tisdag, juli 31, 2012

Smidighet och serviceanda viktig för kommunen!

Enligt lokal media vill inte tekniska kontoret bidra ekonomiskt till att bygga ut piren. Självklart skall vi inte bryta mot lagen och gynna enskilda näringsidkare framför andra. Men en utbyggnad av piren är av intresse för hela staden.
I den något märkliga debatten om huruvida utökningen av serveringstiderna för alkohol på uteservering skulle ha 01 som normaltid (med möjlighet både till längre och kortare tid för tillståndet) eller 02 som normaltid förekom väldigt hög svansföring från vissa politiker där man ansåg att Jönköping i princip skulle bli helt oattraktivt om man inte serverade alkohol på uteservering en timma till. Vi kristdemokrater har hela tiden hävdat att det handlar om att ha en solidarisk alkoholpolitik kombinerat med goda, transparenta villkor med tydliga och rättvisa bedömningar av ansökningar, samt en smidighet från kommunens sida när det gäller kontakterna med entreprenörer såväl inom restaurangsidan som inom andra sektorer. Jag tror att det egentligen är viktigare än en timma extra alkoholservering på uteservering. De som ropade högt i alkoholfrågan är tysta idag, men jag menar att här behöver tekniska överväga om gjort rätt bedömning. En smidighet är som sagt nödvändig för att uppmuntra alla de duktiga entreprenörer vi har. Tillsammans bygger vi Jönköping, då krävs en god samverkan!

onsdag, juli 11, 2012

Storebror bör göra sin läxa!

Vi landstingsanställda utpekas som miljöbovar i dagens lokaltidning. Vi åker bil till jobbet och istället för att göra som storebror vill och åka kollektivt eller cykla. Kanske borde då också storebror se till att det fungerar att åka kollektivt. Ser man till sjuksköterskor och undersköterskor jobbar man antingen kväll, dag eller natt. Jobbar man dag börjar man ofta 0645. Då går det väldigt dåligt med bussar. Jobbar man kväll slutar man ofta 2145 eller 2130. Då går det också dåligt med bussar. Jobbar man natt börjar man ofta 2130 eller 2145 och, ja då går det dåligt med bussar. Då bör man börja där och se till att det snart helt landstingsägda Länstrafiken trafikerar de stora arbetsplatserna på länets tre sjukhus bättre. Det är lätt att sitta på ett kontor på kansliet på Rosenlund nära både ettans och tvåans stomlinje och med arbetstid mellan kl 8 och 1630 och tycka att fler borde resa kollektivt....
Vi kan också se hur busstrafiken från Mullsjö till Ryhov blev sämre för något år sedan, vilket ledde till protester. Vi som bor i Hovslätt, Grästorp eller norra Norrahammar har fått betydligt sämre möjligheter att åka buss till Ryhov, vilket Kristdemokraterna i Tabergsdalen påpekat ett flertal gånger både i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och genom brev direkt till Länstrafikens ledning. Det senare har vi fortfarande inte fått något svar på ett år senare, trots att vi hade en serie konkreta och lätt genomförbara förslag.
Landstinget behöver skapa lösningar istället för att skapa käcka mål som gör att man kan åka runt i landet och berätta om sina högt ställda mål  på miljöområdet. Man äger faktiskt stor del av lösningen själva som ägare av Länstrafiken. Jag är glad att landstingsrådet Rune Backlund, C, är inne på detta resonemang i artikeln. Fler borde ha insett detta!
Man menar också att vi reser för mycket i landstinget. Videomöten osv kan helt klart underlätta och göra att man inte behöver företa vissa resor. Det är bra och då får också landstinget se till att sådan utrustning finns, vilket man helt nyligen inskaffat till Ryhov. Detta bör vi se till att använda mer. Samtidigt kan inte dessa ersätta de personliga möten som även är nödvändiga. Sjukvården är en oerhört kunskapsintensiv bransch där utvecklingen hela tiden går framåt snabbt. Då måste man ta del av kurser och konferenser utomlands och inom Sverige på plats. Det håller inte att man försöker plocka lätta poäng så snart landstingspolitiker eller personal åker på studieresor. Man skall ha omdöme och vara genomtänkt i vad man prioriterar, men resor är nödvändiga. Annars kommer vi att tappa i kunskap och konkurrenskraft.
Det hela gör också tanken kring vad som är upp till arbetsgivaren att bestämma aktuell. Har egentligen arbetsgivaren med att göra exakt hur de anställda tar sig till jobbet? Man kan uppmuntra och skapa möjligheter och morötter, men någonstans måste det i slutändan vara upp till den enskilde personen att bestämma. Det är lätt att säga att en sjuksköterska skall stressa upp en timme tidigare för att hinna få barnen i ordning, gå till förskolan, vidare till en busshållplats där man sedan får vänta på en buss som tar en till jobbet i god tid före kl 0645.... En arbetsgivare bör dock sätta sig in i denna persons situation och fundera över om man själv hade velat göra detta val. För mig som kristdemokrat blir debatten kring politikens gränser högaktuell.
Höga mål är bra, men ibland riskerar målen att bli så höga att de hämmar verksamheten och att hänga ut sin personal när man själva inte gjort sin hemläxa i att skapa lösningar håller inte!

tisdag, juli 10, 2012

Melodifestivalplacering

Lätt svt fixerad kan man ju framstå när dagens tredje inlägg om svt-relaterade frågor tar form. För det har ju också varit en del diskussion om att ESC finalen läggs i Malmö istället för i Stockholm som alla trott. Jag kan tycka att en sådan final bör ligga i huvudstaden, speciellt när man nu får en ny arena som kunde passat bra, men frågan är inte jättestor. Som ett av skälen som framhålls som motiv är att Malmö är en mångkulturell stad, vilket det ju är på många sätt. Samtidigt är också Malmö en stad med en kraftigt växande antisemitism, en bild som eldats på av en serie grumliga uttalanden i frågan från socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden Ilmar Reepalu. Israel är ett av de traditionellt sett starka länderna i tävlingen och man kan känna en viss oro över hur deltagarna då kommer att tas emot av stadens representanter. Vi minns hur den vänsterpolitiskt stödda bojkotten mot Israels Davis Cup lag i tennis hanterades i Malmö för några år sedan. En skandal egentligen. Låt oss hoppas att man från den socialdemokratiska ledningen i staden är mer mångkulturellt toleranta denna gång.

Oberoende teve

En annan svt nyhet skrev Expressens Niklas Svensson om i gårdagens nätupplaga. Tydligen hade innnestället Donners Brunn i Visby i protest haft stängt på sin uteservering under Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Som politiker som slåss för tolerans och mångkultur välkomnar jag en sådan protest från Donners brunns sida. Problemet var att även svt:s VD Eva Hamilton hade berömt detta. Media bör vara fri och oberoende och det blir ett problem anser jag när deras VD uppmuntrar till sådana protester. Som privatperson kan Hamilton absolut göra det, som politiker gör jag det som sagt, men man måste skilja på sina roller och oberoende media är en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Där blir det ett problem att göra det i VD rollen för statlig teve.

Vardagsrasismens smygande steg

SVT låter gamle tennishjälten och experten Janne Gunnarsson fortsätta som expertkommentator trots hans kommentarer om att han tyckte det var illa att prioritera socialbidrag till somalier framför satsning på stora idrottsevenemang i Sverige. Gunnarsson försvarar sig med att han är en idrottsnörd, samt att han skrev detta när han satt i en bilkö i Växjö. Man kan då i och för sig undra hur lättretad man då är om man irriteras över bilköerna i Växjö, jag menar hur långa blir de... Vad skulle Janne skriva på twitter om han bodde i Stockholm...Man kan också undra hur bra det är att twittra när man kör bil.
Nåväl, jag har inga synpunkter på svt:s beslut, media anställer vem de vill och bör vara fri från politisk påverkan. Alla kan slänga ur sig saker som är dumma och dåligt genomtänkta och man bör kunna få en andra chans. Men helt klart är detta en utslag för den vardagsrasism som finns i samhället. Ibland är de spontana och ogenomtänkta utspelen som sker mitt i vardagsstressen de som bäst visar på vem man egentligen är innerst inne och vad för tankar som finns på insidan när man inte hinner eller orkar filtrera. Jag känner inte Janne Gunnarsson och är inte intresserad av att hänga ut honom, men visst bör vi alla fundera över vad som egentligen döljer sig inom oss. Vardagsrasismen blommar ofta ut i olika sammanhang, alla vi som läser de oftast anonyma kommentarerna till tidningarnas nätartiklar, insändarna eller lyssnar till folks kommentarer på gatan vet att här finns strömningar som man kan oroas över. Då är det viktigare än någonsin att vi som tror på männniskors lika värde står upp tydligt både i offentlighet och vardag för människovärdet!

söndag, juli 08, 2012

Linjetal!

Jag det var ett bra almedals-tal av Göran Hägglund. Mer av ett ideologiskt linjetal än ett fyllt av sakpolitiska utspel så här mitt emellan två val. Viktigt att han fortsätter markera mot den alltmer utbredande statsindivualismen i landet. Där staten skall styra och ställa gentemot individen och det är staten som styr en individs liv mer än de nära relationerna i familj, vänkrets, eller föreningsliv. Folkpartiet har under flera år haft en utveckling åt det hållet, bort från den frihet där man också har ansvar för varandra eller litar på människors egna beslut och Moderaterna har också en tydlig pågående utveckling åt det hållet där man dessutom börjat blanda in fler av kollektiva lösningar som exempelvis tvångsdelning av föräldraförsäkringen.
Mot detta står den kristdemokratiska frihetssynen där människor är beroende av sina nära relationer, tar ansvar för varandra och har frihet att styra mer över sin vardag utan att för den skull vara egoister. Det ligger en frihet i att vara behövd av sina medmänniskor, den som likt en ensam satellit svävar runt i rymden utan att vara beroende av någon annan, blir aldrig speciellt fri. Frihet utan ansvar eller beroende blir aldrig en hel frihet.
Kristdemokraterna behövs mer än någonsin i svensk politik, när egoismen breder ut sig. Vi har sett det också i vår egen kommun där debatt präglad av egoism och "sköt dig själv och skit i andra"- mentalitet nyligen blossat intensivt, aktivt underblåst av ledande moderater.

Konsumentnytta och konsumentnytta

Sveriges konsumenters talesperson Jan Bertoft intervjuas precis i svt play där jag dröjt mig kvar efter Göran Hägglunds fina tal. Bertoft ser ingen tydlig konsumentnytta med den sänkta restaurangmomsen..... Häpnadsveckande kommentar från en högavlönad talesperson för konsumenterna att han inte ser nyttan för konsumenterna med att det blivit några kronor billigare att äta ute.... Kanske inte påverkar hans plånbok så mycket, men för många gör det förstås skillnad.
Däremot vill han se krafttag mot liten text på förpackningar......

söndag, juli 01, 2012

10-årig grundskola?!

Ett annat omdebatterat förslag under veckan är ju ett nygammalt sådant och finns sedan länge från flera partier i riksdagen, nämligen att göra förskoleklassen obligatorisk.
Jag har länge argumenterat både utanför och innanför kristdemokraterna för att förskoleklassen har en trängd och svår roll och därför borde bli en obligatorisk del av en tioårig grundskola. Denna utbildningsform är idag klämd mellan förskola och skola och hamnar därför lite på undantag. Det är en svår skolform. Jag anser att detta även drabbar barnen som hamnar lite i ingenmansland och känner sig lite vilsna. Pedagogerna gör goda insatser, men den form förskoleklassen har gör att det är svårt att hitta rätt.  Jag har diskuterat detta med en del pedagoger och fått en hel del medhåll. Jag tror att det vore tydligare för både barn och pedagoger om förskoleklassen ingick som klass 1 i en 10 årig obligatorisk grundskola.
Mitt parti är ganska ensamt i att försvara förskoleklassen i sin nuvarande form, men jag håller här inte med majoriteten i partiet. 96% av sexåringarna går redan i förskoleklass och då tror jag att man måste se till att denna skolform blir så bra som möjligt. Det är viktigt att kraven anpassas till de olika mognadsnivåer sexåringar har och att leken fortsätter vara en viktig del av pedagogiken i detta skolår, men jag ser inte att detta behöver bli ett problem. Läroplanen får ju förstås anpassas. Jag anser det vara dags för en 10-årig obligatorisk grundskola.

Vadå mognadstest?!

Det kom ett förslag från moderaterna i veckan om att genomföra ett mognadstest för sexåringar inför skolstarten. Det har rönt en del debatt. Jag förvånas lite av detta eftersom jag menar att man i mycket återigen slår in öppna dörrar från moderaterna (senast föreslog man ju en kontrollinstans för välfärden som redan är på väg att införas). Ett mognadstest sker på barnavårdscentralen av alla femåringar, inför start av förskoleklass. Visst det är ett ganska sumariskt test och går många gånger väldigt snabbt, men det ingår ändå bedömning från förskola, sjuksköterska och läkare och skickas vidare till skolan om föräldrarna så godkänner. Jag tror att det vore bättre att utvidga detta test och även på andra sätt stärka övergången från bvc/förskola till skolhälsovård/skola. Överlämningen kan bli bättre och även mer komma pedagogerna till del. Sedan har vi ju förskoleklassen som syftar till att lära känna eleverna ordentligt, fånga upp dem och hjälpa dem att komma igång ordentligt inför skolstart. Att däremot göra någon slags mognadstest i skolan utöver allt detta känns som kaka på kaka. Utveckla istället det som finns!