fredag, september 17, 2010

En rättvis debatt

SVTs slutdebatt var riktigt bra. Min känsla är att formodligen alla partier känner sig nöjda och har en känsla av att de vann debatten. Själv tycker jag att Göran Hägglund vann, förstås.
Och visst är det väl så det skall vara. Det är ju alla vi som väljare som skall göra vårt val utifrån den sanna bilden av partiernas politik, där partierna känner att de fått presentera vad de vill. Inte vem som råkar gynnas eller ogynnas av debattledarnas oförmåga att hantera debatten eller som skriker högst och är bäst på att avbryta. I en sådan debatt som det var ikväll ges vi en bra bild av partierna och vad de vill. Så bör det vara i en demokrati.

Kvällens citat bjöd Jan Björklund på " Lars Ohly, det fanns faktiskt viss brottslighet även innan vi sänkte skatten förra året". Väldigt kul sagt och det visade också ihåligheten i de rödgrönas politik.

Vi hör ihop!

I en tid när egoismen breder ut sig så behöver vi uppmuntra till solidaritet och engagemang för medmänniskor både i Sverige och världen med större behov än vad du och jag kanske har. Ibland behöver vi vidga vår världsbild och vara tacksamma över vad vi har och se att vi hör ihop i världen, där vi behöver varandra över gränserna. Alla kan göra något!
Kristdemokraterna har alltid varit tydliga med att minst en procent av BNP skall gå till bistånd. Redan under förra regeringsperioden 1991-94 förändrades biståndet av dåvarande biståndsminister Alf Svensson så att mer gick genom så kallade NGO, dvs ideella organisationer i världen som jobbar nära människor. Allt behöver inte och bör heller inte, gå via statliga organisationer.
Vi vill också införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Både organisationer som arbetar i Sverige med svenskar som har det sämre ställt, men också organisationer som jobbar utöver världen.
Kristdemokraterna driver dessa frågor med engagemang och kraft. Hjälp oss att driva på i detta. Ge oss makt att förändra!

torsdag, september 16, 2010

Om en brevbärares komplicerade vardag

Har just stoppat ner mig själv i ett gäng brevlådor. Du som följer denna blogg vet att det är med lite dubbla känslor jag delar ut mitt personvalsmaterial och kinderna blossar lite grann. Men, samtidigt är det ju viktigt att ge politiken ett ansikte och att ge människor möjlighet att kryssa någon de har förtroende för och jag upplever att människor trots allt efterfrågar mer av personliga presentationer. Så nu är det gjort.

Man ställs inför en del praktiska funderingar när man är ute och leker brevbärare. Det första är ju att man förvånas över vilka krångliga brevlådor en del har. Ibland helt inbrottssäkra och man fattar inte riktigt om man skall trycka dra eller kanske vrida?! Slutligen är det nästan så att impulsen blir att sparka, men som städad kristdemokrat låter man naturligtvis bli. En annan ständig fundering är om man skall se politiskt valmaterial som reklam och därmed inte lägga i de lådor (om man får upp dem....) där det står "Reklam nej tack". Eller skall man se det som samhällsinformation och därmed knö ner broschyrerna i lådan?! Jag brukar välja den senare definitionen, men avlägsna mig snabbt för säkerhets skull. Ibland finns det 2 eller 3 lappar som säger "Reklam nej tack" eller en extremt stor lapp som nästan känns lite övertydlig. Då brukar jag trots allt låta bli för det känns som det är en person som skulle kunna bli lite lätt ilsken om det blir fel....
Man får en förståelse för brevbärare och reklamutdelares komplicerade vardag.

Pressträff om familjepolitik

Vid en pressträff idag på familjecentralen i Huskvarna presenterade Erik Arnalid och Therese Hulusjö både nya och gamla delar av kristdemokraternas familjepolitik. Senaste förslaget rör en utveckling av barnomsorgsgarantin som innebär att kommuner som inte erbjuder förskoleplats skall ersätta föräldrarna med 8000 kronor varje månad.
För att Sverige ska fungera är det nödvändigt att familjerna fungerar. Vi vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. -Vi tror på färre pekpinnar och mer valfrihet och att alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen säger Therese Hulusjö kandidat till kommunfullmäktige. Barn mår bra av att vara med sina föräldrar. En trygg uppväxt ökar chanserna till ett bra liv.
Alla familjer är olika och alla barn är olika. De allra flesta föräldrar vet vad som är bäst för deras barn. Märkligt nog är detta något av det mest radikala som går att påstå i dagens Sverige. Det finns nämligen många politiker som menar att föräldrar borde få mindre att säga till om – att de som politiker vet bättre än familjerna. Att politiska beslut ska förhindra att familjer väljer ”fel”. Det tycker inte Kristdemokraterna – vi vill istället ge familjer mer utrymme och större frihet att bestämma själva.

Det ska gå att välja barnomsorg och skola. Vi vill satsa på både nybyggnationer av förskolor och effektivare lokalanvändning för att minska barngruppernas storlek.

Vi vill göra föräldraförsäkringen mer flexibel. I dag kan föräldrarna vara hemma tillsammans med sitt nyfödda barn i tio dagar. Vi tycker att de som vill ska kunna vara hemma samtidigt under längre tid. Vi vill höja lägstanivån i föräldraförsäkringen för att stödja de föräldrar som har de lägsta inkomsterna.

Den sjukpenninggrundade inkomsten ska skyddas under längre tid än idag så att inte ekonomin styr när man försöker bli med barn igen.

I samarbete med Landstinget och kommunen skall en familjecentral startas i Tenhult.

Kristdemokraterna är garanten för att vårdnadsbidraget byggs ut till att gälla även för barn mellan 2-3 år. Vi vill verka för en höjning av vårdnadsbidraget från dagens 3000 kronor per månad till 6000 kronor.

Vi vill att föräldraförsäkringen ska kunna användas under hela barndomen och inte som i dag frysa inne när barnet fyller åtta år. Barn behöver tid med sina föräldrar under hela uppväxten. Många tonåringar och skolbarn mår dåligt. Depressioner, skolk och drogmissbruk innebär stora problem för många. Att vuxna har tid och kraft att tidigt göra något åt situationen är ofta helt avgörande.

Dagens barnomsorgsgaranti är tandlös. Enligt den nya skollagen, som träder i kraft första juli 2011, ska kommuner som inte lyckas erbjuda en förskoleplats inom skälig tid tvingas betala vite. Kristdemokraterna presenterade igår ett förslag för detta som innebär att om kommunen inte erbjuder en barnomsorgsplats inom utsatt tid från ansökningsdagen ska föräldrarna kompenseras med 80 procent av kostnaden för platsen. I Jönköping skulle~det i snitt innebära 8000 kronor i månaden.

Eftersom alla familjer är olika ska familjepolitiken stödja alla familjer. Det finns familjer med problem, och föräldrar som från tid till annan inte förmår att ta sitt ansvar. Självklart har samhället ett ansvar att gripa in när barn far illa. Men det kan inte innebära att familjer som sådana ska dömas ut. Istället ska politiken utformas så att varje familj, oavsett hur den ser ut eller vilka svårigheter den står inför, får det stöd den behöver.
Föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn ska ha möjlighet att vara det.
-85% av Svenska folket säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. De pappor och mammor som vill dela lika på föräldraförsäkringen ska uppmuntras att göra det. De som inte vill dela lika ska få låta bli. Detta är beslut som fattas bättre vid köksbordet än vid sammanträdesrum i Riksdag eller Rådhus avslutar Erik Arnalid

Skärp den tandlösa barnomsorgsgarantin!

Kristdemokraterna lyfter nu fram behovet av en skarpare barnomsorgsgaranti. Dvs att familjerna garanteras plats på förskola inom 3-4 månader. Det finns ett sådant krav redan idag och vår kommun uppfyller denna, men den är alldeles för tandlös.
Nu ökar dock barnkullarna mycket snabbt vilket är oerhört glädjande, men det ställer också stora krav på kommunen. Vi tar oss kraftfullt an det och har nu ett program på väg fram till kommunfullmäktige som syftar till att skapa en stor mängd nya förskoleplatser och att vi därigenom både skall klara det naturliga utbyggnadsbehovet och dessutom minska barngruppernas storlek.
Den nuvarande barnomsorgsgarantin är dock tandlös och därför kommer den nya skollagen att slå fast att vite skall utdömas de kommuner som inte uppfyller den lagstadgade barnomsorgsgarantin.Kristdemokraterna tar ett steg längre och vill att detta vite blir 80% av kommunens kostnad för barnomsorgsplatsen. I Jönköpings kommun skulle detta innebära ca 8000 kr för de minsta barnen. Ett viktigt ställningstagande!
Invånarna i kommunen skall kunnna lita på att kommunen uppfyller sina åtaganden och att det får konsekvenser om vi inte gör det!

onsdag, september 15, 2010

Taktik eller mänsklighet

Enligt dagens Expressen tycker Socialdemokraterna nu att Sverigedemokraterna är ett högerparti istället för ett högerextremistiskt parti. Allt för att kleta av Sverigedemokraternas politik på Alliansen som ju som bekant står väldigt långt ifrån Sverigedemokraterna. Att taktik ger en otydlighet mot Sverigedemokraternas omänskliga politik och att den inte benämns med rätt ordalag är osmakligt om du frågar mig. För Sverigedemokraternas politik har inte ändrats, bara socialdemokraternas taktik. Kristdemokraterna tänker alltid stå upp för ett mänskligare Sverige och en mänskligare politik. Det är oförenligt med Sverigedemokraternas syn. Det hymlar vi inte om och vi tänker inte åsidosätta detta för något taktiskt rävspel. Sverigedemokraterna är enligt mig högerextrema och har inslag av tydlig rasism i sin politik. Det bekymrar mig att socialdemokraterna nu av taktiska skäl väljer att blunda för det.

Om tro och politik

Idag är jag i valduell i JönköpingsPosten med Jonas Magnusson socialdemokrat och broderskapare. En lång och intensiv debatt sammanfattas ju med några citat vilket alltid är svårt. Tyvärr framgår inte den viktiga frågan om varifrån vi hämtar våra ideologiska grund. Detta diskuterades i duellen och där framgick tydliga skillnader. Vi kristdemokrater hämtar vår ideologiska grund från kristna värderingar där människovärdet är det grundläggande. Detta är en skillnad mot kristen tro, vilket istället är en grund för den personliga kristna tron och för kyrkornas gemenskap. De kristna värderingarna är inte utestängande utan kan appelera även till människor med eller utan annan trosinriktning.
Jag tycker inte man skall bland tro och politik, men däremot tror jag att den personliga tron naturligtvis påverkar en persons åsikter och därigenom är viktig i valet av parti. För mig hade det naturligtvis betydelse i valet av parti.
Broderskaparna är en alltmer isolerad del av socialdemokraterna som syns nästan bara vid valen då deras uppdrag är att gå hårt åt kristdemokraterna. Socialdemokraterna och därmed broderskaparna hämtar sina grundvärderingar från den materialistiska, kollektivistiska och värdeneutrala socialismen och Magnusson framhöll vid debatten Karl Marx dogmer. Jag kritiserade honom för detta då Marx hade som en grund att religionen är ett opium för folket. Detta instämde Magnusson i att det har varit så i historien. Jag höll inte med om det och menade istället att religionen har haft en stark roll i förändring av samhället. Här var vi djupt oeniga och det var synd att detta inte framgick. Istället framkom en lite petitessdiskussion vi hade om ett ordval Jonas gjorde när det gällde skatten. Det var mer en rättelse som jag inte såg som ett inlägg i debatten direkt.
Men, man är ju aldrig helt nöjd. Jag var inte nöjd med allt i duellartikeln och tror heller inte att ämnet lämpar sig riktigt för den typen av debattupplägg.

tisdag, september 14, 2010

Vi prioriterar elevhälsan!

Kristdemokraterna prioriterar elevhälsan. Vi vill förbättra den på följande sätt:

- inför en elevhälsogaranti (man skall vara garanterad att kunna få kontakt med elevhälsan samma dag som behov uppstår)
- Fler skolsköterskor och kuratorer. Regeringen skjuter till 650 miljoner till Sveriges kommuner riktat till det. Men vi i KD anser att kommunen bör skruva upp ambitionen ytterligare något. Detta är prioriterat för oss.
- Bätttre samordning mellan elevhälsa och barnhälsovård (Barnavårdcentralerna). På sikt vill vi ha en sammanhållen barn- och elevhälsa.
- Förskolan har idag ingen elevhälsa. Vi vill att barnhälsovården eller elevhälsans uppdrag för förskolan förtydligas
- Vi vill förstärka utvecklingsarbetet inom elevhälsan. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att tillsätta en skolhälsovårdsöverläkare. Vi har genom majoritetspartierna i skol- och barnomsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda den idéen.
- Majoriteten i skol- och barnomsorgsnämnden har också genom kristdemokraternas initiativ föreslagit att vi skall pröva om familjecentralerna alternativt föräldrastödet kan arbeta mer även mot tonårsföräldrar
- fortsätt utbyggnaden av familjecentraler. Närmast bör en i Tenhult stå på tur, ett arbete som dragit ut alldeles för mycket på tiden.
- Kristdemokraterna driver nationellt att man skall få ta ut föräldradagarna ända upp till 18 årsålder, istället för som idag fram till 8 årsålder.

måndag, september 13, 2010

Vår kommunala skolpolitik

I några intervjuer och debatter har jag blivit ombedd att lyfta fram de 3 viktigaste skolpolitiska frågorna för kristdemokraterna i Jönköpings kommun. Här följer de utan innebördes ordning:

1. Tryggare barn lär mer. Intensifiera värdegrundsarbetet och fortsätt hårdsatsningen mot mobbning. Satsa på elevhälsan innebärande en elevhälsogaranti och fler skolsköterskor och kuratorer. Detta får kosta för det handlar om en prioritering.
2. Kunskapssatsningen och skolutvecklingsarbetet skall lyftas ännu mer. En del i det är fortbildning för lärare, samarbete med högskolan kring utbildning och forskartjänster mm. Tidiga kunskapskontroller i form av nationella prov, tydliga mål, betyg från år 6, skriftliga omdömen osv. Detta gör att elever och föräldrar vet hur det går för barnet/ungdomen och press sätts på skolan att sätta in stöd tidigt där det behövs.
3. Släpp loss pedagogerna. Låt lärarna vara lärare och låt dem få en större pedagogisk frihet. Vi behöver en mångfald av pedagogik och en flexiblare skola.

söndag, september 12, 2010

Om ansvar och styrka

Jag satt bisittare i en debatt häromdagen till kommunstyrelsens ordförande kristdemokraten Acko Ankarberg-Johansson. En enkel uppgift, eftersom få eller egentligen ingen är så pålästa och kunniga i den aktuella kommunpolitiken som Acko.
Hon har under de senaste 4 åren hållit ihop en majoritet på 5 partier på ett kunnigt sätt, vid behov med hårda nypor när det verkligen behövs, men allt som oftast ett glatt humör. Hon vinner framgångar för kommunen i landet, som hon sedan ger andra äran för. Så agerar en sann ledare. Få kommuner har hanterat krisen så bra som Jönköpings kommun. Inte många vet att vi till exempel inte sagt upp en enda tillsvidare-anställd lärare i kommunen. Få kommuner kan stoltsera med det.
Acko är Jönköpings "stadsminister", säger vi kristdemokrater och jag tror de flesta kan skriva under den beskrivningen. Att vara ordförande i kommunstyrelsen innebär en samordnande och övergripande roll. Det är inte alltid den ger mest rubriker eller möjlighet till tuffast och slagkraftigast utspel. Men, den innebär att man alltid måste ta ansvar för kommunens väl och ve. Acko gör det 24 timmar om dygnet och klarar dessutom av att mitt i detta se människan och hur beslut påverkar denne. Det är en styrka som dessutom är bra för vår kommun!
För mig är Acko det självklara valet som kommunstyrelsens ordförande även efter valet!

Fortsatt märkliga utspel från S

Jo jo, efter utspelet om Fotbolls-EM kommer nu nästa utspel i den genren, nämligen Stefan Holm som idrottsminister. Utspelet som uppenbarligen inte är förankrat hos Holm, gäller alltså att Sahlin vill fråga Stefan.... Inte att han tackat ja eller liknande....

lördag, september 11, 2010

Desperat överbudspolitik

Det känns som om överbudspolitiken i valrörelsen börjar få löjeväckande proportioner efter socialdemokraternas senaste utspel om att man vill söka Fotbolls EM 2020. Desperat är väl det ord som ligger närmast till hands när man lockar hem Thomas Bodström från USA för att kicka boll inför kamerorna. Fånigt är ett annat ord som dyker upp.
Vad skall vi i alliansen kontra med nu? OS 2022? 16 delfinaler i Melodifestivalen i den statliga tevekanalen? Nej, jag hoppas Alliansen håller sig för god för att gå med i det spelet.

I den överbudspolitik som råder kommer människovärdet i skymundan. För oss kristdemokrater kommer alltid människovärdet vara prioriterat. Allting utgår från alla människors unika och okränkbara värde, det är också där politiken måste börja. Vårt behov av trygghet, stärkta familjer som ges frihet, trygga barn, respekten för varandras olikheter och värdighet på ålderns höst. Där börjar politiken för mig. Inte i en överbudspolitik där fotbolls-EM blir en valfråga, även om naturligtvis evenemanget som sådant vore trevligt.

fredag, september 10, 2010

Välkomna över, broderskapare!

I veckan hade jag en duell med en av broderskaparnas företrädare. Du ser den i JP kommande vecka. Visst är det intressant att se att i valrörelsen poppar de upp dessa broderskapare och vill utmana kristdemokrater hit och dit. Svårt för oss eftersom de är en undanträngd lite kristen klubb i den ateistiskt baserade socialdemokratin och inte ett politiskt parti baserat på kristna värderingar som vi.
Mellan valen försvinner sedan broderskaparna in i glömska. Min bild är att många broderskapare idag har mer gemensamt med kristdemokraterna än med sitt eget socialdemokratiska parti. Broderskaparna försöker blanda ihop tro och politik och sätta en religiös etikett politiken. Detta får de allt svårare att göra, men har ändå som ständig uppgift att försöka vända en tokig socialdemokratisk politik till något som visst har en grund i kristna värderingar. Förklaringarna blir allt mer krystade.
Kristdemokraterna sätter en rågång mellan tro som kyrkorna skall ha frihet att jobba med och politik baserad på kristna värderingar som kristdemokratin innebär. Det är det som är basen i vårt "mänskligare Sverige" och vårt ständiga fokus på solidaritet och förbättingar för de svagare i samhället. För oss hänger helheten ihop och vi behöver inte anstränga oss för att hitta de kristna värderingarna i vår politik, de är en naturlig del av den. För broderskaparna är det svårare och skillnaderna mellan KD och S blir allt tydligare. Broderskaparna bör idag rösta på KD istället för att försöka rättfärdiga en politik som idag går allt längre från dem och som dessutom vid en valseger skulle riskera att föra in kommunister i regeringen.....

måndag, september 06, 2010

Mona mörkar

Mona Sahlin kommenterar Ohlys utspel som jag skrev om igår med att det var "mindre smart". Alltså inte dåligt och felaktigt.... Strategin är tydlig. S vet att folk inte vill kvoteras och detaljstyras, därför skall det mörkas dvs ageras "smart". Ofrihetschocken skall tydligen slå till efter valet i den osannolika händelsen av en rödgrön valseger. Tycker att S bör ge besked om vilken politik de står för och sluta fega!
KD är emot kvotering och tror på familjernas egna val. Vi vågar vara tydliga!

söndag, september 05, 2010

"Kvinnor kan använda bröstpump"

"Kvinnor kan använda bröstpump". Ja, det var faktiskt så han sa, Lars Ohly. Detta angående att han vill tvångsdela föräldraförsäkringen. Så långt är han alltså beredd att driva det hela. Självklart kan kvinnor pumpa bröstmjölk om de vill. Men, det är knappast något varken Lars Ohly, eller för den delen Göran Hägglund skall bestämma. Föräldrar måste få avgöra mer angående föräldraförsäkringen än idag, inte mindre. Det är detta som driver kristdemokraterna! De rödgröna står för en ökad statlig styrning av föräldraförsäkringen och vill köra över föräldrarna så till den milda grad att man alltså vill tvinga människor att flaskmata även om man inte vill. En tydlig prioritering, ett tydligt besked, en tydlig skillnad.
Du gör valet den 19e september. Ett alternativ vill sedan låta dig göra val för din familj, ett annat vill ta ifrån dig valfriheten.

torsdag, september 02, 2010

Vi har idéerna för skolans utveckling!

Jag deltog i en skolpolitisk debatt igår som lärarförbundet arrangerade. Tyvärr upptogs en väldigt stor del av debatten av den friskoledebatt som präglar alltför mycket av skoldebatten i Jönköping. Låt mig göra det klart. Friskolorna är här för att stanna. Dagens människor vill välja själva och under nuvarande regering har de tillåtits bli myndiga nog att bestämma mer själva. Visst finns det avarter inom friskolorna och det finns definitivt behov av bättre granskning och kontroll. Svaret på det kan enligt mig dock aldrig bli att förbjuda människor att välja. Socialdemokraterna har under år av styre, av ideologiska skäl, inte velat ta i friskolefrågan utan hållt för öronen och låtsats som att de inte finns. Därför är reglementet undermåligt. Nu kommer i den nya skollag som regeringen arbetat fram krav på noggrannare granskning och likvärdigare villkor. Kommunalt har vi också utnyttjat mer av vår insynsmöjlighet och hanterar alltmer friskolorna som en del av skolväsendet i kommunen, vilket de också är. Men ännu mer kan göras.
Debatten borde handlat mer om hur vi vill utveckla den kommunala skolan. Det är ju den vi är satta att styra över. Vi har gjort väldigt mycket. Det intressanta är att samtidigt som vi från majoritetssidan berättade mycket om vad vi vill göra så handlade socialdemokraternas enda vision om att "inte göra några besparingar". Inget trovärdigt löfte och dessutom måste ju skolpolitiker ha mer visioner för skolan än mer pengar. Skolan behöver stora resurser, kommer att fortsätta få det, men det allra viktigaste över tid är ju vad man faktiskt gör med pengarna.
Vänsterpartiet tog som vanligt i särklass mest tid i debatten. Dock kom man egentligen inte med något enda förslag på hur man vill utveckla skolan. Det är rent provocerande att prata så mycket utan att komma med någon egen idé.

Två tydliga ideologiska ställningstaganden gjordes dock från S och V. För det första: Föräldrar vet inte sina barns bästa, politiker vet bättre.
För det andra: S sa att det är viktigt att skolan gagnar barnens bästa men ännu viktigare att den gagnar samhälets bästa. Sällan socialismen och kollektivismen är så tydlig. För kristdemokraterna och våra samarbetspartier kommer alltid barnets/elevens bästa vara fokus. Trygga och välutbildade barn kommer också att gagna samhället. Men en kollektiv syn där personen är underordnad kommer att leda till ett samhälle med ett lägre människovärde!

onsdag, september 01, 2010

Om att vilja styra utan kompass och karta

Vänsterkartellen presenterade ju som du vet sitt valmanifest igår. Sällan har jag sett något mindre spontant eller mer krystat än när partiledarna från kartellpartierna gjorde high-five i teve....
Som vanligt när det handlar om socialdemokraterna i modern tid handlar det mest om att flytta pengar fram och tillbaka. Det är tydligt att både miljöpartiet och vänsterpartiet fått stryka rejält på foten. Miljöpartiets visioner om ett annat samhälle försvinner i socialdemokratisk betongpolitik och vänsterpartiet vilda rosendrömmar kommer som vanligt av sig när man tvingas verka lite ansvarstagande. Det blir tydligare än någonsin att en röst på MP i riksdagsvalet är en röst på S-betongen.
Man saknar svaren på frågorna om vart den rödgröna röran vill styra Sverige. Skutan svänger än hit och än dit under de rödgrönas vilda krängningar. Svaren på frågorna blir "jo så och så många miljarder mer än regeringen (för det låter nog bra) och lite flytt av pengar hit och dit". Men det saknas färdriktning och långsiktiga tankar. På det sättet blir det ganska ointressant. Det saknas tankar om vad vi skall göra med alla de resurser, både ekonomiska och humana som redan finns i Sverige. Kvalitet och utvecklingsfrågor talas det tyst om och istället blir det kronor och ören som flyttas runt, ibland utan tanke känns det som. Som motsats kan man då lyfta fram regeringens arbete inom skola, folhälsa och äldreomsorg där kvalitetsfrågorna och utvecklingstänkandet varit bärande i arbetet. I de två senare fallen burna av kristdemokratiska ministrar.
Här har alliansen en klar fördel genom att man faktiskt tydligt berättar vart man vill, helt öppet och tydligt. Det är där politiken blir intressant och känns viktig. För alla vet att det krävs mer än överbudspolitik och grova förenklingar för att styra ett land.
Politik utan riktningsanvisning är som en orienterare utan karta och kompass. I båda fallen hamnar man vilse.