torsdag, april 26, 2012

Passivisering eller en morot

Intressant att analysera de olika budget förslagen. Det blir väldigt ideologiskt när regeringen håller fast vid sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar som skall skapa morötter för arbetsgivarna att söka ungdomar och erbjuda tjänster som ungdomarna sedan själva söker. Ett eget ansvar för att engagera sig men en konkurrensfördel som kompenserar för bristande erfarenhet. Mot det står S-förslaget om statliga traineetjänster. Jag tror inte på en politik där staten går in och tar över och passiveriserar. Ungdomsarbetslösheten måste åtgärdas, men jag tror mer på stimulans och morötter.

tisdag, april 24, 2012

Byråkrati....

Härligt, vi fick bygglov förra veckan! Vi skall nämligen byta ut ett stort fönster mot en dubbel balkongdörr. Denna extrema förändring föranleder en bygglovsansökan, som sedan skall behandlas av en tjänsteman på det överbelastade stadsbyggnadskontoret, som sedan skickar ett godkännande till att vi får göra en minimal förändring av vårt eget hus, åtföljt av en hel bunt med papper inklusive ett där snickaren skall skriva under att man gjort det vi fått bygglov för och skicka in detta till det hårt belastade stadsbyggnadskontoret där en tjänsteman skall titta på detta och avsluta ärendet och förmodligen skicka ett meddelande till oss om det åtföjt av en bunt papper....
Vet inte om jag skall skratta eller gråta. Så här kan vi väl inte ha det heller?!

torsdag, april 12, 2012

Förstatliga skolan! (trodde aldrig jag skulle säga det)

Jag har länge varit en uttalad anhängare av att skolan skall vara en kommunal angelägenhet. Det smärtar att säga det, men jag börjar svikta där. Jag har tyckt att det är viktig med den kommunala kopplingen för att anpassa skolan efter lokala förutsättningar och ge möjlighet till profileringar som passar den lokala strukturen. I dagens skola där friskolorna blir fler ser jag dock en svårighet i att samma kommun skall både vara konkurrent och samtidigt stå för betatalning och vara samverkanspartner och delvis stöttande förvaltning. Jag tror att skolan behöver en statlig styrning för att hantera detta. Dessutom bör utbildningskvaliteten i mindre omfattning styras av var i landet man bor. Jag får erkänna att jag svängt i min uppfattning i frågan. Skolan bör vara statlig, anser jag nu utifrån de förändringar som skett. Däremot är det mycket viktigt att skolan har en kommunal koppling och ges möjlighet att ha lokala profiler, men jag tror att det är möjligt att kombinera detta med en statlig styrning.
Det gör också att det blir en bättre likvärdighet inför olika huvudmän. Staten kan då säga att vi behöver skolor här, vem vill driva dem? Självklart måste detta ske i nära samverkan med kommunen, men kommunen behöver inte nödvändigtvis driva skolorna. Det bör den göra som gör det bäst, ofta är det kommunen men det kan förstås vara andra också. Detta bör kombineras med hårda krav på skolans kvalitet en tydlig kontroll från skolinspektionen och min åsikt är fortfarande att vi bör ha ett vinstuttagstak för friskoleaktörer och försvåra för riskkapitalister att driva skola med främsta syfte att tjäna pengar.

onsdag, april 11, 2012

Spårvagnens framtid i Jönköping

Ja, jag vet att jag hållt mig ovanligt lugn ett tag. Anledningen är att jag under tre månader tillfälligt veckopendlar till Göteborg pga arbete. Därför missar jag kommunstyrelsemöten och kommunfullmäktigemöten fram till slutet av maj. Men det hindrar ju inte att jag tänker tycka, tänka och påverka även under den tiden.
Varje dag tar jag spårvagn till eller från jobbet. Ett trevligt och miljövänligt sätt att åka, men ganska opraktiskt. I Jönköping ligger vi ju i tidig planering för att bygga spårväg om några år. Detta är mycket bra och kristdemokraterna har drivit på denna utveckling. Tror dock att det är viktigt att vi ser till att spåren går för sig vid sidan av och inte blandas alltför mycket med bilar och bussar. Det blir annars rörigt. långsamt och inte trafiksäkert. I detta tidiga skede måste vi tänka efter och se till att vi bygger detta på absolut bästa sätt.