lördag, februari 26, 2011

Nya kristdemokraterna i Jönköping

Nya kristdemokraterna börjar ta form, med nya arbetsmetoder kommunalt och ett offensivare uppträdande i kommunfullmäktige så tar vi för oss mer. Våra ordföranden i nämnderna har rivstartat och vid torsdagens maratondebatt i kommunfullmäktige visade våra företrädare framfötterna på ett mycket bra sätt! Jag tycker det ser mycket lovande ut!

Nästa vecka åker vi två dagar till Gyllene Uttern med majoriteten och förbereder kommunprogram skrivning. Här läggs grunden till mandatperiodens majoritetspolitik. Viktiga dagar således.

En gryende demokrati?

Oerhört intressant att följa kampen för demokrati i arabvärlden och Iran. Det börjar ju faktiskt kännas hoppfullt i Libyen, även om kampen där är blodigare än på många andra håll. När man ser militärer byta sida och hör ambassadörernas civilkurage både i FN och i Stockholm så känner man att det faktiskt kan hända något, även om det är mycket lång väg kvar.
Lite oroväckande dock att västvärlden med USA i spetsen på sedvanligt klumpigt amerikanskt sätt nu klampar in med sanktioner mot Libyen. Detta är sällan lyckat och inte rätt väg att gå. Vad har sanktionerna mot Kuba inneburit t ex? USA kallar dessutom hem sin ambassadör när denna behövs mer än någonsin i Libyen. Att isolera hjälper aldrig och att införa sanktioner kommer att göra landet fattigare, vilket då ger en gemensam yttre fiende som orsakat detta. Få saker enar ett land så som just det.
Sedan är det tragiskt däremot att ett vapenembargo mot Libyen kommer först nu....
Jag tror att revolutionen mot de korrumperade diktatorerna måste komma från folk själva. Väst kan stötta och inspirera, fördöma och sätta internationellt fokus. Men att klampa in och ta över eller sätta in ekonomiska sanktioner tror jag inte på.

tisdag, februari 22, 2011

Moderat beslutsvånda!

Statsminister Fredrik Reinfeldt var på min gamla gymnasieskolan Sandagymnasiet igår och spelade basket och talade med ungdomar. Bra initiativ och ett trevligt sätt att möta folk.
Han fick frågan om hur det blir med höghastighetsjärnvägen och svarade att det måste utredas mer. Tidigare har den moderata partikollegan Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, sagt samma sak. Frågan är bara vad som återstår att utreda. Få investeringar är så väl utredda som denna fråga. Sverige behöver höghastighetståg, inte minst för miljöns skull. Dessutom är det en viktig investering för Jönköping. Det är sorgligt att moderat obeslutsamhet och beslutsvånda skall få sinka denna fråga ännu mer. Sluta älta, börja bygg!

fredag, februari 18, 2011

Om den kanske viktigaste skolan

Flera riksföreträdare har den senaste tiden krävt att barn som felaktigt placerats i särskolan genom åren skall få ekonomisk kompensation. Kan förstås ha förståelse över resonemanget på ett sätt. Men samtidigt är debatten märkligt. Att ge mer stöd än vad som just det barnet hade behövt kanske är "overkill", men knappast något som skall ge ekonomisk kompensation.
Min upplevelse är att elever i skolan idag tyvärr får för lite stöd i regel och att det ofta tar för lång tid innan eleverna får stöd och i vissa fall kan detta stöd bestå av särskoleplacering om kriterierna uppfylls. Ibland tar det för lång tid att få en sådan placering.
Just detta med rätt stöd till eleverna har varit en stark drivkraft i mitt politiska engagemang.

Just särskolan var också den första verksamhet som skol- och barnomsorgsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag och jag som dåvarande 1:e vice ordförande satte oss in i extra när vi tillträdde 2006. Vi har under de fyra åren jag fanns med i nämndens presidium gjort satsningar på särskolan och undantagit dem från besparingar. Detta är en oehört viktig skolform som vi har velat värna.
Ingen skolform är dock viktigare än de elever som finns där. Därför måste vi ständigt fundera över om vi gör rätt. Jag har börjat fundera alltmer över om vi skall göra som Tranås kommun exempelvis gör. De har ingen separat särskola utan arbetar mer med individintegrerad undervisning i gemensamma klasser. Kanske skulle detta vara värt att pröva även i vår kommun. Kanske skulle särskoleeleverna stimuleras av denna miljö och övriga elever få en större förståelse om hur det är att leva med funktionshinder. Naturligtvis behövs särskolan även fortsatt på träningskolenivå för de barn med störst funktionshinder, men kanske skall man fundera över om vi skulle förändra verksamheten i övrigt. Det förutsätter att stödet finns kvar till dessa elever, det förutsätter bra rekorer och det förutsätter anpassningar av skolan. Men, om vi menar allvar med att vi skall klara alla elever och att vi skall ha en skola som klarar att möta varje elev så kanske detta är något vi skall fundera över. Tanken är i alla fall intressant.

torsdag, februari 17, 2011

Om människors kraft

Oerhört intressant att följa händelseutvecklingen i arabvärlden och nu även Iran. En gryende demokratirörelse som säger ifrån och vågar trotsa diktaturens terror är imponerande och modigt. Det som är extra intressant är att man både i Egypten och Tunisien lyckades nå framgång utan några större hejarop från västvärlden. Det stärker bedriften och öppnar för en ny värld där människors egen kraft förändrar världen och där inte alla är beroende av västvärlden.
Nu går kampen vidare i de ännu tyngre diktaturerna i Iran, Jemen och Libyen. Iran ligger mig extra varmt om hjärtat och kunde det landet få en demokratisk ledning har de en oerhört ljus framtid och kan bli det ledande landet i regionen. Här finns en grundstruktur i landet att bygga på för en hållbar demokrati.
Nu är det dags att både Sverige och även hela EU helhjärtat uttalar sitt stöd. Man bör inte klampa in och ta över, men folken behöver stöd och uppmuntran. Man måste sätta press på regeringarna i dessa länder att lyssna till sin egen befolkning. Det finns saker som omvärlden kan och bör göra!

onsdag, februari 16, 2011

Konserverad socialdemokrati?

Efter att socialdemokraternas "fönyelsegrupp" presenterat sin rapport är det bara att konstatera att partiets kris är större än vad man kunde tro. Återigen gör man misstaget att tro att förnyelse innebär att bara byta partiledare. Svårt att förstå när man dessutom har väldigt svårt att få fram en bra kandidat.
Man hade hoppats på att socialdemokraterna skulle komma ut fräscha och lite intressanta, eftersom en levande opposition är välgörande för varje regering. Nu sätter istället partiet förnyelseprocessen i halsen när man presenterar ett dokument som snarast innehåller ett steg bakåt än ett steg framåt.... Hur en kompetent person som Anna Johansson kan stå för en så mager rapport som hon gör är nästan provocerande. Vänsterkonservativa 50-talskramarna i Jönköpings socialdemokrati jublar, vilket i sig borde vara en varningsklocka.

måndag, februari 07, 2011

Integritet?!

Skulle förnya min antivirusprogramlicens med Norton från Symantec. När jag läste det finstilta började jag tveka, så här stod det:

"För att kunna slutföra din begäran kan din information komma att överföras till Symantec-gruppen och till USA eller andra länder som kan ha mindre restriktiva lagar om dataskydd än de som finns i din region (inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsrådet). Symantec vidtar rimliga åtgärder för att se till att den insamlade informationen skyddas på lämpligt sätt. Om du inte godkänner att dina personuppgifter behandlas inom Symantec-gruppen kanske vi inte kan slutföra din begäran. Din personliga information kommer att lagras av Symantec och förvaras i enlighet med Symantecs sekretesspolicy. "

Vad är det för info som USA eller andra länder vill ha? Vad menas med "rimliga åtgärder" och på ett "lämpligt sätt"? Frågor som dök upp i mitt huvud.

Leve den personliga integriteten!