lördag, februari 25, 2012

Välkommen men sen utveckling!

Kristdemokraterna har länge arbetat för att FN:s barnkonvention skall bli svensk lag. Ett efter ett har de övriga partierna hängt på. Endast Moderaterna har av outgrundliga skäl stretat emot länge. De hittade någon formalitet att hänga upp sig på. Nu meddelar deras partisekreterare Sofia Arkelsten att de överväger att man skall göra barnkonventionen till svenska lag.... Låter som något de plötsligt kommit på själva... Sanningen är väl att trycket börjar bli stort på detta. Man meddelar att detta är ett led i att partiet ständigt vill utvecklas. Bra där, men för vissa går utvecklingen ibland lite väl trögt.
Positivt hur som helst att alla partier nu är på väg att hänga på kristdemokraternas förslag! Ett stort steg för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor i Sverige.

torsdag, februari 23, 2012

En bra inriktning

Sitter just på kommunfullmäktige och har precis fattat beslut om att på Kristdemokraternas initiativ införa Barnkonsekvensanalys och Barnbokslut för Jönköpings kommun. Detta innebär att vi sätter politikens fokus på barn och ungas uppväxtvillkor med inriktning att göra Jönköpings kommun till den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Nu gäller det att vi ser till att vi hittar en bra inriktning på hur detta skall vara upplagt, med rätt upplägg kommer detta att mycket tydligt ge en inriktning som är positiv. Det känns mycket tryggt att kristdemokratiska kommunalrådet Andreas Sturesson är den som nu håller i frågan. Tanken är alltså att besluten i nämnderna skall analyseras utifrån vilke konsekvenser beslutet får för barn och unga. Detta kommer i sig att ge ringar på vattnet med utvecklingstankar.
Barndomen är ingen transportsträcka mot vuxenlivet, den har ett värde i sig! Jag är glad att vi kristdemokrater kunnat driva igenom detta hela vägen!

onsdag, februari 22, 2012

Repsektera politikens gränser!

Idag fattade vi i kommunstyrelsen beslut om komplettering av vår resepolicy. Denna innehöll bland annat att de anställda skall använda cykelhjälm och inte tala i mobiltelefon vid bilkörning, det förstnämnda gällde dock cykelåkning... Detta var en sammanslagning av policys i syfte att rensa bland alla policys vi har och det var därför inte läge att just i dag ändra så mycket i liggande förslag när vi inte antog helheten, men jag tycker att vi måste se över hur vi egentligen ser på politikens gränser och jag lyfte därför upp denna fråga för att vi måste bli bättre på att hålla oss inom politikens gränser. För det kommer att dyka upp fler tillfällen när vi kan behöva att justera i förslag om de innehåller för mycket detaljer som inte är rimliga. Vi kristdemokrater opponerade oss exempelvis när vi tog en ny internetpolicy och ändrade därigenom detaljer i den som var alltför långtgående. Vi kan inte detaljregelera allting utan bör lita på människors eget omdöme ibland. Alltför mycket detaljer blir nästan löjligt och leder ibland till att det som inte finns i policyn då blir sanktionerat, för det stod ju inte i policyn...
Varför skall kommunstyrelsen sitta och ta tid åt att bestämma att de anställda absolut skall ha cykelhjälm. Jag tycker att man då passerat gränsen för vad politiken skall syssla med. Cykelhjälm är förstås bra och visst bör man inte tala i mobiltelefon utan headset när man kör bil, men låt de anställda använda sitt eget omdöme och våga lita på människors förnuft!
Tror att vi behöver ha detta i åtanke när vi framöver antar nya policys. Jag kommer i alla fall att fortsätta bråka om detta!

fredag, februari 17, 2012

Ett kulturhistoriskt förslag!

Historien om makarna Quennerstedts Ebba Ramsay-museum känns inte bra. Ett par som engagerat sig och velat bygga upp något för samhällets bästa och lyfta fram en intressant bit av kommunens historia är värda all respekt. Eftersom jag känner min samverkanskollega Peter Lundvall MP som är ordförande i Vätterhem känner jag mig säker på att han gjort allt han kunnat för att få till en bra dialog och hitta lösningar. Peter är en lyssnande politiker.
Frågan om muséets framtid ligger dock inte på Vätterhem, utan på kommunen i stort. Att Vätterhem behöver de nuvarande lokalerna står klart, men det vore intressant att hitta en framtid för muséet på annan plats.
Jönköping har ett unikt och sammanhängande historiskt centralt gammalt sjukhusområde, sannolikt det äldsta i Sverige enligt en del experter. Kring Johan III:s hospital och husen där omkring finns ett av Sveriges första sjukhusområden. Jag skulle vilja att man kunde lyfte fram detta och skapa ett levande sjukvårdsmuseumområde. Man kunde då skapa ett medicinhistoriskt område som vore mycket intressant för både turister och kommuninvånare. Man kunde då flytta dit Ebba Ramsays muséum, psykiatrimuséet som idag lever en undanskymd tillvaro på Ryhovsområdet och även komplettera med andra samlingar mitt i den unika och vackra miljö som redan finns på platsen, men som är alltför okänd för den breda massan. Då skulle vi skapa något helt nytt, gärna i samverkan med landstinget, som skulle lyfta fram en unik kulturhistorisk miljö i Sverige.
Detta förslag kommer jag att framföra till ansvarigt kommunalråd och ordförande för Stadsbyggnad och kulturnämnd. Allt kan man inte göra på en gång, men miljön finns där redan och en utredning kring hur man kunde utveckla detta skulle kunna start snabbt. Jag kan inte tro att det skulle vara några gigantiska kostnader förenade med detta förslag heller.

söndag, februari 12, 2012

Stoppa krånglet!

EU-kommissionen vill momsbelägga föreningar. Korkat tycker vi kristdemokrater och därför drar vi i KD-Jönköping igång en kampanj mot detta. Skriv under uppropet på www.stoppaforeningsmomsen.nu, du kan också gilla kampanjen på facebook.
EU-parlamentet där Alf Svensson ju är vår representant och kristdemokratiska/konservativa gruppen störst, har sagt nej till momsbeläggandet. Tyvärr sa EU-kommisionen (där liberalen Cecilia Malmström är svensk representant) ja till momsbeläggande. Helt uppenbart är det så att kommissionen ser engagemang i det civila samhället genom att sälja korv och enkelt fika vid en fotbollsmatch eller teateruppvisning eller att driva second-hand försäljning, som en konkurrens fråga. För kristdemokraterna handlar det om ett ideellt engagemang som skapar aktiva människor och binder oss tillsammans i gemenskap. Detta får aldrig momsbeläggas! Vi har tidigare reagerat mot försöken att krångla till det för föreningslivet när vi reagerat mot livsmedelsverkets EU-inspirerade reglemente och registreringskrav vid försäljning av kyrkkaffe eller fotbollsmatch-korv. Vi fortsätter ta ställning mot varje försök att krångla till det för det civila samhället!