söndag, juli 01, 2012

Vadå mognadstest?!

Det kom ett förslag från moderaterna i veckan om att genomföra ett mognadstest för sexåringar inför skolstarten. Det har rönt en del debatt. Jag förvånas lite av detta eftersom jag menar att man i mycket återigen slår in öppna dörrar från moderaterna (senast föreslog man ju en kontrollinstans för välfärden som redan är på väg att införas). Ett mognadstest sker på barnavårdscentralen av alla femåringar, inför start av förskoleklass. Visst det är ett ganska sumariskt test och går många gånger väldigt snabbt, men det ingår ändå bedömning från förskola, sjuksköterska och läkare och skickas vidare till skolan om föräldrarna så godkänner. Jag tror att det vore bättre att utvidga detta test och även på andra sätt stärka övergången från bvc/förskola till skolhälsovård/skola. Överlämningen kan bli bättre och även mer komma pedagogerna till del. Sedan har vi ju förskoleklassen som syftar till att lära känna eleverna ordentligt, fånga upp dem och hjälpa dem att komma igång ordentligt inför skolstart. Att däremot göra någon slags mognadstest i skolan utöver allt detta känns som kaka på kaka. Utveckla istället det som finns!