onsdag, februari 22, 2012

Repsektera politikens gränser!

Idag fattade vi i kommunstyrelsen beslut om komplettering av vår resepolicy. Denna innehöll bland annat att de anställda skall använda cykelhjälm och inte tala i mobiltelefon vid bilkörning, det förstnämnda gällde dock cykelåkning... Detta var en sammanslagning av policys i syfte att rensa bland alla policys vi har och det var därför inte läge att just i dag ändra så mycket i liggande förslag när vi inte antog helheten, men jag tycker att vi måste se över hur vi egentligen ser på politikens gränser och jag lyfte därför upp denna fråga för att vi måste bli bättre på att hålla oss inom politikens gränser. För det kommer att dyka upp fler tillfällen när vi kan behöva att justera i förslag om de innehåller för mycket detaljer som inte är rimliga. Vi kristdemokrater opponerade oss exempelvis när vi tog en ny internetpolicy och ändrade därigenom detaljer i den som var alltför långtgående. Vi kan inte detaljregelera allting utan bör lita på människors eget omdöme ibland. Alltför mycket detaljer blir nästan löjligt och leder ibland till att det som inte finns i policyn då blir sanktionerat, för det stod ju inte i policyn...
Varför skall kommunstyrelsen sitta och ta tid åt att bestämma att de anställda absolut skall ha cykelhjälm. Jag tycker att man då passerat gränsen för vad politiken skall syssla med. Cykelhjälm är förstås bra och visst bör man inte tala i mobiltelefon utan headset när man kör bil, men låt de anställda använda sitt eget omdöme och våga lita på människors förnuft!
Tror att vi behöver ha detta i åtanke när vi framöver antar nya policys. Jag kommer i alla fall att fortsätta bråka om detta!