lördag, oktober 20, 2012

Om feghet!

Jag uppskattar alltid en ärlig, öppen och tuff debatt. Det utvecklar idéer och förhållningssätt och man lär sig alltid något av detta. Att bli ifrågasatt är ofta en förutsättning för eftertänksamhet. Men anonyma insändare har jag väldigt svårt för. Fegt att inte våga stå för sin åsikt. Vissa partier sätter dessutom anonyma insändare i system för att föra fram åsikter, jag är glad att vi inte jobbar så! Det är oärligt och fegt att inte våga skriva sitt namn under, eller ännu värre att låtsas var någon annan än man verkligen är. Det man tycker skall man säga och stå för har alltid varit min ståndpunkt! Jag har alltid beundrat min egen far för hans ärlighet och rakrygghet och försöker förvalta hans arv efter bästa förmåga.

Stolthet!

I torsdags fattade kommunfullmäktige beslut om att ta fram en modell för barnbokslut i kommunen. För några månader sedan klubbade vi införandet av barnkonsekvensbeskrivningar. Båda dessa förslag är något jag själv förde fram som idéer när vi tog fram gällande kommunprogram 2010. Visst känner man en stolthet när kommunfullmäktige debatterar och klubbar en idé man vet kommer från det egna huvudet!
Vårt lysande kommunalråd, min kristdemokratiska vän och kollega Andreas Sturesson har på ett handfast sätt baxat dessa förslag genom systemet och fått ut en fin produkt i slutändan. Detta utgör nu en viktig del i strävan efter att bli den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Barn och ungdomars uppväxtvillkor sätts tydligt på agendan i kommunen.
Nu är det upp till förvaltningar och nämndspolitiker att se till att detta inte blir ett administrativt monument, utan ett levande dokument som sätter en tydlig inriktning på att utgå från barn och ungdomars bästa i politiken i kommunen. Min fasta övertygelse är att en kommun som utgår från våra minsta blir en kommun som blir fin att leva i för alla människor i kommunen.
Syftet med barnkonsekvensbeskrivningar är att man skall tvingas tänka efter hur ett beslut påverkar barn och ungdomars uppväxtvillkor och utgå från det. Syftet med barnbokslut är att lyfta fram årsvis hur barn och unga mår, vilka villkor de växer upp under och hur de politiska besluten under året påverkat barnen och ungdomarna osv. Detta blir sedan en utmärkt grund för förbättringsförslag. Jag ser fram emot att se detta i användning!

lördag, oktober 06, 2012

Därför kräver vi inte återbetalning!


En del har undrat varför kristdemokraterna väljer en annan väg än moderaterna när det gäller den arvodesdiskussion som flammat upp kring två politiker i kommunen. Kristdemokraterna kommer aldrig att specifikt kommentera anonyma insändare fulla av personangrepp, men för alla som undrar förklarar vi gärna vårt vägval i frågan.  Vi har full respekt för komplexiteten i frågan!

När diskussionen kring beloppen för ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare, som bland annat en moderat och en kristdemokrat fått, kom upp första gången kontrollerade vi med den aktuella kd-politikern hur han räknat fram summan som över tid utbetalats som förlorad arbetsinkomst. Detta stämde väl med den sjukpenningsgrundande inkomsten och vi fick besked att den snarast låg i underkant. Summan blev ändå sammantaget stor eftersom det var mycket tid som vederbörande lagt ner på uppdrag för kommunen över många år. Även kommunrevisionen har översiktligt gått igenom de aktuella politikernas ersättningar utan att finna några fel.  Det finns inget som tyder på att det lämnats oriktiga uppgifter eller att det förekommit något mygel.

För oss är det viktigt att av ett enigt kommunfullmäktige gemensamt fattade beslut om spelregler respekteras och att den som gör sitt bästa för att följa dessa inte i efterhand riskerar att hängas ut som en bov och krävs på återbetalning av en ersättning som är ärligt beräknad. Den aktuella politikern hade naturligtvis tjänat mer på att inte engagera sig politiskt utan istället sköta sitt företag. Istället har han haft betydande samhällsengagemang som politiker under många år. Det förtjänar respekt! Hade det framkommit att beräkningarna var felaktiga hade vi däremot krävt återbetalning.

Vi kommer aldrig att hänga ut våra ledamöter när de följer gemensamt av alla partier antagna riktlinjer. Vad sänder det för signaler och vad skapar det för trygghet? Vem vågar då engagera sig politiskt i något parti överhuvudtaget? Det är mycket viktigt att det även finns egenföretagare inom politiken, som ju skall spegla samhället som det ser ut.

Diskussionen kring ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare visade dock att här fanns ett reglemente som behövde ses över för att inte upplevas godtyckligt och icke-transparent. Därför tog Acko  Ankarberg-Johansson (KD) initiativ till en översyn av detta hösten 2010 och ett nytt reglemente antogs därför nyligen av kommunfullmäktige. Kristdemokraterna har sett till att även detta skall utvärderas efter något år. Allt för att försöka göra detta så bra det går. Det riskerar att finnas otydligheter även i det nya reglementet och det får heller inte leda till att egenföretagare hindras att engagera sig i kommunpolitiken. Därför krävs eftertanke och öppenhet kring alla reglementen kring ersättningsnivåer, av respekt för dem vi företräder, nämligen medborgarna i kommunen.
(min artikel ovan publicerades i JönköpingsPosten 121004)