tisdag, augusti 31, 2010

Vi snackar inte bara

I dagens JönköpingsPosten får man intrycket att majoriteten i kommunen sprider löften omkring sig om idrottshallar. Källa i ärendet är... Peter Persson, socialdemokratiskt kommunalråd.
Kanske inte världens säkraste källa....

Majoriteten har under mandatperioden byggt idrottshallar i Bankeryd, Tenhult och Gränna. Satsningar som var nödvändiga för ungdomarna i samhällena.
Vi har också beslutat om att bygga ishall i området av Kinnarps Arena. Isyta behövs för ungdom och tjejers idrottande inte minst. Där har det varit en del dribblande om att bygga hallen i Huskvarna eller ej, som var grundtanken från början. När det nu visade sig att det var mer ekonomiskt att bygga ishallen (som då dessutom kan bli 2 stycken) i samarbete med HV71 på Rosenlund så vore det ju oansvarigt att hålla fast vid Huskvarna som byggplats. Peter Persson vill enligt tidningen räkna på detta. Men det är alltså redan gjort, vilket tydligen inte PP som (o)ansvarigt oppositionsråd inte vet.
Majoriteten i fritidsnämnden under ledning av kristdemokraten Carin Berggren har också uttalat att man vill försöka behålla rinken på Vapenvallen.
Vi har också sagt ja till en utbyggnad av det klassiska gamla Idrottshuset på Västra Torget (Kåken i folkmun) med en E-hall, vilket är nödvändigt. Det arbetet har framgångsrikt skett i samarbete med de berörda föreningarna och kommer attt innebära mycket positivt för idrottsrörelsen.
Det fjärde är att vi i arbetet med naturreservatet vid Rocksjön vill behålla möjligheten till ett kanotstadion. Detta har även S sagt, men föreslog sedan utökningar av reservatet vilket skulle innebära att kanotisterna i praktiken inte fick plats.
Alla de förslag som vi beslutat om är finansierade och har arbetats fram i samråd med idrottsrörelsen. Jag anar en viss avundsjuka från socialdemokraterna, som är ansvariga för att inget hände alls vad gäller nya idrottsanläggningar under många års styre.

Jag har personligen fört fram idéen att vi inte skall riva Kungsängsskolans idrottshall när nu skolan lagts ner och snart rivs. Det vore korkat att riva en existerande hall när vi nu har stora behov av nya både för skolorna och för föreningarna. Låt sedan föreningarna i området vara med och ta ansvar för hallen! Det innebär ingen stor kostnad för kommunen.

Vi får saker gjorda. Kristdemokratiska ordföranden i fritidsnämnden, Carin Berggren har gjort ett fantastiskt jobb i allt detta.

Sedan finns ytterligare önskemål och enskilda politiker för fram idéer på det ena och det andra när det gäller idrottsanläggningar. Men, det får stå för dessa enskilda politiker.
Visst, vi behöver en ny fotbollsarena och har också långsiktiga planer för en sådan kanske söder om Munksjön, men J-Södra får väl först bestämma sig för om man tänker vara en elitklubb eller ej. Det håller ju inte att skrika efter en arena och sedan underprestera år efter år.
Visst vi behöver en inomhusarena för friidrott. Detta är saker man behöver se på de kommande åren, men vi kommer aldrig att äventyra välfärdens kärna, skola vård omsorg, för dessa byggprojekt. Vi vill också fortsätta samarbetet med idrottsföreningarna när det gäller dessa satsningar.

Peter Persson, snacka går ju, men vi får saker gjorda och vi finansierar dem dessutom. De som fört fram ofinansierade önskemål om idottsanläggningar (exempelvis bandyhall på Råslätt) är socialdemokraterna, men jag föredrar att föra fram vår egen politik och går inte in djupare på det därför.

Sorg

Nås genom dödsannons i dagens JP av beskedet att en av folkpartiets lokala fritidsnämnds- och kommunfullmäktigepolitiker avlidit. En kämpe utöver det vanliga. Trogen uppdraget och med en stark personlighet. Tack för allt Magnus Poyato-Dominguez! Vila i frid!

måndag, augusti 30, 2010

Inte missa, på tisdag kväll!


lördag, augusti 28, 2010

Lokala vallöften

Presskonferens idag om våra kommunala huvudfrågor inom välfärdsområdet inför valet . Ekonomin är fortfarande skör efter den djupa internationella lågkonjunkturen. Sverige har klarat sig bra tack vare en klok regering och Jönköping har klarat sig extra bra tack vare en klok lokal regering med en mycket klok kommunstyrelseordförande genom Acko Ankarberg-Johansson (KD). Nu ser vi tecken på en uppgång och återigen minskad arbetslöshet. Mycket glädjande, men ännu är det skört och då måste vi prioritera extra hårt bland de löften vi ställer ut i valet. Vi vill inte sprida löften till höger och vänster som vi inte sedan kan uppfylla efter valet. Vi tar ansvar för Jönköpings kommun och här är våra hårt selekterade vallöften inom välfärdsområdet:

KRISTDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN
till kommuninvånarna i Jönköpings kommun
Kvalitet i välfärden och fungerande service är viktigt för oss som bor i kommunen. Enskilda människor och företag är beroende av att de kommunala verksamheterna fungerar varje dag. Vi som arbetar för Kristdemokraterna i Jönköpings kommun kommer de följande fyra åren att prioritera kvaliteten i välfärden och en fungerande service.

-Elevhälsan ska fortsätta förbättras.
Varje elev ska kunna få kontakt med elevhälsan när man behöver det. Skolsköterskor, kuratorer, skolpsykolog, skolläkare m fl är alla viktiga och måste bli fler. Även om resurserna ökat de senaste åren är det inte tillräckligt. Vi vill göra en större satsning de kommande åren på elevhälsan och vill införa en elevhälsogaranti.Trygga barn lär sig mer!

- Mindre barngrupper i förskolan.
Vi tar nu aktiva steg för att få till fler lokaler som möjliggör mindre barngrupper i förskolan. Det är viktigt för barnen att varje dag kunna känna sig sedda och bekräftade. Mindre barngrupper ger bättre förutsättningar för personalen att göra en bra förskola.

-Valfrihet i vården och omsorgen ska utökas.
Fritt val i hemtjänsten ska behållas. Det handlar om respekt för varje människas självbestämmanderätt. Vi vill ge fler människor möjlighet att kunna påverka både innehåll och val av utförare inom vård och omsorg.

- Maten i äldreomsorgen ska fortsätta förbättras.
Måltiden är en viktig del av varje dag. Maten ger kraft och energi men också måltiden i sig ska vara tilltalande. För dem som bor på ett äldreboende eller får en matlåda hem med hjälp av hemtjänsten måste det finnas fler valmöjligheter och kvaliteten ska förbättras.


- Fler jobb till personer med funktionsnedsättning.
Alla som kan ska få arbeta. Personer med funktionsnedsättning ska inte diskrimineras utan ges möjlighet till jobb allt efter de förutsättningar den enskilde har och med den stöd och hjälp som krävs. Kommunen ska vara ett föredöme och medverka till ytterligare 50 jobb för personer med funktionsnedsättning.

- Samverka mer och bättre med det civila samhället.
Kommunen kan inte och ska inte göra allt. Människor går frivilligt samman och arbetar gemensamt i föreningar, organisationer och nätverk av olika slag. Det civila samhället är en omistlig del av hela samhället och kommunen ska stödja det engagemang som finns och ge förutsättningar för dess utveckling.


- Klimatarbetet ska utvecklas - för kommande generationers skull.
Satsningen på kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar, vind- och solkraft liksom biogas ligger fast och ska utvecklas vidare. Energieffektivisering och hållbara energilösningar ska utvecklas så att Jönköping reellt ska kunna minska klimatpåverkan. I Jönköping ska det gå att leva, resa, tillverka och transportera på ett klimatsmart sätt.

onsdag, augusti 25, 2010

Förbättrad elevhälsa!

Regeringen meddelar att man vill genomföra en storsatsning på elevhälsan på skolorna. Mycket välkommet! Kristdemokraterna har varit drivande i att det nu satsas 650 miljoner kronor på att anställa fler skolsköterskor, skolläkare, psykologer och kuratorer.
Helt i linje med vad vi vill göra i vår kommun. I vår kommun har vi också drivit på för att lyfta utvecklingsfrågorna genom att föreslå att vi bör anställa en skolhälsovårdsöverläkare som skall ansvara för detta, vi vill också ha en gemensam skol- och barnhälsovård. Det är inte rimligt att barnhälsovården och skolhälsovården har olika huvudman och det däremellan finns ett stort dike. Här kan vi kommunalt börja med att hitta samverkansformer. Jönköpings kommun och landsting finns med i modellområdes arbetet som folkhälsominister Maria Larsson (KD) initierat. Här är en rad mycket långtgående förslag inom samverkan kring barn och ungdomar på väg fram. Ingen skall falla mellan stolarna.
KD har idéerna för en bättre elevhälsa! Det behövs för elevernas bästa!

tisdag, augusti 24, 2010

Föräldraledig även med tonåringar!

Läser på svt text idag att antalet föräldrapenningsdagar som inte tas ut ökar. Lite synd att man inte använder dagarna som jag tror är mycket viktiga för båda barn och föräldrar och deras relation.
Samtidigt är det ju en tydlig kristdemokratisk ståndpunkt att föräldrarna själva skall bestämma hur man vill lägga upp det. De vet vad som passar deras familj bäst.
Det som irriterar är att det är bland föräldrar till barn födda i utlandet som det brinner inne flest dagar. Det kan ju vara så att försäkringskassan är dåliga på att informera om vad som gäller och att man har dåligt med info på olika språk. Här måste man i så fall bli bättre!

Kristdemokraterna vill att man skall få ta ut föräldrapenningsdagar ända upp till dess barnet är 18 år, istället för som idag 8 år. Vi tror att många föräldrar skulle vilja ha möjlighet att ta dagar även under barnens tonårstid för att kunna stötta sitt barn under dessa ibland mycket besvärliga år. Föräldrapenningsdagarna är familjernas. Då måste familjerna få bestämma mer över dem och få en rimlig chans att ta ut dem innan de "brinnner inne"!

söndag, augusti 22, 2010

GW och S

Den gamle socialdemokraten Leif GW Persson skriver mitt i prick om dagens socialdemokratiska parti i dagens Expressen. Han beskriver att han kommit till vägs ände med partiet. Han skall inom kort berätta vilket parti han kommer att rösta på istället. Kristdemokraterna borde ligga nära till hands tycker man ju.
KD står för en tydlig arbetslinje som regeringen, men vi vill samtidigt ha ett system som tar hänsyn till att en del inte KAN jobba. Vi står bakom förändringarna i sjukförsäkringen men inriktningen på den mänskliga rehabiliteringskedjan är viktig. Vi är ett parti som tror på en stark opolitisk fackföreningsrörelse. Vi driver en stark biståndslinje med en lång tradition av internationell solidaritet. Vi tror på ett sammanhållet samhälle med ett starkt föreningsliv. Många av dessa frågor är sådant som förr kännetecknade socialdemokratin, men vi har frågorna i en borgerlig tappning där vi inte tror att staten skall göra allt utan människor kan och bör få göra egna val i livet utan att stuvas in i kollektivets grå massa. Dessutom är vi medvetna om att vårt parti inte är perfekt och vi vågar ompröva gamla ställningstaganden när det behövs. Detta kännetecknar ju inte direkt S....
Välkommen till KD GW, om du vill!

Hans liknelse mellan Kim Jong-Il och Thomas Bodström är för övrigt ganska kul och mycket elak.....

http://www.expressen.se/kronikorer/gw/1.2105950/gw-bodstrom-har-tillsatts-pa-samma-politiska-meriter-som-kim-jong-il

fredag, augusti 20, 2010

Rasismen måste bestridas i grunden!

Mitt inlägg och moteld mot rasismen på Sverigedemokraternas blogg politisktinkorrekt.info som jag beskrivit nedan ledde mycket riktigt till en flod av motangrepp från upphetsade rasister. Anledningen till att jag överhuvudtaget nämner bloggens namn här är dels att jag vill betona hur viktigt det är att alltid gå emot rasism och bestrida den i grunden, men också att dessa inlägg i frågan om vårt policydokument visar Sverigedemokraternas sanna väsen. Bakom populismen som de försöker dölja sig bakom ligger rasismens fula tryne. Det har inte hänt så mycket sedan BSS-tiden som Jimmie Åkesson vill få oss att tro. Döm själva av inläggen på bloggen.....

Jag kommer att göra allt jag kan i valrörelsen för att Sverige fortsätter vara ett land präglat av respekt för varandra och öppet för människor från andra länder som behöver skydd undan krig och förföljelse! SD och KD står för helt motsatta åsikter. Kommer SD mot all förmodan in i kommunfullmäktige i Jönköpings kommun i valet kommer jag att bestrida de enligt mig rasistiska åsikterna närhelst de kommer upp! Men jag har stort förtroende för Jönköpingsbornas långa tradition av internationell solidaritet och därför tror jag helt ärligt inte att SD kommer in och förpestar vårt kommunfullmäktige. Kristdemokraterna kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige! Det är ett löfte!

tisdag, augusti 17, 2010

Rasism får aldrig stå oemotsagd!

Det känns som om ju närmare valet vi kommer, ju mer faller den tidigare något välpolerade slöjan från Jimmie Åkessons och hans Sverigedemokraters ansikte och fram kommer nu helt tydligt och öppet rasismens fula tryne. På en sverigedemokratisk blogg (politisktinkorrekt.info hette den visst) angrips idag Jönköpings kommuns samverkansdokument kring riktlinjer för muslimska barn i skolan. Detta olustiga inlägg kommenteras sedan av ett stort antal anonyma inlägg där det ena är mer rasistiskt än det andra. Förskräckligt och helt oacceptalbelt! Därför gick jag själv in och kommenterade och försvarade vårt dokument. Rasism kan aldrig tolereras var det än dyker upp. Jag tänker stå upp och försvara alla människors lika värde, religionsfriheten och de demokratiska grundvärderingarna!

Så här skrev jag i mitt inlägg på den rasistiska sajten:

"Blir illa berörd av sättet på vilket ni beskriver vårt dokument. Ännu mer illa berörd av alla rasistiska kommentarer nedan! Det är ju ren och oförställd rasism som florerar på denna sida!
Detta dokument ovan som ligger helt öppet på vår kommuns hemsida, togs fram för några år sedan eftersom vi hade problem med olovlig frånvaro vid Ramadan och konflikter mellan skola och muslimska familjer kring muslimska traditioner. Dessutom fanns en oklarhet från skolan om vad som egentligen gällde. Allt detta drabbade barnen och ledde till misstänksamhet mellan skola och föräldrar. Då satte sig skolförvaltning och ledare för de muslimska församlingarna ned och diskuterade sig fram till en lösning på dessa problem genom ett slags policydokument. Man var överens om att svensk lag och svensk skolplikt skall gälla förstås och man var överens om att visa respekt för de muslimska familjerna. Här hittade man lösningar som lett till att eleverna slipper komma i kläm, det finns en tydlighet och en ömsesidig respekt. Ett föredöme i hur man kan lösa de kulturkrockar som kan uppkomma i samhället idag. Vi har en religionsfrihet i Sverige som vi skall vårda och som är en demokratiska grundbult. Då behöver vi också hitta lösningar som gör att praktiserande muslimer känner sig hemma i skolan. Vi har lyckats ganska bra i att hitta lösningar och ett samförstånd, genom detta dokument.
Skolan är till för alla, den är alla elevers demokratiska rättighet. Alla människors lika värde och religionsfrihet är en grundbult för Jönköpings kommun. Detta är också en grundbult för demokratin i vårt land. Det är vi stolta över! Det är i ljuset av det man också skall se detta dokument. Jag blir orolig på riktigt över många av de kommentarer som anonyma skribenter gjort nedan och att många av de värsta "gillas" av flera.

Simon Rundqvist (KD)
1:e vice ordförande skol- och barnomsorgsnämnden, Jönköpings kommun "


Jag fick ta ett antal djupa andetag och radera de argaste raderna i mitt inlägg innan jag tryckte på sänd. Nu får jag väl sajtens alla rasister på mig, men rasism får ALDRIG stå oemotsagd.


Här hittar du vårt policydokument: http://www.jonkoping.se/toppmeny/politikochdelaktighet/policyerreglerriktlinjer

måndag, augusti 16, 2010

Vi är en mönsterkommun?!

Kristdemokraternas mönsterkommun i Sverige, som de lokala socialdemokraterna brukar kalla oss i Jönköping när de vill anklaga oss för att ha tagit något beslut de inte gillar, verkar nu ha blivit Socialdemokraternas mönsterkommun när det gäller fördelning av resurser i skolan!
Vi har nämligen sedan många år ett system där skolorna ersätts per elev med en viss summa, som genom en sociokulturell resurs ökar mycket för en elev där föräldrarna har utländsk bakgrund eller låg utbildningsnivå. Skillnaden per elev kan vara cirka fem gånger mellan högsta och lägsta nivå. Detta system har vi förstärkt både i skola och förskola under mandatperioden. Detta vill nu socialdemokraterna ta efter i hela landet.....
Var så goda, men ange gärna källan!

lördag, augusti 14, 2010

Kulan i luften, äntligen

Sitter och njuter av att äntligen kunna följa Premier League på TV. Viasat har den goda smaken att sända två matcher på TV6 idag som alla kan se och att dessutom börja med att sända Tottenham, mitt favoritlag. Laget har dessutom börjat mycket starkt och borde leda med minst 2-0 efter nu spelade 75 minuter.
Manchester City har en imponerande startelva. Men namn har aldrig byggt ett lag och jag tvivlar att man får ihop detta skrytbygge till ett lag så snabbt. Det kommer att ta en halv säsong innan man är ihoptrimmade och då kommer man att ha tappat alltför många viktiga poäng för att kunna vara med och slåss om mästerskapet. Det leder väl till ännu fler spektakulära köp till nästa säsong och så upprepas historien. Man skall heller inte underskatta traditionen. City är för mig fortfarande ett lag som åker jojo mellan premier league och andraligan, som som man gjort de senare åren. Det tar tid att bygga upp en kringorganisation som är byggd för att vinna.
För Tottenham är det däremot en säsong av vägval. Skall man hänga på de fyra stora och kunna ta nästa steg eller skall man förbli ett mittenlag. Jag är rädd att Champions league kan ta för mycket kraft och leda till att det går sämre i ligan. Men jag hoppas på framgångar förstås.
Kul också att se hur sympatiska Blackpool skall kunna hävda sig, hur det skall gå för Hodgson i Liverpool och om Elmander skall kunna slå på allvar i Bolton. Han har en spelstil som borde passa utmärkt i Premier League, men gör för få mål för att vara anfallare. Bättre att ge honom en mittfältsplats som i landslaget och som i början av Örgryte åren.
Chelsea och Man United känns väldigt ointressanta.
Den svensk som har bäst förutsättningar att bli en succé i år tror jag annars är Jonas Olsson i WBA. Stor stark, småful och mittback. Perfekt för England.
Hur som helst spännande blir det och jag hoppas Viasat fortsätter att sända en del matcher i TV6.

LO prioriterar fel!

Vilken förskräcklig historia det har blivit kring de utländska bärplockarna i Sverige. I alla fall i vissa delar av Sverige. Naturligtvis finns det även goda exempel, men de nu massmediellt uppmärksammade fallen lyfter fram en del intressanta aspekter. Helt klart finns det en hel del skrupelfria arbetsgivare inom bärsektorn i Sverige. Dessa måste man granska noggrant förstås. Man bör också se efter vad man kan göra för att sätta större krav på de utländska bemanningsbolag som lurat alla dessa människor. Här kan krävas en ändrad lagstiftning.

Men, mycket i detta måste väl också ses som ett fackligt misslyckande. Bärplockarna är missnöjda med det avtal Kommunal förhandlat fram. Jag har ingen detaljkunskap om detta avtal, men jag kan notera att Kommunal är en del av LO-familjen. Samma familj som samtidigt som bärplockarna behöver hjälp istället ägnar oerhörda pengasummor och massor av tid på att bedriva negativ campaigning mot regeringen. En unikt ful kampanj med nidbilder av ministrar och osakligt budskap som enbart syftar till svartmålning. Jag tycker att LO-ledningen här satsar fel och glömmer sitt egentliga uppdrag!

Man måste ifrågasätta LOs ensidiga stöd till socialdemokraterna, inte bara för att det nu kommer osedvanligt otajmat, utan också för att det pågår en massflykt av LO-medlemmar från socialdemokraterna till det borgerliga blocket, företrädesvis Moderaterna. När snart hälften av LO medlemmarna är borgerliga väljare är frågan om LO-ledningens ensidighet verkligen speglar medlemmarna. Vanja Lundby-Wedins ovilja i ämnet var tydlig i gårdagens Rapport. Hon tänkte förmodligen inte på hur tydlig hon var när hon nog försa sig lite "medlemmarna bestämmer efter varje val hur samarbetet med socialdemokraterna skall se ut", sa hon. Att inte samarbeta med något parti alls, eller med de borgerliga är alltså inte ett alternativ...?! Det är också känt att man gallrar bort borgerligt engagerade från förtroendeposter i LO. Det gör att det är svårt att få andra än socialdemokrater till ombud på kongresserna där LO tar ställning i frågan. Skulle vara intressant att få spelet kring LOs stöd till S belyst ordentligt. Men någonting säger mig att "Uppdrag granskning" aldrig kommer att vara intresserade av detta....

Kristdemokraterna vill ha en stark opolitisk fackföreningsrörelse. Facket är en mycket viktig aktör i ett rättvist samhälle och är en del av det civila samhälle och de små naturliga gemenskaper som vi talar så varmt om. I europa finns en hel del kristdemokratiska fack, som den naturligaste sak i världen. Jag tror dock inte heller på sådana, utan facket bör vara helt opolitiskt. Annars kommer omsorgen om det egna partiet alltid gå före sant rättvisearbete och den egentliga fackliga uppgiften. Löntagarna blir lidande. I LO exemplet är detta just nu väldigt tydligt.
Vi kristdemokrater har många frågor som borde göra oss till ett intressant fackligt alternativ. Men, Lundby-Wedins socialistiska inskränkthet stoppar det.
Arbetare förena eder! Tillsammans kan ni göra skillnad och skapa ett fack som har en ledning som ser till era behov och inte till den socialdemokratiska elitens.

fredag, augusti 13, 2010

Satsa på Vätterstranden!

Så har moderaterna kört igång sin ganska väntade stora järnvägskampanj. Mycket snygg och lite rolig. Samtidigt är den missvisande. Dubbelspår behövs i Jönköping för att staden och resandet/pendlandet skall utvecklas. Skall vi ha ett ökat pendlande så behöver stationen ligga centralt, annars tar man bilen istället. Det förslag som innebär dubbelspår utmed befintligt spår vid vätterstranden innebär samtidigt att strandremsan blir betydligt större och att tillgängligheten till stranden ökar. Dessa spår är tänkta för persontrafik i första hand.
Godstrafiken som moderaterna förleder oss att vara rädda för (spårar ut och förgiftar vattnet som ger fötter på huvudet...) måste bort och ledas via kombiterminalen på Torsvik. Detta är vad vi kristdemokrater vill jobba för. Att helt flytta bort spåren eller gräva ned dem kommer dock att kosta miljarder, utan att överdriva något alls. Ett sådant argument är naturligtvis tråkigt för oss visionärer, men inte dess mindre sant. Det skulle leda till gigantiska skattehöjningar för vanligt folk och samtidigt leda till en sämre välfärd. Vi har inte råd med allt och då måste man prioritera. Jag anser att Moderaterna prioriterar helt fel. Drömma kan man, men på enbart drömmar bygger man inte en trovärdig politik.
Till detta hör också det tråkigaste argumentet, nämligen att banan inte är vår utan banverkets. Vi bestämmer alltså inte över den egentligen.
Hur fina drömmar man än kan ha så kvarstår fakta. Man kan förbanna den ursprungliga 100-åriga idéen om att lägga spåren där de ligger, men att idag flytta dem kommer att förbli en dröm. Det är helt enkelt inte möjligt. Detta vet även moderaterna. Därmed anser jag faktiskt att kampanjen luras. Jag har stor respekt för vårt allianssysterparti, men här går de ett steg för långt desvärre. Jag är ganska säker på att väljarna inser det.

Jag älskar att visionera och drömma. Jag tror på den fria tanken och den spånande kreativa idén. Jag tror att många drömmar går att infria med lite kreativt tänkande och mycket vilja. Men i detta fall måste tyvärr till och med jag säga det uttryck jag hatar: "Det är omöjligt".
Tänk efter innan du går på den snygga moderatkampanjen!

Kristdemokraterna är däremot beredda att jobba för följande:
- en större strandremsa än i dag norr om spåret när dubbelspåret kommer. Med utrymme för en förlängning av restaurangstråket österut.
- större tillgänglighet till stranden än idag när dubbelspåret byggs. Fler undergångar.
- bort med så mycket godstrafik som det bara går, förhoppningsvis all, från strandspåret när kombiterminalen är klar.
- vidareutveckla och försköna den långa fria strandremsa vi har från undergången till Rosenlundsbacken. Uppmuntra till fler kaféer och restauranger och bättre skötsel av stranden.

Dessa vallöften står vi kristdemokrater för. De är en realistisk dröm som går att infria! För ibland har drömmen ingen möjlighet att bli något annat än en dröm.....

torsdag, augusti 12, 2010

KD sätter agendan!

Positivt att kristdemokraterna sätter dagordningen för de övriga allianspartiernas vallöften.... Efter att ha gjort vallöften av äldreomsorgsfrågor som regeringen med Maria Larsson i spetsen och på KD-initiativ redan genomfört (värdighetsgarantin), dammar nu folkpartiet av vårt förslag att inrätta särskilda ungdomsdomstolar. Bra! Snart kommer de med ett förslag om något som kallas vårdnadsbidrag också, som de kommit på helt själva.....

M torgförde igår vallöftet om max 4 timmars väntetid på akutmottagningen. Precis samma vallöfte som Göran Hägglund nyligen förde fram.....

M gör också valfrihet till valfråga vilket är positivt. Kristdemokraterna är valfrihetspartiet nummer ett och det är positivt när fler partier höjer aktiviteten i dessa frågor. M talar dock konkurrens i samma andetag som man talar valfrihet. Där finns skillnaden mellan oss och vår allianskamrats valfrihet. För M är valfriheten viktig för att det ger konkurrens och kanske då också potentiella effektiviseringsvinster. För kristdemokraterna handlar det om att ge makten till dig som kommuninvånare. Du vet bäst om detaljerna i ditt liv och där måste du få mer att säga till om, inte mindre som socialdemokraterna vill. Möjlighet att bestämma mer över detaljerna i sitt liv ger aktiva och engagerade invånare vilket är positivt. Jag tror man mår bra och växer som människa av det. Dessutom är det ju bra när fler än kommun/landsting/stat vill vara med och ta ansvar för den gemensamma sektorn.
Ett aktivt civilt samhälle har vi inte råd att säga nej till, men inte främst av ekonomiska skäl.

måndag, augusti 09, 2010

Vad innebär egentligen frihet?

Flera liberala tidningar och debattörer har på senare tid fört fram kritik mot vårdnadsbidraget och argumenterat för ökad kvotering av föräldraförsäkringen. Senast igår var det Expressens ledare. Tidigare har det bland annat varit ledare i lokal press.
Att socialdemokrater kritiserar vårdnadbidrag och lovordar kvotering i parti och minut är man van vid och det är lätt att förstå eftersom de älskar att styra och ställa med människors privatliv och är rädda för människors egna val. Men att liberaler som säger sig betona människans frihet och egna val är kvoteringsälskare och vårdnadsbidragsmotståndare är helt oförståeligt.
Man påstår att vårdnadsbidraget har en segregerande effekt mot invandrare och att det är en kvinnofälla. Men hallå där, hur gammal är inte den kvinnosynen då?! Vilken kvinna låter sig idag gå i en fälla. INGEN! Moderna familjer gör egna val som båda föräldrarna tycker passar just deras situation. Vill verkligen liberalerna (liksom de ideologiskt förblindade socialdemokraterna) att de som politisk rörelse är lämpade att bestämma att familjerna väljer fel och därför förbjuda dem detta val och kvotera mera?! Mycket märkligt!
Jag tror att vi behöver bli mer jämställda i familjerna men det åstadkommer man med morot och inte med tvång, förbud och kvotering. Jämställdhetsbonusen är till exempel en mycket bra idé!
När det gäller invandrare drar man parallellerna med Norge där man såg att framför allt invandrarkvinnor hölls ifrån arbetsmarknaden. Norge hade dock andra regler för sin variant av vårdnadsbidraget och jämförelsen är därför inte relevant. Jag kan inte säga att vi sett de effekterna i vår kommun.
Å andra sidan, om nu många invandrare SKULLE välja vårdnadsbidraget i högre grad, vad vore problemet? Menar verkligen de liberala debattörerna, liksom socialdemokraterna, att inte invandrarfamiljer är lämpade att göra sina egna val för sin familj? Varför skulle deras val vara fel och varför behöver de kvoteras mer? Menar man då alltså att de inte förstår sitt eget bästa? Nej, för mig är ett sådant tänkande helt främmande. Vi kristdemokrater tror på människors eget val. Vi anser att föräldrar vet bättre än politiker om sin situation och att familjen bör bestämma det som angår familjen.
Märkligt vore det ju om friheten skulle stanna vid hemmet tröskel!

söndag, augusti 08, 2010

Intressant utspel

Björklunds utspel idag om att föräldrarna till barn som inte sköter sig i skolan skall kunna tvingas sitta med i skolan för att stötta sitt barn är intressant. Självklart är det lite kontroversiellt, men samtidigt är det viktigt att betona föräldrarnas ansvar för sitt barn och att föräldern är det viktigaste ett barn har. Man skall få ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket gör att det inte drabbar ekonomiskt. Självklart får det inte gå slentrian i det utan det får vara en undantagsåtgärd precis som Björklund säger. Men intressant och värt att fundera över.
Detta skulle kunna arbetas in i det ansvarskontrakt mellan hem, barn och skola som vi kristdemokrater vill ha.

torsdag, augusti 05, 2010

Märklig debatt

Känns som det går någon märklig anti-burka våg över Europa just nu. Tydligen har en del i Sverige också snappat upp det. Känns som problemet inte är så speciellt stort egentligen och förbuds-debatten riskerar snarare att göra det lite coolt och tufft att ha burka. Detta märkliga plagg. Snacka om att förstora upp en perifer fråga. För mig är burka och niqab ett uttryck för kvinnoförakt, men samtidigt är religionsfriheten och den personliga integriteten och rätten att klä sig som man vill oerhört viktig. Ett generellt förbud är därför förstås inte rätt väg att gå, men en diskussion om kvinnosyn är däremot nödvändig.
Och visst är det märkligt att när människor i Afghanistan jublar över att slippa bära plagget i takt med att talibanerna tappar mark, så är istället människor i det demokratiska väst intresserade av att själva vilja klä sig i dessa plagg.