fredag, september 30, 2011

Å så tar vi nya tag!

Hägglund skriver om den grundbultarna för Kristdemokraternas nya familjepolitik på SvD Brännpunkt idag. Bra när han slår fast valfriheten och visar tydligt att det endast är KD som driver full valfrihet och förtroende för familjerna i dagens politiska sfär. Befriande också hur han tar sig ton och visar att KD inte tänker ge efter i vår politik när han skriver: "-Om den politiska konflikten i familjepolitiken och barnomsorgsfrågor redan är stor, kan jag lova att den kommer att fördjupas. Övriga partier kommer aldrig mer att kunna passa i frågan om huruvida frihet och flexibilitet för föräldrarna ska öka – eller ytterligare omgärdas av politisk styrning. Kristdemokratisk familjepolitik ska bli bättre än någonsin. Så stäm oss!"

De 5 punkterna han lägger fast som grund:
1. Rättvisan mellan barnomsorgsformerna måste öka. Det är utmärkt att det offentliga subventionerar förskola och familjedaghem med 120000 kronor om året, men orimligt att ett vårdnadsbidrag kan uppgå till maximalt 36000 kronor.
2. Valfriheten för föräldrarna måste öka. Men för att valfriheten ska vara reell måste det finnas tillräckligt med förskoleplatser, familjedaghem och en möjlighet att få ekonomiskt stöd för den som väljer hemmet som plats för omsorgen.
3. Förskolan ska ha hög kvalitet. De flesta föräldrar väljer efter föräldraledigheten förskolan som barnomsorgsform. Förskolan ska ha hög kvalitet – med små barngrupper, trygg miljö och bästa möjliga innehåll.
4. En barnomsorgsreform måste innebära rättvisa och valfrihet i hela landet. Dagens vårdnadsbidrag finns i runt 100 av landets kommuner. När vi tar familjepolitiken ett steg längre måste den nya reformen gälla i hela landet, för alla föräldrar.
5. En reformerad familjepolitik måste betyda färre styrande regler. Jag har nyligen till riksdagen lämnat förslag om att föräldrar i framtiden ska kunna ta ut föräldraledighet samtidigt under 30 dagar. Den typen av frihet ska öka också framöver.

Personligen tror jag att vi kan hitta en enklare och kraftfullare modell än vårdnadsbidraget. Detta var en bra murbräcka mot det socialdemokratiska förmynderiet, men nu är dags att hitta en ny modell som bygger vidare på vårdnadsbidraget men ger ännu bättre rättvisa och valfrihet för familjerna på ett enklare sätt fullt ut. Exakt hur den modellen skall se ut är viktigt att den familjepolitiska arbetsgruppen funderar över. Dagens vårdnadsbidrag är inte optimalt och är lite för kringskuret och blir därigenom inte fullt ut rättvist, men visst är det bättre än inget.

onsdag, september 28, 2011

Bra Maria!

Så får då äntligen fosterhemsbarnen sina pengar. Helt rätt. Men tänk vad mycket enklare det varit om regeringen från början anslutit sig till kristdemokraternas linje. Det var ju den enda rimliga och det som till slut också blev beslutet. Kristdemokraternas åsikter vinner ofta i längden, det bör Reinfelt inse oftare om han vill vara en framgångsrik regeringschef.
All heder åt Maria Larsson som inte haft en lätt roll i att först som regeringsrepresentant tvingas försvara ett beslut hon inte gillade, därefter varsamt betonat att hon inte gillat detta och slutligen fått regeringen att ändra sin ståndpunkt. Bra jobbat! Nu får hon försvara att regeringen ändrat sig, trots att hon och vårt parti är de som inte ändrat sig utan velat ha detta beslut från början. Hon gör det dock med ödmjukhet och fasthet, samtidigt som man ser hur hon njuter av att vara den som hade rätt hela tiden. Det är hon väl värd!

tisdag, september 27, 2011

Jag stödjer Hägglund!

Återigen har debatten om Hägglunds vara eller inte vara flammat upp. För mig är svaret självklart att han skall fortsätta!
Partiet behöver förnyas, vi behöver se över vår politik i grunden och hitta mer av de frågor som berör folk idag. Det har varit för mycket av att svara på de frågor folk inte ställer. Skall vi ge oss ut på denna förnyelsens jakt så behöver vi en invand och trygg partiledare. Där har Hägglund en viktig roll att spela. Självklart måste han ta sin del av ansvaret för att partiet tappat i flera val i rad, men det finns tyvärr en tendens från många andra att inte ta SIN del av ansvaret. En person kanske åkte ur riksdagen? En annan kanske åkte ur regeringen? Man kanske inte ens blev toppnominerad av sitt distrikt eller lokalavdelning i valet? Man kanske inte känner att man hörs och syns i riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige som man vill? Tar varje sådan person sin del av ansvaret eller är det enklare att skylla på partiledaren? Jag menar att många inte tar sin del av ansvaret, utan väljer en enkel väg att skylla på någon annan. Och är det inte Hägglunds fel, så kanske det är medias eller moderaternas fel? Detta är en farlig väg. Vår tillbakagång är endast vårt eget fel! Att en person åkte ur riksdagen är denne persons fel. Att en annan inte hörs i riksdagen så som den ville är den personens fel. Man kan inte skylla på andra utan varje kristdemokrat måste ta sin del av ansvaret.
Centern, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet byter partiledare. Om då kristdemokraterna behåller sin är det en stor konkurrensfördel. Ett aktat och betrott namn som är välkänt, inger trygghet när så många är nya. Det tjänar kristdemokraterna på!
Hägglund behöver rycka upp sig, men det är han inte ensam om! Genom en kollektiv uppryckning och fortsatt förtroende för en omtyckt partiledare så kan vi nå framgång 2014. Det känner jag mig övertygad om!

VM i gnällighet?

Jag kan inte låta bli att förundras över att det verkar vara en sport bland en del kristdemokrater att på nationell nivå prata illa om det egna partiet. Stämpeln av att förlora striden i viktiga frågor sätts varken av det faktiska händelseförloppet, de övriga regeringspartierna, media eller ens av oppositionen. Den sätts av kristdemokrater. Jag menar att kristdemokraterna har lyckats väldigt bra både i årets budget och i regeringen i allmänhet. Vi har absolut inte mindre framgång än de övriga två oss likstora partierna Folkpartiet och Centern. I budgetarbetet drev vi 3 frågor och lyckades få igenom 2 1/2 av dessa, en förbättring av sjukförsäkringen, bostadsbidraget för barnfamiljer och en ekonomisk förbättring för de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna om ändock inte en skattesänkning för alla pensionärer. Jämför detta med att moderaterna tvingades backa från sitt eget krav på ett femte jobbskatteavdrag....
I en alliansregering skall alla bidra och alla skall tjäna på samarbetet. De drömmare som tror att man får igenom mer som parti om vi skulle lämna regeringen är tämligen verklighetsfrånvända. Självklart påverkar man mer om man är i en regering än utanför! Kristdemokraternas medverkan i regeringen har varit väldigt lyckad resultatmässigt. Hade fler röstat på oss så hade den varit än mer lyckad och Sverige hade dessutom haft en ännu bättre politik. Det är bara upp till oss själva att se till att fler inser detta till nästa val. Vi kan inte skylla på någon annan. För att lyckas med det måste dock folk sluta tala illa om sitt parti och istället ta tag i det förnyelsearbete som vi står inför. I Jönköping jobbar vi hårt med detta och har blivit tuffare och vassare, som vi lovade. Men vi tänker bli ännu bättre. Skulle alla kristdemokrater i landet tänka så skulle vi nå större framgångar och bli betydligt mer intressanta i den nationella debatten. Gnället måste upphöra NU!

torsdag, september 22, 2011

Regelverk kan aldrig ersätta sunt förnuft!

Nä men vad är nu detta. Självklart måste det vara okej att be barnen ta med frukt till skolan! Det kan ju aldrig vara så att det sunda förnuftet försvinner när en lag stiftas. Det gäller såväl frågan om "föreningskorv" som jag skrivit mycket om här, liksom i frågan om man får be barnen ta med frukt till skolan. Man kan omöjligt stifta en lag som täcker in alla situationer och förresten vill man väl inte heller ha en sådan. Det handlar alltid om hur man tolkar lagen. I föreningskorvsfrågan tolkar vi den som så att vi inte lägger ner någon tid på att granska småföreningarna som håller sig till småskalig servering (även om denna lag i sig fortfarande är korkad)och i fråga om frukt till skolan måste naturligtvis en skolledare våga ta ansvaret och se att det inte innebär ett avkall på en avgiftsfri skola när eleverna har med sig en liten frukt. Detta innebär dessutom träning i att ta eget ansvar och för barnen är det spännande att upptäcka nya frukter som skolkamraterna har med sig. För den som glömt löser man det smidigt, påfallande ofta genom att något av de andra barnen frivilligt delar med sig. Det är i alla fall min erfarenhet från tre barn som har med sig frukt till skolan varje dag.
Att det dessutom nu gäller Talavidskolan med ett upptagningsområde som är ett av de socioekonomiskt mest välbeställda områdena i kommunen gör det hela än mer pinsamt. Skolledare måste våga använda sunt förnuft och våga vara ledare! Skärpning!

tisdag, september 20, 2011

Om regionbildning

Hoppas kunna gå på kommunstyrelsen imorgon, om jag någongång blir fri från denna eländiga feber. Idag mår jag inget vidare, men det går åt rätt håll så kanske kanske.
Imorgon kommer vi att ta ställning till kommunens yttrande i regionbildningsfrågan. Personligen tycker jag att det är tråkigt att detta blivit en "vem tar vem" lek istället för att främst handla om det den borde handla om, nämligen "vad skall vi med en region till"?.
Jag ser mig själv som en regionsanhängare och skulle gärna se ett mer federalt Sverige. För mig handlar regionbildningsfrågan om subsidiaritet, dvs makten på lägsta möjliga effektiva nivå. Fullt i linje med kristdemokratisk ideologi. Regionerna behöver absolut få ta över mer av länsstyrelsernas roll. Transparens, öppenhet och direktval är viktigt. Det får vi när mer makt läggs på de politiska nivåerna istället för sidoorganisationer av tjänstemannakarraktär. I ett växande Sverige i ständig utveckling har jag också svårt att se att vi lever i flera hundra år gamla län eller landskap som är ännu äldre än så. En hel del har hänt sedan dess! Vi behöver samverka mer i arbetsmarknadsregioner, kring en allt mer högspecialiserad sjukvård osv.
För mig är regionaliseringen en fråga om ökad demokrati! Jag tycker det är tragiskt att de två största partierna är så genuint ointresserade av frågan att man är beredda att driva en utopisk idé om att en region Jönköping bestående av enbart vårt län vore en realistisk framgångsfaktor. I själva verket vill ju M inte ha några landsting eller regioner alls utan bara kommuner och stat, då är det bättre att säga det rätt ut. S har alltid varit ett centraliseringsparti, enligt mig och har heller aldrig brunnit för frågan.
Jag tror att en regionbildning av Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län vore spännande och ha förutsättnignar för att bli lyckad. Jag skulle personligen gärna ha med Kronoberg också för att inte behöva splittra Småland. Nya regioner behöver en identitet och den småländska identiteten är djupt rotad. Det skulle också borga för en bättre balans mellan Östergötland och Smålandslänen befolkningsmässigt. Östergötland har en historia av ekonomiska problem och ett sådant gemensamt bygge skulle må bra av en ordentlig dos småländsk gnetighet så det blir ordning och reda. Också det en del av den småländska identiteten.

måndag, september 19, 2011

Busiga bullar

Är sjuk sedan ett par dagar tillbaka. Inget vidare, men lyckligtvis är jag sällan det. Just nu funkar i alla fall hjärnan någotsånär, mellan tupplurarna.
Många har följt diskussionen i media angående den så kallade fotbollskorven eller kyrkkaffet. Alltså kravet att registrera om man har minst 20 serveringstillfällen per år, vilket de flesta kyrkor och fotbollsklubbar har. Jag har skrivit mycket om detta både på min blogg och på facebook, eftersom detta är en mer ideologisk fråga än man kan tro. För mig som kristdemokrat så byggs samhället underifrån, från det civila samhället, familjerna, föreningarna osv. Där fostras vi och formas som sociala personer där vi har ansvar för varandra. Därför skall vi inte krångla till det för föreningarna i onödan. Jag vet att miljönämndens ordförande Susanne Wismén, KD, ansträngt sig till sitt yttersta att hitta lösningar som skulle göra att vi inte krånglar till det. Hon återremitterade t o m ärendet för att man skulle fundera ett varv till. Slutligen står det dock fast att vi har ett regelverk från Livsmedelsverket och i förlängningen från EU som inte går att kommma runt. Därför är det svårt att komma ifrån registreringen, men däremot kommer inte miljöförvaltningen springa runt och jaga föreningar utan man kommer att ängna detta så lite tid som det går, så länge som inga klagomål kommer mot någon förening.
Återstår då att gå på nästa nivå, dvs den lagstiftande makten i riksdagen och europarlamentet. Jag kommer att gå vidare med detta och kontakta såväl Alf Svensson, vår europaparlamentariker och riksdagsledamöter som jobbar med frågan. En fördel med att vara ett relativt litet parti är att vi har korta beslutsvägar och lätt att föra beslut och tips mellan olika nivåer. Detta måste vi behålla när vi 2014 räknar med att bli större!

fredag, september 16, 2011

R-E-S-P-E-C-T (som Aretha Franklin sjunger)

Har föreläst för en grupp nordirländska politiker och kyrkoledare från Ballymena idag. Det var jag och Ilan DeBasso (S) och vi talade om skillnaden mellan politik och religion och jag betonade vikten av att hålla isär dessa två. Att sammanblanda dem blir både odemokratiskt och skadar både politik och religionen. Jag fick också förklara kristdemokraternas spännande resa från kristet parti på 60-talet fram till dagens kristdemokratiska parti baserat på kristna värden och hur detta går att skilja det från kristen tro. Jag insåg också att kristdemokraterna genom åren lärt sig mycket om detta och hur man kan vara ett värdebaserat modernt parti som lämnar en tydlig varudeklaration om varifrån man hämtar sin värdegrund, men ändå inte försöker göra politik av kristen tro.
Intressanta samtal följde och man känner ju att det finns hopp när man ser företrädare från Sinn Fein och Unionistpartiet sitta och samtala med varandra och förklara att man trivs att jobba ihop. Här gryr en respekt för varandras åsikter som håller att bygga på. Jag framhöll också att man inte behöver hålla med varandra om allting för utan debatt dör demokratin, men man kan visa att man respekterar varandra. En mycket uppmuntrande eftermiddag som visar att det går att komma långt om man visar varandra respekt!

onsdag, september 14, 2011

Om velande

Tänk vad mycket smidigare det varit om Reinfelt gått på Maria Larssons linje från början när det gäller ersättning till fd fosterbarn. Nu framstår regeringen som velig och Maria Larsson får stå längst fram. Hade hon och KD fått som vi ville hade utredningens förslag gått igenom från start och regeringen hade visat handlingskraft istället för velighet.
I sakfrågan tycker jag det är självklart att man skall betala skadestånd när samhället varit ansvariga för dessa placeringar som sedan blivit omänskliga.
Sedan är det intressant när socialdemokraterna först kritiserar regeringen för att man inte gått på skadeståndslinjen och sedan blir arga när Larsson säger sig villig att lyssna på deras förslag.... Märkligt!

söndag, september 11, 2011

Om att vara beroende

En slags debatt har blommat upp utifrån boken "Happy happy", som tydligen handlar om lyckliga skilsmässor. Jag har inte läst boken och jag tänker inte moralisera om skilsmässor i sig, för det vet de inblandade bäst vad som ligger bakom ett sådant beslut. Jag har däremot funderat en del kring själva debatten. I diskussionen har man glorifierat oberoendet och självständigheten. Typ, lycka är att göra vad men vill och inte behöva bry sig om någon annan.
Men jag funderar då vidare och undrar vad är det som är så hemskt med att vara beroende av någon annan, egentligen? Vad är det som är så hemskt med att någon annan är beroende av dig? Vad är det för fel med att känna att man inte är alldeles hel förrän man är tillsammans? Hur kul är det egentligen att vara helt oberoende? Är det inte det som är det fina med en relation, just att man är beroende av varandra. Är inte detta att vara beroende av andra egentligen ett mänskligt drag och faktiskt ganska härligt. Det formar oss till ansvarstagande personer, till gemenskap, ödmjukhet och anti-egoism. Det skapar mellanmänskliga band som är mycket värdefulla.
För lycka är nog egentligen att BEHÖVA bry sig om någon annan. Jag är glad att jag har någon att vara beroende av och som jag behöver bry mig om. Och som i sin tur är beroende av mig och behöver bry sig om mig. Det gör mig varm i hjärtat! Inte minst en dag som denna, 10 år efter det hemska och några dagar efter den tragedi som skakat om Jönköpingsborna.

fredag, september 09, 2011

Grattis Åke

Läser att Åke Johansson kommer att belönas med centerpartiets finaste utmärkelse för sitt mångåriga slit. Oerhört välförtjänt! Grattis Åke!

Stefan Livs boulevard?!

Så här dagarna efter Jönköpingshjälten Stefan Livs bortgång känns det självklart att föreslå att kommunen hedrar bygdens son med någon slags monument. Varför inte uppkalla en gata efter Stefan. Kanske passagen från Huskvarnavägen till Elmia, mellan Kinnarps Arena och Rosenlundsbadet. Man kunde kalla denna Stefan Livs Allé. Ett annat förslag vore att kalla den torgliknande platsen utanför Kinnarps Arena för Stefan Livs plats. Ytterligare en variant vore att uppkalla en gata i Norrahammar, varför inte nära Stefans gamla skola Flahultskolan för Stefan Livs väg. Man skulle alternativt kunna byta namn på Hammarvägen genom Norrahammar till Stefan Livs boulevard.

torsdag, september 08, 2011

Han fattas oss!


onsdag, september 07, 2011

Vila i frid!

Som Jönköpingsbo och HV71-supporter är detta en sorgens dag! En av HVs största profiler någonsin är död. Saknaden efter Stefan Liv är stor!
Jag kände aldrig Stefan Liv personligen. Jag har heller aldrig träffat honom. Sett honom på stan några gånger förstås, men inte mer än så. Ändå känns det som om man kände Stefan. Det känns som han var en kompis. Han var en av de där personerna som bara är som han är helt enkelt. Som inte gör sig till och som man inte kan låta bli att älska av just den anledningen. Som liksom blir en person för alla. Han var en av de där förebilderna och stöttepelarna som varje klubb behöver. Som bär ett lag. Han har givit oss alla fans oförglömliga minnen, inte bara gulden, utan alla roliga uttalanden och intervjuer, självdistansen och dansen efter segermatchen. Jönköpingsdialekten med Norrahammars-tatch satt fint i dagens kommersialiserade hockeyvärld. Genom sin charmiga bonnighet var han en publikens målvakt och en motpol till en ibland alltför själ-lös och klubbhjärta-fri ishockeyvärld där spelet på isen blivit en produkt att sälja och tjäna pengar på.
Hockeyn, HV-världen och Jönköping har blivit en profil fattigare. Minnet av Stefan Liv kan aldrig dö, det hörs ju på namnet. Han lever i alla HV-fans hjärtan och han fattas oss. Mycket!
Tack för minnena du gav oss, Stefan. Vila i frid!

tisdag, september 06, 2011

Nytt rekord!

Nu har antalet besök på min blogg passerat 1000 den senaste månaden. Trevligt!

Om prioriteringar

Tyvärr blir det alltså ingen generell sänkning av skatten för pensionärer redan i år, men det är en stor framgång för kristdemokraterna att man gör en riktad satsning för de pensionärer med sämst ekonomi och att skattesänkningen för alla pensionärer kommer 2013 eller 2014. Utan KD hade detta aldrig skett.
Alla partier bör stå för sina prioriteringar. Vi prioriterade generell skattesänkning för pensionärerna. Övriga allianspartier med moderaterna i spetsen prioriterade sänkt restaurangmoms. Man hänvisar till det svåra ekonomiska läget, men faktum är att det hade varit "billigare" att sänka skatten för pensionärer än att sänka restaurangmomsen. Då bör moderaterna säga rätt ut att man inte prioriterade skattesänkning för pensionärer.
Nu kommer denna satsning tack vare kristdemokraterna i alla fall 2013 eller 2014. Men politik handlar om prioriteringar och vi hade prioriterat detta högre. En del är besvikna över att sänkningen inte kommer redan nu. Det bästa man kan göra då är att rösta på KD nästa gång.

söndag, september 04, 2011

Facken åt medlemmarna!

Socialdemokraternas internutredare Ylva Thörn, själv före detta ordförande i Kommunal, föreslår att de skall fördjupa sitt samarbete med fackförbunden inom LO, TCO och SACO. Vad fackförbunden själva vill verkar vara mindre viktigt när socialdemokraterna får kalla fötter efter andra raka valförlusten och akut sinade idékällor. Som medlem i ett SACO-förbund vill jag absolut inte att mitt fackförbunde fördjupar sitt samarbete med S och en allt mindre del av LO medlemmarena röstar på socialdemokraterna. Då är det orimligt att stärka de band LO-ledningen har med S-ledningen. S har idétorka och förnyelsen har uteblivit. Istället försöker man binda upp nya väljargrupper via fackförbunden. Kanske ett tecken på panik?
Jag tror på starka fackförbund. De är en viktig del av det civila samhället som vi kristdemokrater värna så om. Människor som engagerar sig och vill driva förändringar är positivt. För att fackförbunden skall vara trovärdiga och visa att man tillvaratar sina medlemmars intressen och inte något partis intressen i första hand, måste de vara självständiga. Banden till S bör enligt mig klippas av helt, istället för att knytas hårdare. Inte heller bör man knyta tighta band till något annat parti, inte ens KD. För trovärdighetens skull! Ge tillbaka fackföreningarna till medlemmarna!

Bra Stefan!

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) lägger förslag om skatteavdrag för folk som hyr ut delar av bostaden till studenter. Bra förslag som syftar till att skapa incitament för fler studentrum, något som KD drivit ett bra tag.

fredag, september 02, 2011

Nytt rekord

För övrigt gläds jag åt att antalet läsare av min blogg ökar. Senaste månaden finns 867 träffar på bloggen! Glädjande!
Trevligt att du läser bloggen och jag hoppas att du skall finna den intressant.

Tvätta bort skönhetsfläckarna i kollektivtrafiken!

I övrigt slogs jag och min partibroder i kristdemokratiska lokalavdelningen i Tabergsdalen, Göran Undevall, i gårdagens kommunfullmäktigedebatt tillsammans för att kommunen i kontakt med Länstrafiken måste lyfta fram de skönhetsfläckar som finns i kollektivtrafiksatsningen i Tabergsdalen. Kommunen satsar sedan några år på Samverkanspartiernas initiativ 10 miljoner kronor extra årligen för en bättre kollektivtrafik i vår kommun.Detta har givit en märkbar skillnad och för oss i Tabergsdalen en mycket bättre busstrafik in till Jönköpings Centrum. Men skönhetsfläckar finns tyvärr, vilket inte kommunen bör acceptera när man satsat 10 miljoner extra per år. Månsarpsborna har fått glesare turer, det finns sämre trafik från Taberg och södra Hovslätt till Norrahammars vårdcentral och det har blivit mycket krångligare att åka buss från Hovslätt till de stora arbetsplatserna på Ryhov och Ljungarums industriområde. Den resa från Hovslätt till Ryhov som tidigare tog 10-15 minuter kan med sommartidtabellen ta uppemot en timma. Det är inte acceptabelt!
Lösningen är ganska enkel. Låt vissa turer av buss 27 åka genom Hovslätt istället för att ta Hellstorpsvägen. Öppna dessutom en hållplats på Hellstorpsvägen så att Grästorpsborna lätt kan ta sig dit.
Kristdemokraterna i Tabergsdalen drev frågan i valet och har agerat i en mängd sammanhang både i kommundelsrådet, i direkt kontakt med företrädare för JLT och vi kommer inte att släppa frågan. I går var Göran Undevall och jag ensamma att rösta för detta förslag bland samverkanspartierna och enstaka vänsterpartister och socialdemokrater hängde på. Jag kommer personligen att driva detta vidare! Var så säker.

Mångfald bättre än enfald

En del har hajat till över att det står i dagens lokaltidning att jag inte tycker att skolorna skall ge läxor. Ibland är det bra att saker och ting spetsas till för att få till stånd en debatt. Det jag lyfte fram i gårdagens kommunfullmäktigedebatt var följande:
Vi i samverkanspartierna vill inte tvinga skolorna att införa läxhjälp. De flesta skolor har detta redan och vi har inga indikationer på att det inte införs när det behövs. Min ständiga favoritdiskussionspartner Magnus Rydh (S) ville få det till att nedskärningar i skolan gör att läxhjälp prioriteras bort och att det därför växer fram sådana erbjudande på RUT bidrag istället. Detta är helt fel! Läxhjälp ordnas när det behövs och om sedan någon familj istället väljer att göra detta via RUT så respekterar jag den familjens val. Tidigare när socialdemokraterna styrde var den lösningen förbehållet de rika, men med hjälp av RUT finns den valmöjliheten för fler.
Att tvinga skolorna att erbjuda läxhjälp går dessutom emot skolornas självständighet som varit en viktig framgångsfaktor i vår kommun. Kanske vill en skola istället jobba med ämnesverkstad eller liknande. En annan skola kanske inte jobbar med läxor alls, utan ger utrymme för självständiga studier inom skoldagen, vad vet jag. Själv funderar jag ibland över det faktum över att skolan ger läxor och sedan blir det i allt högre grad skolans uppgift att hjälpa eleverna att läsa dessa. Då hamnar vi snett tycker jag. En läxa kan vara en viktig kontakt mellan skola och föräldrar och leda till insyn i skolarbetet. Den kan också behövas för att ge eleven möjlighet att reflektera över det denne lärt sig under dagen. Men, kanske finns det fler sätt att lösa detta än genom en läxa. Detta ville jag skapa debatt omkring. Har jag lyckats så är jag nöjd. För det är lärandet som måste stå i fokus inte de exakta metoderna. Elever är olika därför måste även pedagogiken stå för mångfald. Socialdemokratisk skolpolitik präglas alltför oftast snarare av enfald.

torsdag, september 01, 2011

Äntligen!

Regeringen beslutar på kristdemokraternas initiativ på avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer! Mycket bra förslag som kan betyda mycket för det ideella engagemanget och solidariteten. Bra jobbat av Göran Hägglund!