söndag, november 27, 2011

En högavlönad papegoja!

Kom tillbaka Anitra allt är förlåtet! Ja, man kan knappast säga annat efter att ha hört Systembolagets nuvarande VD som en papegoja sitta och upprepa sitt budskap om det ansvarstagande Systembolaget istället för att svara på hur detta ansvarstagande rimmar med deras nya tjänst med hemkörning av alkoholen.
Detta gör det enklare att smygsupa hemma och att gömma sig undan insyn från samhället. Nu är det bara att se till att man gör ett tillräckligt nyktert intryck en liten stund för att få ta emot alkoholleveransen från en budkille utan större erfaranhet av att bedöma just det. Om man måste ta sig till butik finns i alla fall en viss kontroll och man måste i alla fall ta sig ut bland folk vilket ger en viss social kontakt. Tyvärr svarade aldrig Systembolagets VD på detta. Det bekymrar mig!

Om militären som frihetsgaranti

De senaste händelserna i Egypten visar att militären aldrig i något land kan fungera som företrädare för folkets vilja och kan utan demokratisk kontroll heller inte fungera som beskyddare av folkets rättigheter. Helt klart har omvärlden haft en närmast naiv inställning till Egyptens militär.
De enda som kan garantera folkets frihet är folket själva. Genom fria, demokratiska och rättvisa val. En militär utan folkets kontroll kommer inte att vara intresserade av det.

lördag, november 26, 2011

Klarsynt av Jesse

HVs succéfinne Jesse Jouensuu uttalar idag i JönköpingsPosten att han fått dra ner på sitt fysiska spel sedan han kom till elitserien från NHL. Han är därför heller inte lika vaksam på att ta emot tacklingar som han var i NHL. Detta ökar skaderisken och han skyller sig själv för att den tuffa tackling han fick ta emot mot Luleå tog illa.
Klarsynt av Jesse och detta är också precis vad jag tidigare framhållit i olika forum. Fokuseringen på att tacklingar är farligt i ishockeyn och krönikörer och förbundsfolks gapande på straff och regleringar är felfokuserat. Främst i ledet står just Luleås läkare som tycker det är farligt när man tacklas. Man kan ju slå sig....
Jag tror att vi behöver fler tacklingar för att hänga med internationellt, det är en del av hockeyn. Fula tacklingar måste förstås bort, men den osäkerhet som uppstått idag gör att spelarna inte vågar tacklas och när en tackling väl kommer är man inte beredd och riskerar att skadas. Där tror jag vi har det riktiga problemet. Men uppskrämda krönikörer och förbundsfolk vill hellre bolstra in spelarna och ropa på straff. Tyvärr dras domare och disciplinnämnd med i detta.

Felbeslut av Björklund!

Den nya gymnasiereformen kommer att innebära ett lyft för gymnasieskolan. Det är jag övertygad om. Regeringen har här gjort ett bra jobb. Tyvärr riskerar denna storsatsning med positiva förtecken att grumlas av Björklunds felbedömning att samtidigt lägga en stor besparing på gymnasieskolan i samband med sjösättandet. Det är annars kutym att skicka med resurser när man drar igång en reform, inte att dra ifrån resurser.
Jan Björklund motiverar sitt felbeslut bland annat med att fler elever kommer att gå snabbare genom gymnasiet än tidigare och därigenom blir det "billigare". Det är möjligt att så blir fallet, men det resultatet ser vi först om några år, det ger ju ingen besparing från år 1. Istället blir en ny reform alltid resurskrävande och riskerar nu att hamna i vanrykte och få skulden för en ekonomisk besparing.
Jönköpings kommun har dessutom en mycket hög andel elever som går igenom gymnasiet på tre år och har därför inte så mycket besparing att göra på detta. Därför drabbas vi extra hårt. Björklund måste inse detta och förändra sitt felaktiga beslut!

En omoralisk strid!

Två profithungrande läkemedelsjättars kamp om upphandlingen av vaccinet mot livmoderhalscancer kan inte katagoriseras på annat sätt än som omoralisk!
Självklart måste en upphandling gå rätt till och behöver granskas, för det är mycket av medborgarnas pengar som står på spel. Men att de två läkemedelsjättarna vägrar acceptera besluten utan överklagar in i det absurda visar var de har sin prioritering. Detta drabbar nämligen ingen annan än ungdomarna. De flickor som skulle behöva vaccinet, men som tvingas vänta medan två läkemedelsbolag med en i stort sett likvärdig produkt bekämpar varandra. För vem tillverkade de egentligen vaccinet?

Frustrerande okunskap

Jag upphör inte att förvånas över att det finns så mycket missförstånd och okunskap i regionfrågan. Fortfarande utmålar en del makthavare detta som ett centraliseringsprojekt, medan det ju egentligen är precis motsatsen. Den stora förnyelsen handlar ju om att överföra makt från stat till region. Skall man sedan klara av uppdraget så krävs en större region än dagens län. Det förvånar att dessa makthavare inte förstått regionens uppdrag, utan är rädda för förändringens vindar. Detta riskerar att göra att Jönköpings län kommer på efterkälken.
Axel Oxenstierna var säkert framsynt på 1600-talet, men vi kan knappast anse att hans landsindelning är framsynt på 2000-talet.

söndag, november 13, 2011

Regeljusteringar behövs!

Du som följer denna blogg vet att jag är en stor tillskyndare av valfrihet och att myndigförklara människors förmåga att själva bestämma mer över sin egen vardag. Jag tror på mångfald både inom verksamheten och mellan utförare. Tror att människor mår bra av att kunna känna att de kan påverka sitt liv!
Vi politiker måste dock sätta upp ett bra regelverk kring valfriheten som inte inskränker valfriheten men som hindrar missbruk och girighet. Veckans avslöjanden kring Carema visar på att vi inte nått hela vägen fram i detta. Samtidigt visar det på en styrka i att detta trots allt når ut till allmänheten, vilket gör att man kan ändra på det. Jag ser flera utvecklingsmöjligheter.
Jag vill att:
- vi stärker meddelarskyddet även för de anställda inom privata aktörer inom den offentligt finansierade välfärden.
- sätter ett tak för hur mycket vinst som får plockas ut ur verksamheten, resten bör återinvesteras i verksamheten
- blir bättre på att ställa kvalitetskrav i upphandlingarna. Detta kan också göra att upphandlingslagar måste bli tydligare i det avseendet
- kommuner och landsting får bättre kontrollmöjligheter av att den offentligt finansierade verksamheten också lever upp till kraven
- skärper lagstiftningen kring skatteplanering till skatteparadis som skett med vissa apoteksbolag, exempelvis

För mig strider riskkapitalbolagens skattetrixanden mot själva själen i valfriheten inom välfärden som handlar om engagemang, utveckling och respekt för personers unika situation som inte kan hanteras i klump som ett opersonligt kollektiv.
Det faktum att riskkapitalbolag ser välfärdssektorn som en attraktiv bransch att gå in i, visar i sig på att vi behöver se över regelverk och lagstiftning. Det är inte fel att tjäna pengar, men när vinsterna blir för stora leder det ofrånkomligen till att den enskilde personen drabbas. Jag tror på den enskilda personens kraft att välja ett annat alternativ när det man valt uppenbarligen inte fungerat, men om det är möjligt att undanhålla fakta och tulla på moral och sanning riskerar ett felval att kosta den enskilde personen lidande på vägen.
Här måste vi politiker ta vårt ansvar. Valfriheten som idé är vacker och måste utvecklas och slås vakt om för det handlar om respekt för personen, men regelverken måste ständigt utvärderas.

lördag, november 12, 2011

Gillar inte Juholt fri media?!

Man kan tycka att det är harmlöst när Håkan Juholt i någon slags utspelspanik kräver att SVT dansar efter hans pipa i fråga om krav på formen på partiledardebatterna.
Men egentligen är detta mycket allvarligt. Att en partiledare vill diktera villkoren och dessutom framställer hot om vad som händer om de inte gör som han vill är mycket allvarligt. Att han dessutom som politiker tror att han har rätt att styra vem som arrangerar partiledardebatt speglar även det en väldigt skev syn på medias frihet. Att han dessutom själv jobbat som journalist gör detta än mer förvirrande.
Fri media är enligt mig en grundbult för ett demokratiskt samhälle!

onsdag, november 09, 2011

Om att lagstifta mot elakhet

Kan man lagstifta bort elakhet? Frågan känns aktuell. Lagarna mot kränkningar blir allt tydligare, mobbning blir rättsfall mot kommuner och även inom idrotten har det blivit avstängningar av spelare som sagt dumheter på plan och böter när publik ropar olämpligheter.
Jag är tveksam om detta är rätt väg att gå. Självklart skall samhället reagera på elakheter, påhopp och kränkningar. Absolut! Och man bör ta tag i de dumheter som både publik och spelare ropar till varandra på hockeymatcher eller fotbollsmatcher. Men någonstans blir det en tävling i moralism där hårdast straff innebär att man tagit de största krafttagen. Krönikörer tävlar i att fördöma hårdast och gör detta genom att oreflekterat kräva långa avstängningar. Den som kräver längst avstängning är snällast... typ...
Jag tänker alltmer att det man gör är att angripa symtomen, istället för att angripa orsaken. Inom idrotten är det ju att man tyvärr inom elitidrotten, inte minst hockeyn, ofta har odlat en machokultur som känns 50 år efter sin tid. Detta sprider sig även till publiken, förstås. Samma tevekanaler som nu kräver långa avstängningar av spelare som ropar dumheter på planen ville för några få år sedan installera ett "mikrofonnät" över hockeyplanen för att tevetittarna skulle få ta del av trashtalken på rinken. Dubbelmoral? Ja.
Istället för att ta tag i värdegrundsarbetet i samhället, tydliga antimobbningsmetoder och jobba med relationerna och synen på varandra, så väljer man den enklare vägen och utdömer straff, böter och avstängningar.
Ju mer jag funderar på det så landar jag i att vi på något sätt hamnat fel i debatten och åtgärderna. Problemet är väl att folk ÄR rasistiska och inte primärt att man ropar rasistiska saker på hockeyplanen som i fallet med Färjestadspelaren nyligen?! Det är där vi måsta lägga satsningen, tror jag.
Värdegrundsarbetet måste bli än mer tydligt och målinriktat både i skola, föreningsliv, arbetsliv och idrottsvärld.
Endast genom att ändra människors syn på varandra och deras åsikter kan vi komma åt dessa yttringar. Kanske borde det ständigt nervösa hockeyförbundet (om man nu kände sig tvungen att utdela ett "straff") istället ha "dömt" Färjestadsspelaren Sevc till volontärarbete bland ensamkommande flyktingbarn, eller till 2 veckors praktik på en romsk kulturförening. Då hade han istället fått skapa relationer vilket ofta är bästa sättet att arbeta med sina egna fördomar. Men, det var väl lättare att visa en enorm handlingskraft genom att utdöma böter (som av någon väldigt outgrundlig anledning betalades av fansen...) och avstängning. Kraven och ropen på straff tillgodosett, men är problemet därmed löst. Knappast.

fredag, november 04, 2011

Framgång i regionfrågan

Bra att moderater och socialdemokrater till slut insåg hur orimligt det är att bygga på en Region Jönköping. Bra att vi övriga partier fick med dem på tåget och att en större region bildas 2018.
Storleken är i sig naturligtvis inte viktig. På många sätt bör storleken hållas nere så långt det går, men skall en region klara av det ansvar som kommer att läggas på dem och ha den funktion det är tänkt så är Jönköpings län alldeles för litet.
Jag är federalist och vill gärna ha ännu större regionalt självstyre. I de regioner som nu är föreslagna kommer besluten närmare människorna genom att man tar över ansvar från staten. Sjukvården blir alltmer avancerad och dyr och där krävs större områden för att skapa ekomomiska förutsättningar för att ha en även fortsatt bra vård för invånarna i länet. Infrastruktur, arbetsmarknadsregioner, utbildning är också områden som tjänar på samverkan. Länets invånare är vinnare i en regionomvandling som pågår och där vi inte kan stå bredvid och titta på och drömma om svunna tider.
Nu gäller det att vi ser till att bygga upp något bra från grunden. En regionbildning värd namnet från 2018 måste börja byggas upp nu. På det sättet finns en fördel i att starten inte blir redan 2014 eftersom tiden då skulle bli knapp.
Jag ser Östergötland, Kalmar län och Jönköpings län som den naturliga regionen. Jag ser också gärna Kronoberg i detta, eftersom det av identitetsskäl finns en stor vikt i att hålla ihop Småland. Däremot ser jag det inte lika logiskt att få in Södermanland och Blekinge, eftersom vi då skapar en onödigt stor region. Vi i Jönköpings län kommer aldrig att ha en naturlig gemensam arbetspendling med varken Blekinge eller i någon större omfattning med Södermanland.