lördag, oktober 06, 2012

Därför kräver vi inte återbetalning!


En del har undrat varför kristdemokraterna väljer en annan väg än moderaterna när det gäller den arvodesdiskussion som flammat upp kring två politiker i kommunen. Kristdemokraterna kommer aldrig att specifikt kommentera anonyma insändare fulla av personangrepp, men för alla som undrar förklarar vi gärna vårt vägval i frågan.  Vi har full respekt för komplexiteten i frågan!

När diskussionen kring beloppen för ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare, som bland annat en moderat och en kristdemokrat fått, kom upp första gången kontrollerade vi med den aktuella kd-politikern hur han räknat fram summan som över tid utbetalats som förlorad arbetsinkomst. Detta stämde väl med den sjukpenningsgrundande inkomsten och vi fick besked att den snarast låg i underkant. Summan blev ändå sammantaget stor eftersom det var mycket tid som vederbörande lagt ner på uppdrag för kommunen över många år. Även kommunrevisionen har översiktligt gått igenom de aktuella politikernas ersättningar utan att finna några fel.  Det finns inget som tyder på att det lämnats oriktiga uppgifter eller att det förekommit något mygel.

För oss är det viktigt att av ett enigt kommunfullmäktige gemensamt fattade beslut om spelregler respekteras och att den som gör sitt bästa för att följa dessa inte i efterhand riskerar att hängas ut som en bov och krävs på återbetalning av en ersättning som är ärligt beräknad. Den aktuella politikern hade naturligtvis tjänat mer på att inte engagera sig politiskt utan istället sköta sitt företag. Istället har han haft betydande samhällsengagemang som politiker under många år. Det förtjänar respekt! Hade det framkommit att beräkningarna var felaktiga hade vi däremot krävt återbetalning.

Vi kommer aldrig att hänga ut våra ledamöter när de följer gemensamt av alla partier antagna riktlinjer. Vad sänder det för signaler och vad skapar det för trygghet? Vem vågar då engagera sig politiskt i något parti överhuvudtaget? Det är mycket viktigt att det även finns egenföretagare inom politiken, som ju skall spegla samhället som det ser ut.

Diskussionen kring ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare visade dock att här fanns ett reglemente som behövde ses över för att inte upplevas godtyckligt och icke-transparent. Därför tog Acko  Ankarberg-Johansson (KD) initiativ till en översyn av detta hösten 2010 och ett nytt reglemente antogs därför nyligen av kommunfullmäktige. Kristdemokraterna har sett till att även detta skall utvärderas efter något år. Allt för att försöka göra detta så bra det går. Det riskerar att finnas otydligheter även i det nya reglementet och det får heller inte leda till att egenföretagare hindras att engagera sig i kommunpolitiken. Därför krävs eftertanke och öppenhet kring alla reglementen kring ersättningsnivåer, av respekt för dem vi företräder, nämligen medborgarna i kommunen.
(min artikel ovan publicerades i JönköpingsPosten 121004)