söndag, november 21, 2010

Svårt hitta S-ledare

Kretsen för potentiella partiledare för socialdemokraterna krymper allt mer. Både sådana som varit aktuella i verkligheten och sådana som mest själva trott sig vara aktuella har tackat nej. Intressant att det verkar vara väldigt svårt att få någon att vilja bli s-ledare. Varken Sahlin eller Persson var ju direkt några förstaval.
Kvinnoförbundet sa igår att de vill ha en kvinna eller i alla fall en feminist. Kanske går S återigen i fällan att söka en etikett istället för en helhet. Det viktigaste borde vara att det blir en person som är bra och som står för en fungerande helhet, inte om personen sätter den ena eller andra etiketten på sig själv.
Självklart vinner alliansen på att det blir en svag partiledare för S, men trots det hoppas jag på en person som förmår lyfta debatten till en högre nivå än såväl Sahlin, Bodström eller Östros förmåttt. Det tjänar Sverige på och tro det eller ej men det tycker jag faktiskt är det viktigaste.

fredag, november 19, 2010

En fet murbräcka rätt in i förmynderiets portvalv!

Det har varit mycket diskussion i partiet sedan Göran Hägglund nyligen stack ut hakan och vågade offentligt resonera kring vårdnadsbidraget. I Jönköping kommer vi att från årsskiftet utöka detta till att gälla alla barn från 1-3 års ålder från tidigare lightversionen om 1-2 årsålder som vi haft tidigare. Detta känns naturligtvis mycket bra för en valfrihetsivrare.
Vi har fått slåss i motvind för att få igenom detta eftersom vi är det enda partiet som driver vårdnadsbidraget. Det har varit en murbräcka rakt in i det förmynderi som genom åren präglat familjepolitiken i Sverige under decennier av socialdemokratiskt styre. Kristdemokraterna är det enda parti som faktiskt utmanar detta på allvar. Där har vårdnadsbidraget varit en viktig spårväxlare.
Nu när vi framgångsrikt drivit detta så är det dags att tänka på nästa steg. Det viktiga är att hitta ett för barnfamiljerna smidigt sätt att skapa större valfrihet och egenmakt för barnfamiljerna. Som småbarnspappa vet jag att föräldraförsäkringen inte direkt är smidig. Då kanske den inte blir smidigare av att vi bygger upp ett system med ytterligare ett sidospår. Kan man då på något sätt få in vårdnadsbidraget och tankarna bakom detta i föräldraförsäkringen så tror jag att vi skapar en ännu bättre möjlighet för barnfamiljerna att utforma sitt eget liv på sina egna villkor. Det är ju det som är det viktiga. Att barnfamiljerna ges makten över sin egen vardag.
Vi är det enda parti som vågar tala om detta och tydligt säga nej till kvoteringar som direkt motverkar denna valmöjlighet. Även partier som säger sig stå för valfrihet talar idag ohämmat om ökad kvotering. Vi tror inte på det. Vi tror på ökad jämställdhet i föräldraskapet, men kvotering är helt fel väg.
Vårdnadsbidraget har varit en viktig murbräcka i att bryta med det gamla, nu är det dags att ta nästa steg i att ge makten över livspusslet till mammorna och papporna. Inget annat parti tar denna strid mot etablissemangets förmynderi som vi gör.
Så, det handlar inte om att avveckla vårdnadsbidraget, utan att vidareutveckla tankarna bakom det. Kristdemokraterna kommer aldrig släppa den tanken.

söndag, november 14, 2010

STOPPA AVVISNINGEN!

Det är bara ungefär 2 veckor sedan det förskräckliga blodbadet i den syrisk-katolska kyrkan i Bagdad. Situationen för kristna i Irak blir allt svårare och många menar att det pågår en form av etnisk rensning i Irak. Trots detta pågår i detta nu avvisning av kristna irakier från Sverige till Irak. Detta är en stor skam och ingenting annat!
Europadomstolen har uppmanat alla Europas regeringar att stoppa avvisningarna. Holland reagerade direkt och stoppade dessa människovärdesvidriga avvisningar. Vad gör Sverige?
Vi kristdemokrater i Jönköping kräver ett omedelbart stopp av avvisningarna! Vi förväntar oss att moderate statsministern Fredrik Reinfeldt och hans partikollega integrationsminister Tobias Billström ser till att så sker! Nu!

lördag, november 13, 2010

Människovärde eller penningvärde

Det skall tydligen till att Kina muckar ekonomiskt med USA för att få landet att reagera och kritisera kommunistdiktaturen Kina. Det faktum att mänskliga rättigheter kränks dagligen i Kina och att människovärdet är devalverat sedan decennier är tydligen inte nog att döma av USAs och resten av västvärldens tystnad kring detta. Men, ekonomin är kanske viktigare för somliga....

tisdag, november 09, 2010

Sunt förnuft, någon?

Som tyvärr blivit kutym numera så har även denna mandatperiod inletts med lite skandaler kring framträdande (moderata) rikspolitiker. Arkelstens bjudresor har upprört men också försvarats från oväntat många håll. Man kan ha en hel del åsikter om själva sakfrågan, men det som jag funderat lite extra över är det faktum att det numer alltid vid denna typ av "skandaler" uppkommer krav på tydligare regelverk och det skylls på att regelverket varit oklart.
Men, måste man verkligen ha regelverk för allting. Måste allting detaljregleras? Vart tog det sunda förnuftet, samvetet och den inre etiska kompassen vägen? Är allting som finns inom ett regelverk okej? Är allt som är tillåtet bra?
Ju mer detaljerat ett etiskt regelverk blir, ju lättare blir det att detaljer saknas som då automatiskt blir tillåtna.... Men å andra sidan gör man fel är det ju regelverkets fel, det personliga ansvaret försvinner, för inte kunde man väl tänka själv?
Nej, fram för ett personligt ansvar, det egna samvetet och omdömet. Kan inte vi politiker föregå med gott exempel och ställa höga krav på oss själva, så kan kan vi väl knappast kräva att folket gör det, eller?
Det är modigt att våga ta ansvar för sina egna handlingar! Fram för modet!

lördag, november 06, 2010

Ont, det gör ont.... men det går

Det är tider av självrannsakan i kristdemokraterna. Det blåser snålt i partiet efter tre raka val där vi minskat vårt väljarstöd. Och visst vore det konstigt om inte det ledde till en analys om vad vi kan göra bättre.
Kristdemokraterna behövs i svensk politik. Genom vår unika mix av fokus på större möjlighet för människor att kunna påverka mer i sin vardag själva, men samtidigt fokus på behovet av ett sammanhållande etiskt kitt i samhället där vi har ett ansvar för varandra. Ingen människa är en egen satellit som svävar ensamt omkring, utan vi hör ihop. Det du gör påverkar andra människor. Därför kommer Kristdemokraterna aldrig att bli ett liberalt parti, ansvaret för varandra och för de konsekvenser våra egna handlingar får gör att kristdemokratin skiljer sig markant från exempelvis liberalismen.
Vi har sett ett par former av förnyelse inom partierna de senaste åren. Man kan skala av det som gjort ett parti unikt och spännande, tona ner visionerna, bli lite mainstream och tråkiga och upplevas lite idélösa. Det finns ett sådant exempel i närtid, vilket givit framgång på kort sikt. På lång sikt kan avsaknad av längre visioner dock ge en tråkighetsstämpel av ett parti och leda till att man faller tillbaka tungt.
Ett annat exempel i närtid innebär att man tror att förnyelse innebär att byta partiledare så blir allting nytt och fräscht. Detta misslyckades kapitalt och sannolikt kommer det partiet snart att byta partiledare igen för att förnya sig....
För kristdemokraterna är ingen av dessa vägar den rätta, anser jag. Vi har en bra partiledare som vågar pröva nya vägar och utmana traditionella bilder av partiet. Han är rätt person att leda partiet i förnyelsen. Den kommande nya partisekreteraren är däremot en oehört viktig nyrekrytering i detta och jag hoppas att man gör en strategisk rekrytering där som kan driva idédebatten.
Kristdemokraterna måste bygga på det vi är bra på. Åter till grunden, ideologin. Om vi börjar med att bygga på det vi är dåliga på så blir grunden ostadig. Vi har en bra familjepolitik, vård och omsorgspolitik osv. Hur bygger vi vidare på denna?! Vår ideologiska samhällssyn som bygger på stöd till de små naturliga gemenskaperna som familjen, föreningar osv som skapar en fostran och trygghet. Behovet av värderingar och solidaritet i samhället. Behovet av att få ta ett större ansvar för sin egen situation och sina behov. År av socialdemokratiskt förmynderi har skapat en passivitet. Människor måste ges större valfrihet att utforma sitt liv och välja själva. Dock solidariskt finansierat.
Kristdemokraterna är valfrihetspartiet nummer ett! När andra famlar i valfrihetsfrågan finns fältet öppet för oss. Vi kan bygga vidare på den kristdemokratiskt framtagna Fritt Val reformen, vårdvalet mm. Större möjlighet till individuella lösningar i skolan, stöd till företagande och idérikedom, mer av konkurrensprövning av offentlig verksamhet. Tills helt nyligen hade vi till exempel fritt fram för kommunala solarier i vår kommun, vilket är obegripligt.
Här måste vi vara tydligare. Vår samhällssyn går emot förmynderi och ger större möjligheter att påverka sin egen situation. Valfrihet är ett ledord. Jag är glad för de tendenser till detta vi såg i årets valrörelse och jag vill att vi bygger vidare på det. Frihet under ansvar kan det sammanfattas. För den enskildes val får inte leda till att någon annans frihet och livsutrymme minskar. Vi har som sagt ett ansvar för varandra. Samtidigt kan man inte prata om större frihet för människor och samtidigt gå till val på att förbjuda vissa hundraser... Det var ett självmål av sällan skådat slag!

Nu får kristdemokraternas utomordentliga kommunalråd Acko Ankarberg-Johansson ansvaret för välfärdsfrågorna i Jönköpings kommun och vi kan se fram mot en tydligare svängning mot valfrihetslinjen och mer makt till människorna istället för till oss politiker. Här kommer skillnaden att bli tydlig i kommunen!
Föreningar och andra ideella rörelser måste också ges utrymme både till sin verksamhet och även att kunna få ansvar inom det offentliga. Här kan kristdemokraterna göra stor skillnad nationellt genom vår nya minister Stefan Attefall och kommunalt genom bland annat vår ordförande i fritidsnämnden. Jag är också glad att vi nu får ett nytt kommunalråd som har dessa frågor som sin uppgift. Miljöpartisten Birgit Sievers har har stora möjligheter att lyfta desssa frågor på allvar i kommunen. Var skall det ske om inte i Jönköping med vår starka föreningstradition?

Kristdemokraterna måste också undvika att gå i de traditionella fällorna och falla tillbaka i moralism och förbudsivrande. Vi måste se till målet och att vägen till målet ibland kan ta sig olika vägar. Vi skall fortsätta stå för de klassiskt kristdemokratiska värderingarna och ha ett starkt socialt patos. Ibland blir dock detaljen det som definierar det långsiktiga målet, istället för att se vart vägen går från detaljen och in i konsekvensen av detaljbeslutet.
Det går alldeles utmärkt att förena valfrihet och frihet för människor, med ett tydligare definierande av politikens gränser gentemot privatlivet med en starkt social solidaritet, tydliga värderingar, omsorg om varandra och ansvar för medmänniskan.
Här ligger vägen framåt för kristdemokraterna. Vi har idag en stor potential att bli det ledande idé- och visionspartiet som vågar lyfta blicken ovan detaljerna och se mot framtiden och vilket samhälle vi vill skapa. Då måste även vår politik hålla sig inom politikens gränser och vi måste våga tro på att människor klarar av att ta det ansvar vi vill ge dem. Däremot bygger man inte ett gott samhälle utan värderingar och med en "sköt dig själv och skit i andra mentalitet". Vi har samtidigt ett solidariskt ansvar för medmänniskan och de egna valen får inte gå ut över andra. Däri ligger det unikt krisdemokratiska.
Framtiden tillhör kristdemokraterna och det nya kristdemokraterna kan bli ett mycket spännande och intressant parti. Resan börjar nu och här måste Hägglund och den nya partisekreteraren våga sätta sig i förarsätet, för förnyelse gör ont. Men ett parti som inte vågar förnyelse kommer på sikt att utplånas!