onsdag, juli 11, 2012

Storebror bör göra sin läxa!

Vi landstingsanställda utpekas som miljöbovar i dagens lokaltidning. Vi åker bil till jobbet och istället för att göra som storebror vill och åka kollektivt eller cykla. Kanske borde då också storebror se till att det fungerar att åka kollektivt. Ser man till sjuksköterskor och undersköterskor jobbar man antingen kväll, dag eller natt. Jobbar man dag börjar man ofta 0645. Då går det väldigt dåligt med bussar. Jobbar man kväll slutar man ofta 2145 eller 2130. Då går det också dåligt med bussar. Jobbar man natt börjar man ofta 2130 eller 2145 och, ja då går det dåligt med bussar. Då bör man börja där och se till att det snart helt landstingsägda Länstrafiken trafikerar de stora arbetsplatserna på länets tre sjukhus bättre. Det är lätt att sitta på ett kontor på kansliet på Rosenlund nära både ettans och tvåans stomlinje och med arbetstid mellan kl 8 och 1630 och tycka att fler borde resa kollektivt....
Vi kan också se hur busstrafiken från Mullsjö till Ryhov blev sämre för något år sedan, vilket ledde till protester. Vi som bor i Hovslätt, Grästorp eller norra Norrahammar har fått betydligt sämre möjligheter att åka buss till Ryhov, vilket Kristdemokraterna i Tabergsdalen påpekat ett flertal gånger både i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och genom brev direkt till Länstrafikens ledning. Det senare har vi fortfarande inte fått något svar på ett år senare, trots att vi hade en serie konkreta och lätt genomförbara förslag.
Landstinget behöver skapa lösningar istället för att skapa käcka mål som gör att man kan åka runt i landet och berätta om sina högt ställda mål  på miljöområdet. Man äger faktiskt stor del av lösningen själva som ägare av Länstrafiken. Jag är glad att landstingsrådet Rune Backlund, C, är inne på detta resonemang i artikeln. Fler borde ha insett detta!
Man menar också att vi reser för mycket i landstinget. Videomöten osv kan helt klart underlätta och göra att man inte behöver företa vissa resor. Det är bra och då får också landstinget se till att sådan utrustning finns, vilket man helt nyligen inskaffat till Ryhov. Detta bör vi se till att använda mer. Samtidigt kan inte dessa ersätta de personliga möten som även är nödvändiga. Sjukvården är en oerhört kunskapsintensiv bransch där utvecklingen hela tiden går framåt snabbt. Då måste man ta del av kurser och konferenser utomlands och inom Sverige på plats. Det håller inte att man försöker plocka lätta poäng så snart landstingspolitiker eller personal åker på studieresor. Man skall ha omdöme och vara genomtänkt i vad man prioriterar, men resor är nödvändiga. Annars kommer vi att tappa i kunskap och konkurrenskraft.
Det hela gör också tanken kring vad som är upp till arbetsgivaren att bestämma aktuell. Har egentligen arbetsgivaren med att göra exakt hur de anställda tar sig till jobbet? Man kan uppmuntra och skapa möjligheter och morötter, men någonstans måste det i slutändan vara upp till den enskilde personen att bestämma. Det är lätt att säga att en sjuksköterska skall stressa upp en timme tidigare för att hinna få barnen i ordning, gå till förskolan, vidare till en busshållplats där man sedan får vänta på en buss som tar en till jobbet i god tid före kl 0645.... En arbetsgivare bör dock sätta sig in i denna persons situation och fundera över om man själv hade velat göra detta val. För mig som kristdemokrat blir debatten kring politikens gränser högaktuell.
Höga mål är bra, men ibland riskerar målen att bli så höga att de hämmar verksamheten och att hänga ut sin personal när man själva inte gjort sin hemläxa i att skapa lösningar håller inte!