torsdag, juni 30, 2011

Ett mänskligt beslut med liten marginal

Med 1 rösts marginal beslutade nyss rikstinget att ställa sig positivt till sprutbyten för narkomaner. Jönköpings distrikt var för detta. Frågan har stötts och blötts länge och jag har stor respekt för komplexiteten i frågan. Jag tror inte att någon börjar missbruka narkotika pga tillgång till rena sprutor och heller inte att någon slutar missbruka pga bristen på desamma. Det starka drogsuget gör att valet hellre blir en oren spruta än ingen alls. Ett sprutbytesprogram gör det också möjligt med en medicinsk och social kontakt. Detta kan möjligen motverka det totala utanförskap som många missbrukare lever i. Det gäller att se människan bakom missbruket. Syftet med just sprutbytet är inte inte att få missbrukaren drogfri, utan att motverka smitta som hepatit och HIV på vägen mot drogfrihet som naturligtvis skall vara målet. Dessutom den sociala kontakten som möjliggörs vid själva bytet är viktigt som sagt. Jag tycket detta var ett mänskligt beslut!

Sagan om verklighetens folk

Det var en gång ett litet men stolt folk som kallades verklighetens folk. Folket levde sina liv i ett mänskligare Sverige, omslutna av politikens gränser. De små naturliga gemenskaperna frodades och relationslinjen var tydlig. Vid dagliga köksbordssamtal fattades besluten på lägsta möjliga effektiva nivå vilket ledde till ett samhälle där trygghet i det lilla blev trygghet i det stora. Politikens gränsvakter cyklade runt i samhället och log sina bredaste leenden.
Men allt var inte frid och fröjd. Folket blev färre och ute i provinserna där verklighetens politik skulle utformas jobbade man hårt för att hålla sig inom politikens gränser, men man hade svårt att få trovärdighet åt sina förslag när folket ledare samtidigt kom med förslag på förbud mot vissa hundraser och meddelade att man letade platser där det var lämpligt att förbjuda utomhusrökning. Man hade också svårt att veta vad som gällde bland alla de nya inriktningar som lanserades i eggande tal. Folket vädjade om en tydlighet i vart verklighetens folk ville föra landet. Man upplevde det förvirrande alla olika,i ochför sig bra, begrepp. Ide'fältet låg vidöppet när det stora röda folket i det kalla landet bortom bergen hade valt en ledare som inte vet vad han vill, grannfolket "de Nya" hade å sin sida glömt bort vad man egentligen ville,i längtan att bli stora och starka. Då kom ide'n. Barn och ungas uppväxtvillkor skulle vara den nya linjen. Bra tyckte verklighetens folk. Det kändes viktigt och låg nära hjärtat. Bara det fylls med ide'er, eftersom detta begrepp var så allomfattande att det KUNDE bli urvattnat. Men allra mest ropade verklighetens folk: följ nu denna linje så att vi kan bli trovärdiga och långsiktiga och slipper hoppa mellan olika poppiga begrepp. Se också till att vi ringar in reella problem inom den nya linjen som vi sedan har lösningar på. Då blir vi starka och når framgång. Vi behöver bli vassare och den resan börjar vi tillsammans här och nu idag.

Detta inlägg höll jag idag på partiets riksting.

onsdag, juni 29, 2011

Hold the line!

Imorgon drar kristdemokraternas riksting i Umeå igång. En av de viktigaste och mest intressanta punkterna är partistyrelsen proposition om att partiets inrikting skall vara barn och ungas uppväxtvillkor de kommande åren. Tyvärr är alltför lite tid avsatt för att diskutera en sådan viktig bit, som partiets inriktning. Näst intill nonchalant att planera programmet så! En rejäl plump i protokollet.
Personligen tycker jag dock att förslaget är bra. Det ligger nära partiets hjärta och få frågor är väl så viktiga som att skapa goda uppväxtvillkor för kommande generationer. Sedan gäller det ju att fylla detta skal med ordentligt med innehåll också. Tyvärr stannar vår politik ibland vid dessa fina föresatser, alternativt så går vi in i teknikaliteter för att förbättra samhället som i och för sig gör stor nytta men som samtidigt är av sådan administrativ inriktning av typen samordning mellan myndigheter till exempel, som vanligt folk inte riktigt tydligt kan se vidden av. Tyvärr ger inte debatten idag utrymme för denna typ av resonerande, vilket jag i och för sig beklagar. Det gäller att hitta tydliga och intressanta sakingångar där vi ringar in ett problem och sedan presenterar en lösning.
Framför allt tror jag dock att vi måste enas kring en linje i partiet som vi sedan följer långsiktigt. Verklighetens folk, politikens gränsvakter, mänskligare Sverige, Trygghet i det lilla ger trygghet i det stora, närvärme, schysstare Sverige, ja begreppen har varit väldigt många de senaste åren. De har i sig varit bra eller till och med mycket bra i vissa fall, men man har inte orkat fullfölja detta. Dessutom har partiledningen presenterat förslag som gått direkt emot dessa begrepp. Man kan till exempel inte tala om politikens gränser och sedan föreslå förbud mot vissa hundar och föreslå förbud mot rökning utomhus. Detta ger en otydlighet utåt och det ger också en otydlighet inåt mot oss som i kommunerna och landstingen faktiskt har att utforma politiken i verkligheten. Nu måste vi hålla en linje och agera utifrån den!

tisdag, juni 28, 2011

Pampen damp ner och domderade

Så kom metallordföranden Stefan Löfvén till Trollhättan för att ingjuta mod i de hårt prövade arbetarna i bilfabriken. Vilken besvikelse de måste känna efter detta besök. Hans enda uppgift verkar ha varit att skylla allting på regeringen och göra partipolitik av hela den sorgliga krisen. Vilket förakt han visar för alla dessa drabbade arbetare som svävar i ovisshet när han drar ner detta till partipolitiskt käbbel. Alla vet att regeringen arbetat och arbetar hårt för att hjälpa till att hitta en lösning. Både Muller och GM har tydligt berömt regeringen tidigare. Men för Löfvén verkar troheten till det hårt prövade oppositionspartiet socialdemokraterna vara viktigare än kontruktivt arbete för sina medlemmars bästa. Tragiskt!

måndag, juni 27, 2011

Om ledarskap, personen och partiet

Har de senaste månaderna funderat en del omkring partierna gentemot personerna.
Jag vill bidra till att människor växer och utvecklas inom partiet. Styrkan ligger i att vi har olika människor med olika bakgrund och tankar i vår partigrupp och på det sättet får en helhet som blir stark. Om inte människor i partiet tillåts att växa och utvecklas kommer heller inte partiet att utvecklas och växa. Därför tror jag inte på exakta ovanifrån-direktiv för hur varje person skall driva sina frågor. Man måste våga lita på dem man är satt att leda. Jag kommer gärna med tips, idéer och synpunkter och gör det ofta, men varje person måste ändå utforma sin artikel, motion eller driva sin fråga på det sätt som passar henne eller honom. Jag tror på ett stöttande ledarskap. Därför tror jag heller inte på att sätta partiet före personen. Visst kan partiet tjäna på att hänga ut en person. I alla fall opinionmässigt i vissa lägen. Man kan skydda ett parti på det sättet. Men, är det värt det? Hur får man då nya personer att vilja engagera sig. Hur får man då personer att våga gå in i ett engagemang, när partiet och dess ledare plötsligt kan vända en ryggen och hänga ut en som person, för att det just i den situationen gagnade partiet. Jag tror inte på ett sådant ledarskap.
Man har alltid ett ansvar för personen, även när personer lämnar uppdrag med buller och bång, när personer tvingas lämna uppdrag av olika skäl, eller när den vanliga politikerknegaren kämpar på. Det ledarskapet tror jag på!

lördag, juni 25, 2011

Framgång skapas genom gemenskap!

I onsdagens kommunfullmäktigedebatt tog Sverigedemokraternas gruppledare upp kampen mot ord om det mångkulturella samhället i den Regionala kulturplanen. Sällan har jag hört något så fördomsfullt och okunnigt yttras från vår kommuns talarstol. Man framställer den svenska kulturen som hotad av impulser utifrån. Man framställer svenskar som förtryckta i "sitt eget land". Man pratar om "vi" och om "dom". Man ställer folkgrupper mot varandra. Strategin är tydlig. Man vill skapa en konflikt och en motsättning och piska upp stämningar. På detta sätt vill man nå framgång för sitt parti. Uppenbarligen till priset av gemenskap och sammanhållning i vårt samhälle. Uppenbarligen till priset av det goda och framgångsrika samhället, som uppnås genom gemenskap. Man bygger sin politik på motsättningar och kamp mellan folkgrupper. En strategi som känns igen från kommunismens tal om klasskamp och i viss mån könskamp.
En politik som bygger på att leta motsättningar och bygga samhället därifrån känns farlig. Kristdemokraterna bygger sin politik på gemensamma nämnare. På gemenskap, samarbete och sammanhållning. SD politiken leder däremot till motsättningar och har också som mål att skapa dessa för att rättfärdiga den egna politiken och därigenom kunna säga "vad var det vi sa". Likheten är där slående med kommunismen. Kristdemokratin däremot vill skapa ett gemensamt samhälle där alla får plats, känner sig delaktiga och kan och får bidra. Ett sådant samhälle blir hållbart och leder till utveckling.
Det är inte enbart etniskt ursprung som skapar samhörighet. Personligen känner jag betydligt större samhörighet och gemensamma värderingar med min partikollega Ercan Atasayar eller för den delen med s-kommunalrådet Ilan DeBasso, än vad jag gör med sverigedemokrater med svenskklingande namn som Jonas Grahn eller Kristina Winberg.
Jag tror inte på politik som baseras på motsättningar och kamp mellan grupper!

Fega antidemokrater!

Om det är så att det så kallade yxattentatet mot en lägenhet på Torpa verkligen var riktat mot en sverigedemokratisk kommunfullmäktigeledamot så är detta förskräckligt naturligtvis. Sverigedemokraternas politik är i många avseenden avskyvärd, men i det demokratiska samhället har medborgarna rätt att ha även avskyvärda åsikter och rösta på tvivelaktiga partier. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är oerhört centrala begrepp i vår demokrati, som skall vårdas. Ingen skall få förföljas eller hotas pga sina åsikter! Även åsikter som inte jag tycker om har rätt att få uttryckas. Jag respekterar att SD är invalda av medborgarna och deras rätt att ha åsikter och driva sin politik. Våld får aldrig förekomma!
Endast den som är svag i sina egna åsikter tar till våld. Sverigedemokraternas politik är ihålig, dåligt genomtänkt, fördomsfull och full av motsägelser. Detta gör det väldigt lätt att angripa deras politik i en debatt och det är där den skall angripas. Jag vägrar acceptera deras åsikter även om jag till fullo accepterar deras rätt att uttrycka dem. Sverigedemokraterna ser invandrarna som boven i alla lägen och allt negativt beror på detta, enligt dem. De är ett enfrågeparti och den enda fråga de driver behärskar de inte utan baserar sin politik på fördomar.
Våldet är fegt och jag stödjer helt sverigedemokraternas rätt att uttrycka sina åsikter, hur vedervärdiga de än är. Striden skall tas i talarstolen och i den debatten tänker jag inte vika en enda tum! Människovärdet är för kristdemokraterna universellt!

torsdag, juni 23, 2011

Om den så kallade arvodesaffären

Igår presenterade kommunrevisionen sin granskning av de s.k arvodesaffären. Jag vill tacka kommunrevisionen för det gedigna arbete man gjort i denna fråga och gör generellt. Under ledning av "de kloka gubbarna" Sven Ebbesson (S) och Torgil Danielsson (FP) står man för en kompetent granskning med integritet i fråga efter fråga.
I den muntliga dragningen kritiserades även kommunstyrelsen som man ansåg borde reagerat på höga summor som krävts för förlorad arbetsinkomst. I viss media har man speciellt kritiserat Acko Ankarberg-Johansson, men reglerna har funnits sedan 2001 och under den tiden har vi haft 3 olika ks-ordföranden. Acko har tidigt bett parlamentariska kommittén att titta på de luddiga reglerna kring egenföretagare. I denna kommitté finns alla partier med, men inga förslag på förändringar har kommit. Då gav Acko själv uppdrag i december månad till stadskontoret att se över detta specifikt.
Reglementet är svårt att hantera när det gäller egenföretagare. En egenföretagare skall räkna fram hur mycket man förlorat ekonmiskt på att inte kunna ta arbetsuppdrag pga sitt politiska engagemang. Det står då för den förlorade arbetsinkomsten. Naturligtvis omöjligt att veta exakt.
Jag tycker man skall räkna lågt när man tar fram denna summa. Det har också Hulusjö garanterat för mig att han gjort.
Man kan få intryck av att frågan inte diskuterats överhuvudtaget i kristdemokraterna. Det stämmer förstås inte. Det har varit en hel del diskussion. Däremot har vi varit eniga om att en person inte kan hängas ut och bli återbetalningsskyldig för att man följt reglementet. Det handlar om att enskilda människor, som det ju handlar om, måste kunna veta spelrelgerna och lita på dem. Gör man det anser jag det är fel att kräva återbetalning i efterhand, bara för att man tycker summorna som begärts är stora. Det blir inte ärligt mot den person det handlar om. Sedan finns naturligtvis alltid en gråzon där det personliga omdömet måste råda. Här har vi hårda krav!
Revisionen konstaterar kraftfullt att det inte finns något stöd för att enskilda personer skulle ha brutit mot reglementet. Alltså finner jag ingen anledning att kräva återbetalning från Anders Hulusjö. Moderaterna har valt en annan hantering av Peter Jutterström. Detta får stå för dem. Kristdemokraterna kommer inte att hantera Anders Hulusjö på samma sätt. En person som lagt ner halva sitt liv på hårt politiskt arbete för kommunen och kristdemokraterna. Han förtjänar mer respekt än att indirekt hängas ut som fuskare av sina egna, när uppenbart inget fusk ägt rum.
Vi har oerhört höga etiska krav på våra förtroendevalda. Många är vi som tvekar att ens lämna in begäran för alla parkeringsbiljetter som går åt vid politiska sammanträden, för att det känns småaktigt. Ingen skall ta ut högre arvoden än vad man har rätt till, allt skall gå ärligt och öppet till. Vid tvekan om en summa, skall man naturligtvis välja den lägre nivån. Hulusjö berättar att han valt att göra exakt så.
En fråga som revisionen tar upp är var gränsen mellan deltidspolitiker (med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst) och heltidspolitiker (utan denna rätt) går. Detta måste klargöras.
Nu lämnar revisionen över ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Du kan lita helt och hållet på att kristdemokraterna där kommer att ligga på hårt för att få till ett rimligt, öppet och rättvist regelverk som motverkar godtycke och fusk!

onsdag, juni 22, 2011

Från ansvar till flip-flop

Kom inte och läxa upp oss socialdemokrater om budgetregler, för vi uppfann dem. Någonting åt det hållet sa Juholt i partiledardebatten nyligen. Ett försök att visa att socialdemokraterna är en garant för stabiliteten i samhället. Visst, så har det varit genom åren på många sätt, men det blir allt tydligare att så inte längre är fallet. Man famlar och hoppar mellan olika initiativ i utskott, söker oheliga allianser med kommunister och sverigedemokrater och tar inte ansvar för helheten och den oreda man riskerar attt skapa. Helt klart är det ett problem att trots ökat stöd för regeringen i valet och minskat stöd för socialdemokraterna så står vi ändå för en mer oklar situation i riksdagen. Där finns en bugg i det demokratiska systemet. Det är tragiskt att det än gång så ansvarstagande och i många lägen kloka socialdemokratiska partiet blivit ett oansvarigt flip-flop parti under ledningen av en man vars största tillgång enligt många som valt honom verkar vara att han har mustasch.....

tisdag, juni 21, 2011

Ensam stämma

Befann mig idag i den ovanliga rollen att helt ensam rösta för ett förslag i kommunstyrelsen. KD i Tabergsdalen har drivit att vi vill förbättra möjligheten att åka buss mellan Hovslätt och Ljungarum/Ryhov, samt mellan Taberg/Hovslätt och Norrahammars vårdcentral. När det nu dök upp en motion om detta var det självklart för mig att stödja den. Tyvär ekade min röst ensam på mitt bifallsyrkande. Men skam den som ger sig. Avstod dock från att begära votering.... Kändes som det var ganska tydligt vad KS majoritet tyckte....

söndag, juni 19, 2011

Om att sila mygg och svälja kameler

Nu skall rop från fotbollspubliken som "domarjävel" och likande anmälas till förbundet. Man anmäler också om man klippt gräset fel på planen. Samtidigt har den innevarande allsvenska säsongen inneburit åtminstone två tunga och våldsamma publikskandaler. Det senare var dock enligt Lars-Åke Lagrell regeringens fel och SVTs fotbollsexpert Markus Johannesson tyckte att de enligt mig lindriga straffen mot MFF visade på att fotbollen är på väg fel eftersom "klubbarna kan ju inte avkrävas ett ansvar för publiken". Visst har varje person som begår brott ett eget ansvar, men självklart måste fotbollen ta tag i sina problem! Det håller inte att skylla ifrån sig. MFF har visat handlingkraft och tagit ansvar, AIK och förbundet har inte gjort det. Istället ägnar sig nu Lagrell åt att granska gräsklippning och tämligen harmlösa publikramsor. En klassisk felfokusering. Jag anser att det är dags att tacka Lagrell för lång och trogen tjänst och för stora insatser för svensk fotboll, men nu räcker det. Lagrell har tappat greppet och gjort sitt!

lördag, juni 18, 2011

Korkat Maud

Dagen efter att Maud Olofsson tillkännagivit sin kommande avgång gör hon bort sig rejält i mina ögon. Att invandrare skulle få färre föräldradagar för att de annars blir sämre integrerade var oerhört dumt. Har inte invandrarbarn samma rätt till sina föräldrar och har inte invandrare samma rätt till mer tid med sina barn. Vad har egentligen Maud för syn på familjepoltitik och invandrare?! Lika bra att hon avgår.

lördag, juni 04, 2011

Olika sätt att hantera sina problem...

Det har varit svårt att uppdatera bloggen under veckan pga något fel. Därför kommer nu en massa inlägg i rad....
Tydligen skall nu fotbollsförbundet börja bötfälla folk på läktaren som ropar dumma saker eller håller upp banderoller som förbundet inte gillar. Visst, en sak är om man ropar rasistiska saker och liknande, men i övrigt känns det väldigt överdrivet. Det känns som om förbundet har större problem att ta tag i än banderoller och att folk ropar domarj-l med tanke på den sista tidens läktarskandaler. Men, det var visst regeringens fel enligt Lagrell....
Intressant att se skillnaden på hur AIK och MFF hanterat sina respektive huliganattacker. MFF tog avstånd direkt och vidtog åtgärder. AIK skyllde ifrån sig och försökte få det till att det inte var en AIKare som kastade smällaren, de överklagade också. Svagt! Inte konstigt att Stockholmsfotbollen inte får bukt på huliganproblemen. Det var ju heller inga problem för Hammarbyordföranden att Hammarbys supportergrupp fick en ledare som pga att han betett sig illa på match själv inte fick gå på matcherna. Fega ledare i klubbarna leder till fortsatta problem! Och Lagrell skyller på regeringen. Några skyller på 51% regeln. Under tiden fortsätter problemen.

Talförberedelser i sommarvärme

Har i sommarvärmen idag suttit och förberett mitt nationaldagstal som jag har fått äran att hålla i Hovslätts hembygdspark kl 15 på måndag. Jag är ju ingen nationalist direkt utan kommer att inrikta mig på människorna snarare än nationen. Det är människorna som är Sverige blir budskapet och det är vi tillsammans som därmed formar det Sverige vi vill ha.

Omedelbar bättring!

Omedelbar uppryckning i partiet när det gäller politikens gränser. Göran Hägglund säger nej till åldersgränser när det gäller solarier. Bra! Fortsätt så.

torsdag, juni 02, 2011

Om gnäll och ansvar

Intressant inspel från socialdemokraterna i veckan i debatten om bättre idrottsarenor i kommunen. Genom sitt politiska inspel där man förstås skyller allt på majoriteten, väljer man nu att göra partipolitik av denna fråga där det hittills funnits politisk enighet och samsyn. Man bryter denna samsyn genom att säga att vi måste sluta käbbla i denna fråga, samtidigt som man alltså i en bisats käbblar om vems fel detta är..... Man startar alltså ett käbbel i en fråga där det inte funnits någon oenighet och passar på att säga att man måste sluta käbbla.... Väldigt intressant och föga konstruktivt. Det gynnar näppeligen frågan som sådan.

Som alltid måste all kommunal verksamhet vägas mot varandra och vi har satsat hårt på kärnverksamhet som skola, förskola och äldreomsorg i vår kommun. Nu finns det stora behov inom arenasektorn och det är bland annat därför vi tillsatte ett kommunalråd med speciellt ansvar för dessa frågor, Birgit Sievers MP. Det var för övrigt S emot....

Under förra mandatperioden byggdes idrottshallar i Tenhult, Gränna och Bankeryd som nu är igång för fullt. Det beslutades om 2 nya ishallar intill Kinnarps arena, visserligen efter en del turer men beslut togs till slut i alla fall. Man beslutade också om en ny idrottshall vid "Kåken", det gamla idrottshuset i stan. Tyvärr väldigt dåligt berett ärende vilket ledde till en stor fördyring, men beslut är i alla fall taget. Kanotstadion i Rocksjön är på gång. Så mycket har gjorts, men mer behöver göras. Bland annat finns ett stort behov av en ny hall för innebandy mm i Hovslätt för HIKs stora verksamhet.
Därför har jag drivit på för att vi skall ta fram en arenainventering, där vi ser över tillsammans med föreningarna vilka behov som finns. Sedan måste vi politiker prioritera bland dessa.
Det utspel som det växande företaget J-Södra kommit med där man gnäller över att det tar tid att få till en ny fotbollsarena är ett exempel på okonstruktivt gnäll som inte gynnar saken. Jag håller med om att vi måste ta tag i frågan, en del har gjorts men mycket återstår. Samtidigt måste J-Södra bestämma sig för vart man vill ta vägen. Sedan klubben gick upp i Superettan har man harvat i botten och hamnat i negativt kval nästan varje år och kämpat med en katastrofal ekonomi. Att i det läget kräva att kommunen bygger en dyr och fin arena för ett lag som vilket år som helst kan spela division 1 fotboll känns övermaga.
Jag är medveten om att det är nya och positivare tongångar i klubben nu. Det sportsliga går bättre, ekonomin är på väg att redas ut tack vara enträget arbete från styrelsen och man har planer för hur man vill utveckla föreningen. Det börjar vända och i detta läge när klubben visat att man är kapabel att klara sin verksamhet är det läge att börja diskutera på allvar. Men ett företag som J-Södra bör också själva bidra med idéer, sponsorsjagande osv för ett arenabygge. Det är positivt att man insett detta och att det nu finns ett förslag som innefattar fler intressenter från näringslivet och som dessutom innefattar att klubben tar över driften av Stadsparksvallen. Det bör finnas fler intressenter och investerare i ett bygge än bara kommunen i denna typ av investeringar. En klubb som vill upp bör vara kapabel att ta en hel del egna initiativ själva. Det är bra att Södra nu visar sådana initiativ. Sedan måste kommunen göra sitt och ha en betydligt öppnare och mer intresserad attityd än man haft hittills.
Klubbar som bara lägger sig på rygg och skriker efter kommunen känns otidsenligt och att höra företrädare för Södra skylla den onödiga förlusten mot Landskrona på gräset och i förlängningen på kommunens "dåliga skötsel" av detta känns pinsamt. Vad jag såg så spelade även Landskrona på samma gräs...?! Det handlar om att ta ansvar för det man själva gör.

Jag växte upp i Tord-land och var alltid den enda i min klass som hejade på Södra. Jag brinner för klubben och därför känns det positivt att se att klubben börjar inse att man måste sköta sin egen verksamhet och ta ansvar för den innan man skyller på andra och kräver hit och dit. De positiva tendenserna är mycket tydliga. När nu detta börjar funka är det dags för kommunen att rycka upp sig ordentligt. För det stämmer att kommunen varit seg och trög i samarbetet. Vi måste vara mer lyhörda, bidra till en aktiv dialog, sköta den befintliga arenan bättre och försöka skynda på beslut om en större och bättre arena. Klubben vill framåt och det bör vi uppmuntra.Självklart är det absurt om man inte fått någon reaktion på ett förslag som kom för ett år sedan.
Föreningslivet är blomstrande i Jönköpings kommun och då måste kommunen också uppmuntra detta och de initiativ som kommer därifrån. Vi håller på att jobba med en strategi för hur kommunen kan marknadsföras genom idrottsliv osv, då måste vi själva också kommunen ta sitt ansvar.
Om alla tar det ansvar som åvilar dem och sedan går in i kreativ anda i samtal som syftar till att leda framåt, så kan detta gå undan. Jag tror att J-Södra har goda chanser att inom några få år gå upp i Allsvenskan, även om nervdallret mot Landskrona visar att det nog är för tidigt i år. Då måste kommunen vara beredda och stötta upp detta. Marknadsföringsvinsterna för kommunen med ett lag med Jönköping i klubbnamnet i Allsvenskan i fotboll är stora. Nu måste vi se framåt tillsammans! Att J-Södra har tydliga förslag och idéer för hur man tillsammans med kommunen och näringslivet vill utveckla sin verksamhet är ett stort steg i rätt riktning. Att man sedan skyller förluster på gräset och att man går ut med ett så pass aggressivt utspel är ett steg åt fel håll. På ett sätt kan man dock förstå frustrationen över uteblivna reaktioner från kommunen. Här krävs en ömsesidig uppryckning!
Sossarnas utspel är det nog däremot ingen som förstår.