torsdag, februari 23, 2012

En bra inriktning

Sitter just på kommunfullmäktige och har precis fattat beslut om att på Kristdemokraternas initiativ införa Barnkonsekvensanalys och Barnbokslut för Jönköpings kommun. Detta innebär att vi sätter politikens fokus på barn och ungas uppväxtvillkor med inriktning att göra Jönköpings kommun till den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Nu gäller det att vi ser till att vi hittar en bra inriktning på hur detta skall vara upplagt, med rätt upplägg kommer detta att mycket tydligt ge en inriktning som är positiv. Det känns mycket tryggt att kristdemokratiska kommunalrådet Andreas Sturesson är den som nu håller i frågan. Tanken är alltså att besluten i nämnderna skall analyseras utifrån vilke konsekvenser beslutet får för barn och unga. Detta kommer i sig att ge ringar på vattnet med utvecklingstankar.
Barndomen är ingen transportsträcka mot vuxenlivet, den har ett värde i sig! Jag är glad att vi kristdemokrater kunnat driva igenom detta hela vägen!

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Varför kan inte KD ta över vårdnaden av alla barn i Sverige eftersom ni verkar veta bäst???????????

26 februari, 2012 15:16  
Blogger Simon Rundqvist said...

Vår politik syftar ju just till att föräldrarna vet bäst och inte politiken.Kanske dags att kolla upp vår politik,istället för att skriva sura anonyma kommentarer?! Men självklart är jag en stolt kristdemokrat som tycker vi har den bästa politiken, annars hade jag ju varit engagerad i ett annat parti.

26 februari, 2012 20:01  

Skicka en kommentar

<< Home