onsdag, april 20, 2011

Utmaningar, både personligt och kommunalt

Idag är det dags att behandla det nya kommunprogrammet i kommunfullmäktige. Tycker majoritetens program är bra. En tydlig tonvikt på respekt för människors egenart, att vi är olika och har olika behov. Därför är det viktigt att människor får påverka sin vardag mer själva, oavsett ålder.
Vi gör också en mycket stor satsning på att följa intentionerna i FNs barnkonvention med inrättande av barnbokslut, barnkonsekvensanalys och nya försök att få till ett barnahus.
Tycker också att inrättandet av en ny kvalitetsutmärkelse är intressant. Det är oerhört viktigt att personalen känner att deras ansträngningar uppmärksammas och belönas.
Tyvärr är kommunalrådet Andreas Sturesson på resande fot, på en resa som var planerad och bokad långt innan han ens var påtänkt som kommualråd. Därför gick detta inte att ändra. Han är i New York. Tyvärr är hans bagage någon helt annanstans.....
Nu faller det på min lott att vara stand in och axla någon slags kommunalrådsroll i debatten. Intressant. Det är inte lätt att sammanfatta visionerna för nästan 90% av kommunens budget på 4 minuter. Därför kommer jag för första gången att begära mer tid i debatten idag. Något jag egentligen ogillar eftersom mer tid sällan ger mer innehåll. Men, av respekt för frågornas dignitet känner jag att detta idag krävs.

Efter gårdagens kommunstyrelse och budgetuppfölningsrapport har jag funderat ganska mycket över problemet med att den investeringsvolym vi anslår i budgeten inte utnyttjas. Det har varit samma sak under många år och socialdemokraten Alf Gustavsson och jag förenades i vår irritation över detta. Något glapp finns från beslut till genomförande och det kanske är det som skiner igenom i den pågående debattten om cykelvägar och idrottshus i Jönköping. I båda fallen har kommunfulllmäktige fattat beslut om satsningar, som sedan möts av svårigheter att genomföra. Detta är inte bra och så kan vi inte ha det. Här måste en grundlig analys och genomgång göras. Demokratiskt fattade beslut skall genomföras och vi politiker måste ha ett väl genomtänkt och realistiskt förslag att ta ställning till. Annars rubbas förtroendet för de demokratiska institutionerna i kommunen.Kommunens ekonomidirektör var inne på samma linje och utlovade en grundlig genomgång av dessa processer inför den stundande budgetdiskussionen. Jag skulle nog säga att detta är den största strukturella utmaning vi står inför i kommunen just nu, med all respekt för stadsbyggnadsvisioner och liknande. Men får vi inte ordning på beslutsvägarna och beslutsunderlagen så kan vi lägga hur många visioner som helst, utan att de blir genomförda på ett tydligt och bra sätt.

söndag, april 10, 2011

Nytt kommunprogram

En viktig vecka har förflutit. I fredags presenterade vi i majoriteten i kommunen vårt nya kommunprogram. Det handlar mycket om valfrihet som stärker den enskilde personens möjlighet att påverka sin egen situation, mycket fokus på barnen och mycket om det civila samhällets roll. Man kan se väldigt tydligt de kristdemokratiska spåren i programmet. Nu ser vi fram emot debatten i kommunfullmäktige den 20 april och framför allt genomförandet av detta ambitiösa program.

lördag, april 02, 2011

Viktiga förslag!

I veckan presenterade vi kristdemokrater vårt förslag till finputsning av sjukförsäkringen. Vi står helt bakom den huvudförändring som alliansregeringen gjort som syftar till att få människor i arbete och inte passivisera genom förtidspensioneringar, rehabilitera istället för att hålla tillbaka. Denna förändring är viktig och många är de människor som vittnar om vilken viktig förändring detta varit. Sedan vet alla att förändringen inte varit helt och hållet lyckad i alla delar. Människor har fallit mellan stolarna och en del som är uppenbart sjuka har drivits för hårt. Detta kan inte vi kristdemokrater acceptera. Förändringar har redan gjorts under förra mandatperioden och det är naturligt att en sådan omfattande tankeförändring behöver korrigeras efter hand. Nu har en kristdemokratisk arbetsgrupp under Emma Henriksson ledning gjort ett mycket gediget arbete, med mycket studiebesök och samtal med människor och presenterat kristdemokraternas förslag till justeringar som skulle ge en bättre sjukförsäkring (www.kristdemokraterna.se). Vi menar allvar med att bygga ett mänskligare Sverige!

Välkomna till klubben!

Moderaten Helena Bouveng lovar i dagens JönköpingsPosten att moderaterna kommer att driva frågan så långt det går om att ideella föreningar skall slippa moms. Bra, välkomna till klubben. Bra om moderaterna insett det civila samhällets betydelse i alla fall i denna fråga. Sedan gäller det att leverera också!