söndag, januari 30, 2011

Gör barnkonventionen till svensk lag!

Sedan årsskiftet har Jönköpings kommun på mitt förslag ett kommunalråd som tydligt angivit har ansvaret för FN:s barnkonvention på sitt bord. Jag tror att detta kan göra att frågorna om barns bästa och barnperspektivet ännu tydligare kommer in i de kommunala processerna. Jönköpings kommun är bra på detta, men vi kan bli ännu bättre. Detta blir lättare med en namngiven person som har ansvaret utpekat. Denna person blir från och med 1 februari kristdemokraten Andreas Sturesson.

FNs barnkonvention har en otydlig ställning i vårt land. Alla tycker den är viktig och talar gärna om det, men den har ingen egentlig rättslig betydelse i praktiken. Kristdemokraterna vill göra barnkonventionen till svensk lag. Tyvärr har vi inte alla regeringspartier med oss ännu. Men vi kämpar på för detta!

lördag, januari 29, 2011

Revanschlustan är stor!

Jag tycker det förvånar att Annie Johansson och Maud Olofsson går till attack på moderaterna för att centern går dåligt. Det kan ju aldrig vara någon annans fel att ett parti går dåligt.
Kristdemokraterna har också gått dåligt. Detta är varken moderaternas eller socialdemokraternas fel, utan endast vårt eget. Den frågan äger vi själva och det är VI som skall vända detta. Vi styr och äger vår egen politik. Det är upp till oss att visa att vi är en nödvändig ingrediens i svensk politik!
Vår framtidsgrupp har under ledning av utmärkte Michael Anefur tagit fram ett en analys och underlag till en förändring och ett skarpare Kristdemokraterna. Nu skall detta ut i lokalavdelningarna och diskuteras.
Efter ett par dagar i Norrköping med drygt 1000 kristdemokratiska kommun- och landstingspolitiker är känslan av revanschlusta i partiet stark. Vi har jobbat i motvind förut. Själv har jag funnits med i partiet i 20 år i år, men har aldrig upplevt en så stor revanschlusta och vilja till förändring förut i partiet. Detta bådar gott eftersom man inte kan knega på i gamla hjulspår år efter år.
Det är heller inte medias fel att vi gått dåligt. Däremot är det frustrerande att analyserna på ledarsidorna om vårt parti ofta är så grunda och okunskapen om partiet ofta så utbredd på desssa sidor. Många ledarskribenter skriver hellre av vad en kollega skrivit istället för att verkligen sätta sig in i det hela i grunden. Men, allt detta visar på behovet av att vi spottar upp oss. Vi tänker inte skylla ifrån oss på någon annan.
Ett mindre distrikt som inte på något sätt är tongivande och en extremt liten lokalavdelning har nominerat en annan partiledare. Men vår "kris" är absolut inte en ledarkris. Göran Hägglund har ett brett stöd i partiet och vi skall inte göra som socialdemokraterna nu återigen gör och undvika det uppenbara att man behöver en ny politik och istället välja den enkla vägen och skylla allt på partiledaren och byta ut henne. Nej, vi skall gå igenom vår politik och hur vi kommuniserar den i grunden och skärpa till oss. Vi tänker vara tydligare och tuffare denna mandatperioden och det har jag sagt många gånger nu.
2014 kommer nästa val. Jag tror då benhårt att vi bli näst största alliansparti!

lördag, januari 22, 2011

Fram med sanningen!

Att se moderata ministern Tobias Billström likt en vimsig papegoja upprepa samma utantill-inlärda fras gång efter annan om varför det inte gick att uttala sig i gårdagens Rapport om Wikilieaks avslöjande, var enbart tragikomiskt. Hur länge skall Reinfelt ha tålamod med den karln? Att han tvingade Odell att lämna regeringen, men behöll exempelvis Billström är oerhört märkligt.
Att två moderata ministrar sitter i Irak och driver en annan linje än den regeringens samtliga partier enas om här hemma är skandalöst och jag välkomnar den KU-granskning som nu kommer att ske! Att man dessutom driver denna linje genom omdömeslösa uttalanden besvärar ytterligare.
Kristdemokraterna har varit tydliga med att vi anser att bedömningen av de kristna irakiernas skäl för att stanna i Sverige varit alltför hård. Det pågår i mångt och mycket en etnisk rensning i Irak mot de kristna folkgrupperna. Att svenska myndigheter då splittrar familjer i Sverige och skickar tillbaka irakier till detta duger inte! Här har kristdemokraterna varit tydliga. Om det är så att moderaterna kör en egen linje i detta är det oerhört anmärkningsvärt. Att man inte sedan svarar på medias berättigade frågor är tragiskt!

fredag, januari 21, 2011

Välkommen Andreas!

Vi har idag presenterat Andreas Sturesson som kristdemokraternas nya kommunalråd i Jönköpings kommun! Jag ser fram emot att sambarbeta med Andreas i att driva partiet framåt och stärka välfärdssektorn i kommunen. Vi har en bra verksamhet både inom skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Men, allting kan alltid bli ännu bättre. Jag tror att Andreas är rätt person att driva detta tillsammans med all vår kunniga och engagerade personal.
Andreas är en framåt och nytänkande politiker och kommer att klara jobbet galant. Välkommen!

torsdag, januari 20, 2011

Det blir inte jag

Som du vet pågår arbetet med att rekrytera ett nytt kristdemokratiskt kommunalråd. Denna person kommer att väljas av kommunfullmäktige 27:e januari.
Jag är mycket hedrad över att mitt namn varit ett av dem som förekommit i spekulationerna. Det är ju ettt oerhört viktigt och centralt arbete med de frågor jag brinner extra för.
Kristdemokraterna är mycket trovärdiga inom dessa välfärdsområden och vi har en stark politik för en ännu bättre förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst osv. Självklart skulle det vara oerhört spännande och stimulerande att ha ett sådant jobb där man på ett så konkret sätt kan förbättra denna verksamhet tillsammans med all engagerad personal ute i verksamheten.
Jag har dock på ett tidigt plan meddelat nomineringskommittén att jag inte står till förfogande, om jag skulle få frågan. Jag har redan världens roligaste jobb som barnläkare och jag har utbildat mig i 15 år för att nå dit jag nu precis nått, som specialistläkare inom barnmedicin.
Det skulle kännas tråkigt att i nuläget avbryta denna karriär, även om det vore för ett annat väldigt roligt arbete.
Jag kommer att finnas kvar som gruppledare för kristdemokraterna och som ledamot i kommunstyrelsen och ser det som en viktig uppgift att stötta det tillträdande kommunalrådet och att fortsätta det påbörjade arbetet med att stärka den kristdemokratiska gruppen och att se till att vår politik får ordentligt genomslag i kommunen. Förtroendet att i människors ögon vara en av kandidaterna till kommunalrådsposten värmer och stärker mig förstås i uppdraget som gruppledare.
Framtiden för kristdemokraterna ser mycket ljus ut och vår grupp brinner av engagemang coh vilja att förbättra Jönköpings kommun. Kristdemokraterna kommer att märkas ännu mer den kommande mandatperioden, det är den tydliga känslan när man känner styrkan i gruppen.

söndag, januari 16, 2011

Egentligen ett självklart förslag

I veckan kom förslaget om att elever skall ha rätt att överklaga beslut. Jag tycker det är ett bra förslag och egentigen ganska självklart. Även om vi jobbar för en likvärdig skola och likvärdiga betyg, så är det ändå i slutändan en persons subjektiva bedöming av en annan persons resultat. I ett rättssäkert samhälle måste en sådan bedöming kunna granskas och överklagas, oavsett vad Björklund tycker.
Förslaget fördes fram i kristdemokraternas skolpolitiska program som jag var med och tog fram. Detta presenterades av arbetsgruppen våren 2009 och jag är glad att vi kunnat driva förslaget hela vägen!

lördag, januari 15, 2011

Kristdemokrati vs liberalism

Kan inte förstå varför så många liberala debattörer och skribenter vill få kristdemokraterna att vara liberala. Jag ser två anledningar: 1 liberaler blir provocerade och känner sig hotade av kristdemokraternas tal om politikens gränser och frihet. 2 en utbredd okunskap om vad kristdemokratisk ideologi innebär.
Det första får vi slå oss för bröstet för och det andra får vi skämmas för.
Det känns ju egentligen väldigt oliberalt att vilja att alla skall bli liberaler. Mångfald borde ju vara en liberal grundtanke. Eller? Vi har 3 mer eller mindre liberala partier i den etablerade politiken och det borde ju räcka. Men kanske visar det också på att dessa tre partier inte lyckats i sin liberalism. I centern är det väl endast CUF som är helhjärtat liberala, Folkpartiets ständiga kravställande och "hårdare tag" politik och hårda uttalanden mot religiositet känns alltmer oliberal och moderaternas ideologi är väldigt otydlig. Än är M liberala, än är man konservativa och inte sällan är man lite populist. Det känns inte ärligt i slutändan.

Kristdemokraterna kommer aldrig att bli ett liberalt parti. Helt enkelt för att vår ideologi kristdemokratin, som är väl känd på kontinenten, inte är liberal. Där liberalismen talar individualism och att det viktigaste alltid är det egna självförverkligandet, så talar kristdemokratin gemenskap och att vi har ett ansvar för varandra och hör ihop. Människan kan enligt kristdemokratin bli hel, trygg och förverkligad endast i samspelet med varandra. Vi behöver "de små naturliga gemenskaperna" som familjen, föreningen, klubben osv. Vi är sociala varelser och ensam är aldrig stark, enligt kristdemokratin. Vi har ett ansvar för varandra och solidariteten är viktig.
Samhället kan heller inte vara helt värdeneutralt. Värden och värderingar finns alltid i ett samhälles grund. Vet man inte varifrån dessa kommer riskerar man att hamna i godtycke och att svepas med i tillfälliga modenycker i värderingsdebatten. Man bör sätta en varudeklaration på varifrån man hämtar sina värderingar och bygga dessa på en stabil grund. Vi hämtar våra från det kristna idéarvet. Det är dock inte detsamma som att vara ett kristet parti endast för troende.
För mig står liberalismen för ganska mycket egoism där man alltid sätter de egna behoven främst, även om jag kan se positiva ingredienser i liberalismen också. Frågor som tryckfrihet och rösträtt har varit stora liberala framgångar som jag naturligtvis sympatiserar med. Jag gillar heller inte censur, registrering och inskränkt tryckfrihet. Samtidigt är flera av de liberala partierna inte sällan anhängare av delar av kontrollsamhället och kvotering. Detta är jag emot och att vara det ser jag som högst kristdemokratiskt.
Kristdemokraternas frihetssyn skiljer sig från liberalernas. Detta kan ofta leda till samma mål och resultat, men det finns en grundläggande skillnad i synen på människans väsen.
Vi samarbetar oftast väl, men det finns stora skillnader. Just dessa skillnader är viktiga i det vi kallar demokrati. Mångfald av ideologier berikar ett samhälle och en demokrati!

Om en smidigare kommun

Det slår aldrig fel. Precis när man har skottat sin infart så kommer en fet traktor från kommunen och skottar upp en ny fet snövall som täcker infarten och man får börja om. Visst, jag sitter på alldeles för många sammanträden och för mycket framför datorn och kan behöva motionen det innebär att skotta bort vallen. Men, vallen skottas ju upp även utanför äldre människor och andra som har svårare att skotta dubbelt än vad jag har.
Man kan skoja lite om detta men jag tycker att detta har en allvarlig underton. Det stämmer inte med min syn på kommunen. En kommun skall inte ställa till det för folk och skall vara smidig i kontakten och alltid se ur medborgarens perspektiv. Jag skall be mina kristdemokratiska ledamöter ta upp detta i tekniska nämnden. Vi gick till val på mindre krångel och detta är en typisk sådan fråga!

måndag, januari 10, 2011

Besviken Obama!

Okej för att han lyckades driva igenom sjukvårdsreformen, som nu republikanerna tänker mala ner igen. Men tyvärr känns det som om Barack Obama är en av de svagare amerikanska presidenterna på länge. Fullbordat blir detta konstaterande när hans löfte om att ge Guantanamofångarna en rättvis rättegång överges, eftersom pengarna behövs till fortsatt krigsföring. Hmmm, tur att han fick Nobels Fredspris för saker han sa och inte för saker han gjort. För hans skull alltså. Världen hade nog gärna sett att han fick det för saker han gjort istället.
Jag tillhörde dem som jublade av framtidstro när han valdes. Tyvärr känner man sig sviken på något sätt....