lördag, oktober 20, 2012

Stolthet!

I torsdags fattade kommunfullmäktige beslut om att ta fram en modell för barnbokslut i kommunen. För några månader sedan klubbade vi införandet av barnkonsekvensbeskrivningar. Båda dessa förslag är något jag själv förde fram som idéer när vi tog fram gällande kommunprogram 2010. Visst känner man en stolthet när kommunfullmäktige debatterar och klubbar en idé man vet kommer från det egna huvudet!
Vårt lysande kommunalråd, min kristdemokratiska vän och kollega Andreas Sturesson har på ett handfast sätt baxat dessa förslag genom systemet och fått ut en fin produkt i slutändan. Detta utgör nu en viktig del i strävan efter att bli den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Barn och ungdomars uppväxtvillkor sätts tydligt på agendan i kommunen.
Nu är det upp till förvaltningar och nämndspolitiker att se till att detta inte blir ett administrativt monument, utan ett levande dokument som sätter en tydlig inriktning på att utgå från barn och ungdomars bästa i politiken i kommunen. Min fasta övertygelse är att en kommun som utgår från våra minsta blir en kommun som blir fin att leva i för alla människor i kommunen.
Syftet med barnkonsekvensbeskrivningar är att man skall tvingas tänka efter hur ett beslut påverkar barn och ungdomars uppväxtvillkor och utgå från det. Syftet med barnbokslut är att lyfta fram årsvis hur barn och unga mår, vilka villkor de växer upp under och hur de politiska besluten under året påverkat barnen och ungdomarna osv. Detta blir sedan en utmärkt grund för förbättringsförslag. Jag ser fram emot att se detta i användning!