onsdag, november 21, 2012

Ett hus för ALLA

Hittills tycker jag tyvärr att debatten om den så kallade nystarten för Kulurhuset i Jönköping mest handlat om vad man INTE vill med verksamheten istället för vad man VILL med verksamheten. Det känns lite defensivt och idéfattigt.
För oss kristdemokrater är inte kulturen någon grädde på moset eller sylt på ostkakan, utan ett elexir för själva livet. Nödvändigt för att vi skall vara hela som människor. Därför är inte detta en alls oviktig fråga. Det fria kulturlivet i stan måste få blomma.
Jag vill att Kulturhuset på allvar blir en borg för det öppna och fria kulturlivet. Det måste få provocera och irritera, annars är det inte fritt. Det skall inte censureras eller filtreras av kommunen. Därför är det viktigt att föreningslivet får ett starkt inflytande i Kulturhuset, men med kommunal insyn. Exakt hur ansvarsformerna där emellan skall se ut utreds just nu av kulturförvaltningen. Men det är ett hus för det civila samhället i första hand och inte för kommunala tjänstemän.
Huset skall inte vara exkluderande och får inte tas över av en viss typ av föreningar som driver en exkluderande agenda, utan måste vara öppet för insyn i alla sina delar. Självklart måste alla föreningar som ryms under taket vara demokratiska och inte uppmana till våld eller extremism. Det gör att exempelvis Bokcaféet inte hör hemma där. Men alltför detaljerade regler för vem som får vara i huset och inte blir i sig exkluderande. Där är balansen hårfin.
Jag vill ha ett Kulturhus där det är lätt för personer att förverkliga en idé man fått, där det är lätt att få tag på en lokal för att driva sin idé. Där det civila samhället får blomma, engagera och provocera och där kommunen inte blir den som håller i alla trådar och "tar över". Där man kan ordna teaterföreställningar, konserter, filmvisning, dansuppvisning, vernisager osv på ett anspråkslöst sätt eller för den delen på ett anspråksfullt sätt om man vill det. Där det smala får utrymme och där möten skapas. Där inte frågan ställs om det är kommersiellt gångbart, utan det viktiga är att ung som gammal får uttrycka sin kultur. Där inte uppvisning eller utställning är det viktiga, utan möjligheten att uttrycka sig får vara viktigt.
Jag gillar inte att en del sätter Kulturhuset som motpol till Spira. Tycker inte man kan skilja på finkultur, populärkultur eller skräpkultur. Kultur är kultur! Att det finns olika lokaler för kultur är viktigt, men det ena är inte finare än det andra.
På ett sätt är ingången i utredningen fel genom att kommunen utreder vad man vill med Kulturhuset, kanske borde man fråga det civila samhället i större omfattning vad man vill med Kulturhuset och vad man behöver kommunen till.
Jag tror på en ljus framtid för Tändsticksområdet med ett engagerat kulturliv i Kulturhuset och med ett fullbelagt Höghushotell i andra änden av området som tillsammans skapar ett flöde av människor genom området. Här har vi en oslipad diamant utan like. Jag skrev redan som ung gymnasieelev för KDUs räkning ett remiss-svar för hur vi då såg på områdets framtid. Inser att det är aktuellt än idag.