tisdag, juli 31, 2012

Smidighet och serviceanda viktig för kommunen!

Enligt lokal media vill inte tekniska kontoret bidra ekonomiskt till att bygga ut piren. Självklart skall vi inte bryta mot lagen och gynna enskilda näringsidkare framför andra. Men en utbyggnad av piren är av intresse för hela staden.
I den något märkliga debatten om huruvida utökningen av serveringstiderna för alkohol på uteservering skulle ha 01 som normaltid (med möjlighet både till längre och kortare tid för tillståndet) eller 02 som normaltid förekom väldigt hög svansföring från vissa politiker där man ansåg att Jönköping i princip skulle bli helt oattraktivt om man inte serverade alkohol på uteservering en timma till. Vi kristdemokrater har hela tiden hävdat att det handlar om att ha en solidarisk alkoholpolitik kombinerat med goda, transparenta villkor med tydliga och rättvisa bedömningar av ansökningar, samt en smidighet från kommunens sida när det gäller kontakterna med entreprenörer såväl inom restaurangsidan som inom andra sektorer. Jag tror att det egentligen är viktigare än en timma extra alkoholservering på uteservering. De som ropade högt i alkoholfrågan är tysta idag, men jag menar att här behöver tekniska överväga om gjort rätt bedömning. En smidighet är som sagt nödvändig för att uppmuntra alla de duktiga entreprenörer vi har. Tillsammans bygger vi Jönköping, då krävs en god samverkan!