven till att se unga J-Södra spelare i huvudmotståndarens färger. Hallby, Tenhult osv är okej förstås, men vi behöver som sagt lite lokal rivalitet mellan de två huvudlagen.

Snacka går ju

De vill tydligen styra kommunen och landet tillsammans, men i Jönköping kunde "kamraterna"i S och V inte ens enas om ett gemensamt första maj-tåg.... Regerande kräver större samarbetsförmåga än så!