söndag, augusti 08, 2010

Intressant utspel

Björklunds utspel idag om att föräldrarna till barn som inte sköter sig i skolan skall kunna tvingas sitta med i skolan för att stötta sitt barn är intressant. Självklart är det lite kontroversiellt, men samtidigt är det viktigt att betona föräldrarnas ansvar för sitt barn och att föräldern är det viktigaste ett barn har. Man skall få ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket gör att det inte drabbar ekonomiskt. Självklart får det inte gå slentrian i det utan det får vara en undantagsåtgärd precis som Björklund säger. Men intressant och värt att fundera över.
Detta skulle kunna arbetas in i det ansvarskontrakt mellan hem, barn och skola som vi kristdemokrater vill ha.